22 July, 2014

Twoja odpowiedzialność wobec innych

15 lipca 2014

 Dlaczego jest tak, że możesz poczuć w twoim życiu zmniejszoną radość, gdy spotykasz kogoś, kto jest smutny?  Jak możesz być szczęśliwy w jednej chwili, a następnie czujesz się winny za to, że jesteś szczęśliwy, gdy jesteś świadomy cudzego bólu?   Czy to jest niewłaściwe, abyś cieszył się obfitością i dobrobytem, gdy inni doświadczają ograniczeńCzy wstydzisz się swojego sukcesu, gdy wiesz, że inni się zmagająJakie są twoje obowiązki wobec innych i jak możesz być wsparciem i światłem, jeśli nie podzielasz ich obecnego stanu?  To jest kwestia zrozumienia swoich obowiązków w działaniu i byciu.

 Zamieszanie powstaje wtedy, gdy uważasz, że twoja istota scentrowana jest wokół  tego, co robisz, i abyś mógł być światłem dla innych, powinieneś także wspierać ich w odbiciu twoich własnych błogosławieństwStwarza to wierzenie, że masz obowiązek robić rzeczy dla innych, tak aby mogli oni cieszyć się takim samym rodzajem życia, jakie ty stworzyłeś dla siebieChociaż możesz być źródłem oświecenia dla innych, nie możesz być ich Źródłem oświeceniaNie ma obietnicy sukcesu lub obfitości w życiu, istnieje tylko potencjał, aby cieszyć się nieograniczoną obfitością i błogosławieństwami we wszystkich rzeczach, jeśli jest taka czyjaś wybrana ścieżka.

Twoje obowiązki działania, to co robisz w swoim życiu i ze swoim życiem, dotyczy  jedynie twojej ścieżki życiaWszystko to co robisz na swojej ścieżce życiowej służy tobie i twojemu uczeniu się, uzdrawianiu, dla wzrostu i transformacji.  Twoja podróż jest twoim własnym stworzeniem, jest twoją własną ścieżką uzdrawiania i wszystko w niej jest częścią tego, co robisz dla siebieTo co robisz dla innych lub w ich imieniu nie służy ci, chyba gdy jest to robione dla wypełniania twoich własnych lekcji.  Najpotężniejszą lekcją jakiej możesz się nauczyć jest to, że nie jesteś odpowiedzialny za radość lub ból innych, ich proces uczenia się lub ich uzdrowienie, a oni nie są odpowiedzialni za twoje.  Takie zobowiązania tworzyły karmę przez wiele inkarnacji, a uwolnisz ją wtedy, gdy zaakceptujesz, że każdy jest suwerenny na swojej drodze, tak samo jak ty jesteś na swojej.

Wspólna podróż ludzkości jest kompletnym doświadczeniem wznoszenia się i każda indywidualna ścieżka w niej prowadzi do światła na swój własny sposób. Żadna pojedyncza ścieżka nie  jest ważniejsza od innej i każdy człowiek ma swoją własną drogę do tworzenia i do rozwijania się.  Twoim obowiązkiem bycia dla ludzkości to istnienie w prawdzie, wzrastanie w najwyższej ekspresji twojej energii i doświadczanie pełnego potencjału swojego światła.  Twoje uzdrawianie i uczenie się staje się wtedy potencjałem dla innych, kiedy mogą rezonować z tym dla siebie.

Nie ma przywódców, tylko punkty dopasowania i rezonansNie może być naśladowców, gdy każdy człowiek uznaje, że prowadzi siebie do wibracji i częstotliwości światła, których może doświadczyć nauczyciele i uczniowie, ale każdy człowiek jest zarówno nauczycielem jak i uczniem, który naucza i uczy się, który zarówno doświadcza i jest doświadczeniem dla każdego, kto jest dopasowany, potrzebuje i może mieć to doświadczenie.
Istnieje głęboka różnica pomiędzy litością i współczuciem.  Twój obowiązek obejmuje współczucie, które wymaga odłączenia i akceptacji, a nie energii litości, co się dzieje, gdy czujesz odpowiedzialność za ścieżkę innych, wierzysz, że masz obowiązek zapewnić im szczęście, lub czujesz się odpowiedzialny za tworzenie rezultatów, które uważasz, że nie mogą stworzyć dla siebie.

Twoje światło świeci najjaśniej, gdy jesteś w swojej najwyższej energii, doświadczając swoją największą radość, żyjąc najbardziej spełnionym życiem, jakie możesz stworzyć dla siebieTo wtedy jesteś najbardziej umocniony i to także wtedy, gdy jesteś najmocniejszym źródłem światła dla świataMasz zobowiązane wobec Źródła, które jest częścią twojej ścieżki, ale nie masz być źródłem dla tych, których osądzasz jako słabych i bezsilnychKażdy jest iskrą światła boskiego Źródła i każdy jest w równym stopniu silny.  Aby być światłem dla świata, bądź najjaśniejszym światłem jakim możesz być i poprzez moc twojego bytu oświecisz ścieżkę tak, aby inni mogli wybrać i wtedy możesz doświadczyć radości i spełnienia, co jest zgodne z twoją własną ścieżką oświecenia, ekspansji i Wzniesienia.

Copyright (c) 2014 by Jennifer Hoffman.  http://enlighteninglife.com

Przetłumaczyła Krystal

09 July, 2013

Koniec karmy i Nowa Era Tworzenia


Karma była ścieżką Ziemi i jej ludzkiej rodziny od początku tego cyklu wzniesienia. Jest ona fundamentem paradygmatu 3W i zawiera obietnicę ewolucji od strachu do miłości, od ograniczeń do ekspansji, i od cierpienia do radości i wzniesienia w wyższe wymiary istnienia. Aby wypełnić obietnicę wzniesienia, ludzkość ma zakończyć swą karmiczną ścieżkę dzięki wybaczeniu, które jest potrzebne aby nastąpił kres karmy. Te lekcje są dla was zarazem błogosławieństwami, jak i najwyższymi wyzwaniami, jakich doświadczaliście w wielu wcieleniach i zmaganiach, które określały waszą karmiczną ścieżkę. Rozumieliście to jako drogę od karmy do zbawienia, ale jest to po prostu przejście od karmy, ścieżki przeznaczenia i uzdrowienia, do stwarzania, ścieżki boskiego człowieka, jedności, połączenia i zamierzonego przepływu energii. Ścieżka karmiczna doszła do swego kresu, jeśli tylko zdecydujecie się na to zezwolić. 

Nowa era kreacji jest teraz o jeden mały krok od was, a wybaczenie jest mostem, który przekraczacie, aby do niej dojść. Nie jest to błahostka, ponieważ kiedy już przekroczycie ten most, nie będziecie mogli wrócić do wymiarów karmy. Dla niektórych z was jest to trudny wybór, ponieważ idziecie dwiema karmicznymi ścieżkami - jedną, którą są wasze wcielenia, i drugą, związaną z karmą ludzkości. Jako świetlni pracownicy, nauczyciele i wielowymiarowi uzdrowiciele utrzymywaliście uzdrawiający potencjał dla karmy zbiorowej. Część waszej karmicznej drogi stanowi odpowiedzialność, jaką przyjęliście za ból i cierpienie, stwarzane przez innych, które miały swój wielki wpływ na ludzkość. Jak długo byliście bezsilni, nie mogąc temu przeciwdziałać - co było spowodowane zbiorową karmiczną ścieżką - decydowaliście się pozostawać w cyklach karmicznych aż do uzdrowienia zbiorowej karmy. Za sprawą tej odpowiedzialności opóźniliście to, co było wam potrzebne do ukończenia waszych indywidualnych cyklów karmicznych i zrobiliście to z własnej woli, ale tak czy inaczej nie jest to już konieczne.

Pozostając w tym aspekcie waszych cyklów karmicznych nie wypełniacie innego potencjału waszego uzdrowienia, to jest wzmocnienia paradygmatów stwórczych dla Nowej Ziemi, które są wolne od karmy. Obawiając się, że karma nie zostanie uwolniona, że nie uda wam się wypełnić obietnicy tego aspektu waszej duszy i jej kontraktów, że nie wypełnicie swych zobowiązań wobec Źródła, i że będzie to kolejna chybiona próba odejścia od karmy ku stwarzaniu, utrzymujecie się w cyklach karmicznych, które już nie są dla was.

Czy jesteście w stanie zaakceptować uzdrawiający dar łaski, dar przebaczenia, jaki Źródło ma dla was, który uwalnia was ze zbiorowej karmy, dla której przechowujecie uzdrawiającą energię? Jest to dla was okazja, aby zająć się tą pracą, za którą wasza dusza tęskniła od początku tej bardzo długiej podróży, a która polega na stwarzaniu nowej ery dla Nowej Ziemi, ery kreacji i końca karmy. Istnieją aspekty tego uzdrawiania, których nie jesteście w stanie uzupełnić, to musi zostać uczynione poprzez zbiorową intencję uwolnienia karmy. Choć dla tego celu możecie utrzymywać energię i intencję, nie jest to już dłużej potrzebne. Potrzebne jest natomiast uzdrowienie karmy oraz nowe paradygmaty dla pokoju, radości i miłości, które istnieją poza karmą. Na tym polega wasza ewolucja i wzniesienie w wyższe wymiary istnienia i taki jest wasz dar dla tego świata. Ukończcie swoje uzdrawianie, przyjmijcie dar łaski, który stanowi wasze wyzwolenie z indywidualnych i zbiorowych zobowiązań karmicznych, i wejdźcie w radość, wolność, pokój i bezwarunkową miłość, które są błogosławieństwami nowej ery tworzenia.

Przekazała Jennifer Hoffman, 16 czerwca 2013
http://enlighteninglife.com/the-end-of-karma-the-new-era-of-creation/
Przetłumaczyła wika    

28 May, 2013

Jesteście Słowem Boga

Jesteście Słowem Boga, ekspresją boskiego światła i bezwarunkowej miłości w ludzkiej formie. Zadanie, jakiego podjęliście się w tym i każdym życiu, nie polega na ślepym podążaniu za Słowem Boga, na robieniu tego, co wam każą, i podążaniu ścieżką, jaka stwarzana jest dla was lub w waszym imieniu. Waszym zadaniem jest bycie Słowem Boga jako pojedynczy i unikalny przejaw Boga czy też Źródła w ludzkiej formie. To Słowo jest waszym unikalnym punktem połączenia, to poprzez to Słowo stwarzacie niebo na Ziemi i ofiarowujecie swe dary światu. Wy jako Słowo Boga ucieleśniacie unikalne światło w tym świecie. Jakim słowem pragniecie być i w jaki sposób pragniecie je ucieleśnić? Wybór należy do was. To Słowo daje wam moc; to, w jaki sposób decydujecie się go użyć i urzeczywistnić zezwala wam na dostęp do jego mocy.

Wasza ludzka obecność jest naczyniem dla ducha, pojemnikiem dla energii światła i prawdy, której ten świat potrzebuje, aby się wznieść ponad swoje człowieczeństwo i objąć swoją boskość. Nie jest to zapisane jako Słowo Boże, za którym cała ludzkość powinna podążać, jest to stwarzane poprzez indywidualne światło, jakim jesteście jako Słowo Boga, a każde z nich jest boskim ambasadorem światła, który przynosi boskie światło i prawdę temu światu. Bez was duch nie ma dostępu do świata materialnego; bez ducha prowadzi was ego i nie macie dostępu do swego boskiego celu i kierunku. Jako Słowo Boga ucieleśniacie ducha, dostarczacie mu intencji, punktu skupienia i sposobu przejawienia. Wy jako Słowo Boga to wy jako Źródło w działaniu.

Słowo jakim jesteście - to wasz wybór. Możecie uosabiać dowolny aspekt energii Źródła jaki wybierzecie: radość, pokój, miłość, obfitość to niektóre możliwości. Bądźcie świadomi, że w energii Źródła nie istnieje osąd, dlatego Słowo obecne jest również w tych, którzy uczą poprzez strach i oddzielenie. Celem tego zadania jest ponowne połączenie i wzniesienie, i osiągane jest to na wiele różnych sposobów. Bycie Słowem Boga oznacza, że znacie siebie jako boskie istoty i jesteście gotowi wyrażać swoją boskość w świecie, poprzez swoje życie, swoje wybory i intencje. Nie wymaga to, abyście byli dobrzy czy też 'święci'; wymaga to, abyście rozpoznawali siebie jako całość, uosabiając swe człowieczeństwo i swoją boskość we współ-stwórczym partnerstwie, które umożliwia najwyższą ekspresję waszego połączenia ze Źródłem oraz zezwala na intencję, aby być naczyniem boskiej energii i światła.

Wybierzcie jakim Słowem pragniecie być i obejmijcie jego energię. Zmieńcie swój wybór, gdy poczujecie się zainspirowani ku temu, by w pełniejszy sposób istnieć w swym celu bycia współ-stwórcą ze swym boskim połączeniem. W nieskończonym i obfitym Wszechświecie istnieją nieskończone i obfite możliwości aby się uczyć, uzdrawiać, transformować i wznosić, i kiedy podejmujecie się tego w ramach swej własnej podróży, stwarzacie to również dla tego świata. Nie istnieją ograniczenia w waszej zdolności wyrażania energii Źródła, i kiedy jesteście najlepszym, najpotężniejszym i najwyższym wyrazem samych siebie jako boski człowiek, i naczyniem dla Źródła, jesteście najwyższym i najpotężniejszym słowem Boga, przejawionym jako wy sami.

Przekazała Jennifer Hoffman, 17 marca 2013
http://enlighteninglife.com/you-are-a-word-of-god/
Przetłumaczyła wika   18 April, 2013

Wymiary nieskończoności


Wymiary nieskończoności istnieją poza trójcą trzeciego wymiaru, którą stanowią ciało, umysł i emocje, i poza zintegrowaniem czwartego wymiaru, który zawiera w sobie ducha w takiej postaci, jaką możecie znać. Wszystkie wymiary wykraczające poza czwarty są częścią nieskończoności, ogromnym nieograniczonym potencjałem uniwersalności. Ta nieskończoność jest częścią waszej istoty poprzez boskie aspekty, które zakodowane są w waszym człowieczeństwie. Teraz stoicie na progu nieskończoności i możecie mieć dostęp do jej darów łaski, prawdy, poznania i bezgranicznego, nieograniczonego istnienia. Dostęp do nieskończoności nie wiedzie poprzez zniszczenie trzeciego wymiaru i uratowanie ludzkości od jej dramatów i strachu. Wejście prowadzi poprzez uwolnienie trzeciego wymiaru tak, aby mógł się on rozszerzyć poza ograniczenia strachu i gęstość jego przekonań.

Na most wiodący ku wymiarom nieskończoności wchodzicie dzięki swej gotowości do zaakceptowania samych siebie jako boskich, nieograniczonych i wszechstronnych. Niezbędne było ograniczenie waszego dostępu do tych wymiarów po to, abyście mogli ukończyć wasze zadanie wzniesienia się poza trzeci wymiar, co było zintegrowane z pierwotnym zadaniem wzniesienia się przez ludzkość. Kiedy kwestionujecie dary, potencjał czy błogosławieństwa różnych wymiarów i osądzacie je, zastanawiając się, czy jesteście w piątym, siódmym, dziewiątym czy dalej, ignorujecie potencjał uniwersalności, który polega na tym, że w nieskończoności nie ma granic. Każdy wymiar ma swoje własne dary i błogosławieństwa, a każdy i wszystkie z nich są dla was dostępne. Pytanie brzmi czy umiecie sprowadzić te wymiary do swej rzeczywistości i stać się swymi wielowymiarowymi aspektami, integrując wiele wymiarów tak, aby stały się ekspresją waszej jaźni i waszej fizycznej rzeczywistości.

Znacie trzeci wymiar jako waszą rzeczywistość fizyczną, ale nie jesteście ograniczeni do pojedynczego przejawu 3W w swym życiu i swym świecie. Wszystkie inne wymiary są w nim również możliwe. W swej fizycznej rzeczywistości jesteście kotwicą dla innych wymiarów, które mogą stać się częścią energetycznego przejawu i wyrazu Ziemi. Każde z was jest fizyczną kotwicą dla wkraczającej w trzeci wymiar  uniwersalności, gdyż jesteście portalem, przez który wyższe częstotliwości i wibracje mogą wejść w fizyczną przestrzeń i zamanifestować swe istnienie. Na tym polega wyswobodzenie z życia w 3W, a nie w ten sposób, że możecie badać życie w innym pojedynczym wymiarze. Możecie stać się  wielowymiarowi jako przejawy nieskończonego istnienia uniwersalności.

Być może pragniecie, żeby ktoś lub coś ocaliło was od strachu i ograniczeń waszego życia, lecz tym, o co potrzebujecie poprosić, jest wyzwolenie od gęstości strachu i ograniczenia, tak abyście mogli rozszerzyć się w nieskończone wymiary swego istnienia. To, co widzicie teraz jako zapadanie się trzeciego wymiaru i jego paradygmatów, jest możliwe ponieważ otwierają się wymiary nieskończoności i ujawniają one prawdę o życiu opartym na strachu, a także jego alternatywy możliwe dzięki życiu intencjami i wyswobodzeniu od strachu. Możecie wybrać czy chcecie być gniewni czy też objąć potencjał przetransformowania 3W w nieskończoność; na tym polega proces wzniesienia i ewolucji. Trzeci wymiar jest częścią ewolucyjnej spirali, tak jak i inne wymiary.

Zapoczątkowujecie teraz życie wielowymiarowe, w którym wszystkie wymiary istnieją wewnątrz waszej rzeczywistości oraz rzeczywistości ludzkości i Ziemi. To wprowadza Ziemię na powrót w stan równowagi we wszechświecie, gdzie wszystkie wymiary współistnieją i są dostępne dla tych, którzy je wybiorą. Obejmijcie tę przemianę, ponieważ za jej sprawą stwarzacie portale, które umożliwiają Nowej Ziemi ponowne połączenie się z jej boskim Źródłem. Już czas przestać się bać tej transformacji i przejść w tym procesie od wyczuwania swej drogi za pośrednictwem emocji, jakich doznajecie w trakcie tej przemiany, do bycia tym, kim naprawdę jesteście i energetycznego dostrojenia się do swych najwyższych aspektów - a w ten sposób ograniczona trójca 3W stanie się nieograniczonym, wielowymiarowym Bożym Słowem, które wyraża swą boskość na wszelkie sposoby i we wszystkich sprawach. Używajcie tej afirmacji, aby przypominać sobie, że jesteście iskrą boskości, czymś nie mniejszym niż Źródło, ponieważ jesteście Źródłem i nigdy nie możecie być od Źródła odłączeni: "Jestem w boski sposób prowadzona/y, połączona/y, bezpieczna/y i chroniona/y, na wszelkie sposoby i we wszystkich sprawach."

Przekazała Jennifer Hoffman, 15 kwietnia 2013
Przetłumaczyła wika 
http://enlighteninglife.com/the-dimensions-of-infinity/


07 March, 2013

Zaproście wolę Źródła do swej rzeczywistości


Przez wiele eonów i wiele wcieleń natura Źródła była w niewłaściwy sposób przedstawiana, jakoby była większa niż ludzkość, i dlatego kontroluje i zarządza tym, co dzieje się w trzecim wymiarze. To niewłaściwe spojrzenie na prawdziwą naturę partnerstwa pomiędzy Źródłem a człowiekiem sprawiło, że cała ludzkość w wielkim stopniu nie docenia swej mocy oraz natury i celu swej ziemskiej podróży. Zatem zwrot "Niech się dzieje Wola Twoja" również jest nadużywany, gdyż jest on tak naprawdę modlitwą ponownego połączenia, a nie potwierdzeniem ludzkiej słabości, kruchości, bezsilności czy służalczego podporządkowania w obliczu Boskości.

Istnieją dwa aspekty woli, które są dostępne w każdym akcie wyboru: wola ego oraz Wola boskości czy też Źródła, i obie one są częścią was. Kiedy wybieracie z poziomu ego, zatrudniacie jego wolę; kiedy wybieracie z poziomu boskości, uaktywniacie Wolę waszego boskiego partnerstwa ze Źródłem. Nie polega to na pytaniu Źródła o zgodę na wasz wybór; jest to zaproszenie Źródła do uczestnictwa w tym wyborze, gdyż wtedy działacie z poziomu najwyższej możliwej częstotliwości, nieograniczonej wiedzy i największego potencjału. Nie potrzebujecie zgody od Źródła w żadnym aspekcie waszego życia, ponieważ każde z was znajduje się tutaj jako iskra boskiego światła i jest w trakcie misji polegającej na uzdrawianiu, wznoszeniu się i ewoluowaniu. Jesteście emisariuszami światła, a waszym celem jest wnoszenie światła w ten świat, aby rozpoznał on siebie jako świat boski i wyrażał swą boską Wolę.

"Bądź Wola Twoja" jest waszym sposobem wyrażenia potwierdzenia dla Źródła, że otworzyliście swoje serce i umysł, i że może Ono wkroczyć w wasze doświadczenie i podzielić się z wami swą wyższą energią, perspektywą i poziomem wiedzy. W rzeczy samej za sprawą tego zwrotu tworzycie przestrzeń dla zaistnienia Nieba na Ziemi.

"Twoja Wola" nie oznacza, że Bóg jest wyjątkowym uczestnikiem tej sytuacji, i że wy odsuwacie się na bok i pozwalacie Bogu działać bez waszego udziału. To uczyniłoby z was służącego, kogoś, kto nie ma wyboru ani mocy i musi zachowywać się zgodnie z boskimi dyrektywami. To naruszałoby prawo wolnej woli. Nie możecie być zarazem służącymi i panami w swoim życiu, wypełniając rozkazy i równocześnie kierując swym wzniesieniem i ewolucją swego serca wraz z ludzkością, Ziemią i Wszechświatem. Nie oznacza to również, że odkładacie na bok swoją moc i pozwalacie Źródłu przejąć władzę. "Bądź wola twoja" jest potwierdzeniem faktu, że w tym momencie pozwalacie swemu boskiemu światłu zalśnić w waszej materialnej rzeczywistości. Otwieracie swe serce i pozwalacie Boskości podzielić się z wami swym doświadczeniem, i zamiast występować w roli stwórcy z poziomu waszego ego i jego woli, wybieracie doświadczanie tej chwili jako współ-stwórca wraz ze Źródłem i boską Wolą.

"Niech się dzieje" wskazuje na to, że jesteście gotowi pozwolić swej rzeczywistości rozwinąć się w doskonałości Boskiej Woli, w bosko doskonałym czasie, ze spontanicznym wdziękiem i swobodą, i w przepływie tego, co ma na celu wasze najwyższe dobro. W tej pięknej chwili rozbrzmiewacie wspólnie i możecie stworzyć najwyższy i najwspanialszy rezultat, który rozszerza waszą ludzką wiedzę do jej boskiej perfekcji. Stajecie się współ-stwórcami ze Źródłem, tworząc w ten sposób przestrzeń wewnątrz waszego ego i waszej woli wraz ze wszystkimi ich ograniczeniami trzeciego wymiaru, rozpoznając w ten sposób swą boskość i udzielając jej głosu. I w tym momencie wasz życiowy cel ponownego połączenia się z boskością i wzniesienia jest spełniony, a wy stwarzacie Niebo na Ziemi.


Przekazała Jennifer Hoffman
http://enlighteninglife.com/invite-sources-will-into-your-reality/
Przetłumaczyła wika  


20 February, 2013

Jaka jest wasza prawda?


To, kim jesteście, cel waszego życia, podróż, jaką kreujecie i wybory, jakich dokonujecie, wszystkie są oparte na prawdzie.  Prawda nie jest wam dana czy też stworzona dla was - jest ona częstotliwością wibracji, jaką stwarzacie w oparciu o wasze osądy.  Innymi słowy, prawda jest wrażeniem stworzonym wtedy, gdy strumień energii jest zamrożony przez osąd.  Każda osoba ma swą własną prawdę i jesteście połączeni z innymi w punktach przecięcia się waszych prawd.

Zamrażanie energii jest sposobem w jaki stwarzacie waszą rzeczywistość, ponieważ duch wymaga gęstej rzeczywistości, aby przebywać w fizycznej przestrzeni.  To w ten sposób uczycie się różnych rzeczy i stwarzacie ewolucję Wzniesienia, która stanowi ścieżkę ludzkości.  Stwarzacie osądy i zamrażacie energię w konkretnej prawdzie, aby móc jej zaprzeczyć - to jest wasza uzdrawiająca podróż.  Poprzez te osądy stwarzacie scenariusze "ja nie jestem", po to, abyście mogli przypomnieć sobie swoją obecność "JAM JEST".  Wiele z tych scenariuszy "nie jestem" odzwierciedlone jest za sprawą innych ludzi poprzez ich słowa i działania.  Zamiast próbować zmienić ich prawdę, wiedzcie, że to oni pomagają wam zmienić waszą.

Połączenia oparte na prawdzie powstają, kiedy czyjaś prawda współbrzmi z prawdą, którą wy również podtrzymujecie, nawet gdy nie wierzycie, że mogłaby ona być prawdą i dla was.  Ta prawda jest często aspektem waszej prawdy "nie jestem" i reagujecie na nią odrzuceniem.  Ale nie czyni jej to nieprawdą i niesie ona dla was potężną naukę, uzdrowienie i transformację.  To właśnie uznając bolesną prawdę za odbicie waszych własnych przekonań i zrozumienia uzyskujecie uzdrowienie, jakie zawierają w sobie te prawdy.

Nie istnieją kłamstwa, ponieważ każdy działa, mówi i wierzy w oparciu o swą prawdę, która stanowi unikalne lustro ich energii.  Możecie nazwać to kłamstwem, ale jest to prawdą dla nich i odzwierciedla prawdę, w jaką decydują się oni wierzyć, z którą się integrują i dostrajają w danym czasie.  Czy czujecie się w obowiązku zmienić ich prawdę?  Z czym w was ona rezonuje?  Jakie nowe prawdy możecie dla siebie stworzyć, które posłużyłyby waszemu celowi uzdrowienia, rozwojowi waszego celu w jego wyższy aspekt, zamanifestowaniu nowych potencjałów dla swej ścieżki życiowej i przetransformowaniu waszej podróży z drogi karmy w drogę kreacji?

Taki jest cel ich prawdy, i dlatego możecie uznać ją za denerwującą, frustrującą czy niewygodną.  Kiedy to czujecie, wiecie, że zostało nawiązane połączenie przez prawdę.  Teraz możecie wykorzystać tę prawdę, aby uaktywnić bardziej potężny aspekt waszej obecności JAM JEST i zmienić swoją prawdę.  Oczywiście, możecie się złościć na tę drugą osobę, ale nie posuwa to was naprzód w waszej uzdrawiającej podróży.  Zamiast osądzać, zbadajcie swą prawdę i stwórzcie dla swego życia nową prawdę, która pozwoli wam wyewoluować w wyższą częstotliwość i zgłębić szersze aspekty waszej nieograniczonej obecności JAM JEST.  Bądźcie prawdą, poprzez którą pragniecie znać siebie, a odnajdziecie spokój, radość i miłość, które są prawdą waszej duszy.


Przekazała Jennifer Hoffman, 21 stycznia 2013
http://enlighteninglife.com/what-is-your-truth/
 

Przetłumaczyła wika

20 January, 2013

Bądźcie życzliwi dla siebie nawzajem


Bądźcie życzliwi dla siebie nawzajem, praktykujcie współczucie wobec do każdego, żyjcie z akceptacją samych siebie oraz innych. Żyjcie pośród pełni swej mocy i doskonałości w każdej chwili. Kiedy jesteście życzliwi w swych relacjach z innymi, ofiarowujecie im dar akceptacji, miłości i współczucia. Życzliwość to coś więcej niż bycie miłymi dla innych; jest to stan duchowej uważności, w którym prowadzi was wasza duchowa natura, przemawiając z waszej boskości do boskich jaźni innych i stając się dla nich lśniącym światłem. Kiedy jesteście życzliwi dla innych, wasze światło świeci jaśniej niż jakakolwiek ciemność wokół was. Bycie życzliwymi dla innych, niezależnie od tego, co wam robią czy zrobili, pozwala wam pozostać w swej mocy i wybrać sposób, w jaki będziecie wchodzić w relacje z każdą osobą w waszym otoczeniu.

Życzliwość angażuje wasze ludzko/boskie partnerstwo, które jest najwyższym sposobem przejawiania się waszego światła. Poprzez nie wyrażacie swe mistrzostwo i widzicie nieograniczony potencjał w każdej sytuacji. Nie możecie się gniewać, jeśli wybierzecie życzliwość, nie możecie żywić urazy, czuć się zranieni czy rozczarowani. Życzliwość nie jest stanem robienia czegoś czy też zezwalania, by inni mieli nad wami przewagę; jest ona otwarciem, które zaprasza innych do doświadczania waszego światła w taki sposób, w jaki decydujecie się je wyrazić. Kiedy wybieracie, że jesteście życzliwi, opieracie się pragnieniu i przymusowi osądzania, a zamiast tego praktykujecie wybaczanie. Zaczynajcie każdą rozmowę w duchu przebaczenia, a w ten sposób żadna negatywność, jakiej moglibyście doświadczyć z czyjejś strony, nie utworzy połączenia z jakimś zranieniem czy urazą z waszej przeszłości. Bycie życzliwymi nie oznacza robienia czegoś dla innych, oznacza ono bycie uważnymi co do poziomu ich duchowego rozwoju i zrozumienia oraz sposobu, w jaki to wpływa na relacje z wami.

Jeśli podchodzicie do każdego z życzliwością, ustanawiacie energetyczną wibrację dla tej relacji i jesteście tymi, którzy prowadzą, a nie tymi, którzy podążają. Wasza życzliwość nie wymaga akceptacji od innych i czasami jej nie otrzymacie, ale dzięki niej nie będziecie osądzali siebie za brak docenienia ze strony innych. Życzliwość pozwala na to, by radość, miłość i pokój dominowały w każdej relacji. Ujrzyjcie swoją życzliwość jako dar, który stawiacie przed kimś, a potem pozwalacie im na zareagowanie na to w taki sposób, jaki wybiorą. Niech życzliwość będzie waszą prawdą, tak abyście nie byli rozpraszani przez czyjeś zranienia, urazy czy inne problemy. Życzliwość umożliwia wam odłączyć się od tego ze współczuciem, jeśli staje się to konieczne, i całkowicie uwolnić jakiekolwiek karmiczne energie, po to, aby wasze uzdrowienie było kompletne.

Wasz dar życzliwości otwiera drzwi dla nowych sposobów wchodzenia w relacje z ludźmi, które są wolne od konfliktu i strachu. Kiedy wybieracie życzliwość jako wibrację energetyczną, jaką chcecie się dzielić z innymi, stwarzacie uzdrowienie dla siebie i również im ofiarowujecie dar uzdrowienia. Stwarzacie także tę wibrację w otaczającym was świecie i na planecie, gdyż każda wasza chęć bycia życzliwymi dla innych i dla każdego zostaje zwielokrotniona i w tym świecie się manifestuje. Wyobraźcie sobie, w jaki sposób wyglądałby ten świat, gdyby każdy był życzliwy dla innych. Jest to coś, co możecie stworzyć dla siebie i dla świata, kiedy jesteście dla siebie nawzajem życzliwi. Utrzymujcie przestrzeń energetyczną dla życzliwości i wiedzcie, że każdy jej akt jest ważny w procesie uzdrowienia, jakiego Ziemia i ludzkość obecnie doznają. Nauczenie się bycia życzliwymi dla innych jest istotną częścią tego procesu i jest darem, jaki możecie ofiarować sobie i innym każdego dnia.


Przekazała Jennifer Hoffmann, 17 grudnia 2013
http://enlighteninglife.com/be-kind-to-each-other/
Przetłumaczyła wika   


27 August, 2012

Żyjcie ze swego serca

Potencjał waszego życia istnieje pośród wiedzy waszego serca i duszy, jednak wy używacie swego umysłu do tego, żeby decydować co jest możliwe, a jego ograniczenia sprawiają, że wasz najwyższy potencjał nie jest wam dostępny. Życie z poziomu serca wymaga odwagi, i tam właśnie leży prawdziwa natura waszych marzeń, jak również ich rezultaty oraz cuda, które umożliwiają ich zaistnienie, ponieważ wymaga to rozszerzonej wizji waszego życia i potencjału, którego umysł nie umie ani pojąć, ani wyobrazić sobie, na swój i wasz użytek.

Ograniczenia 3.wymiaru odbijają się w waszych życiowych wyzwaniach, które stanowią również oddzielenie tego, co boskie i tego, co ludzkie. W świecie boskim serce i umysł jako partnerzy kierują przy użyciu miłości; w świecie ludzkim umysł prowadzi sam, a emocjonalne serce (również rządzone przez umysł) decyduje się na obecność osadzoną w przeszłości. Życie z poziomu serca oznacza wybranie aspektów wysokiego serca, bezwarunkowej miłości i pokoju, które przysługują wam jako wrodzone, boskie prawo. Przyrodzonym prawem ludzkości jest karma i potencjał miłości, który można odnaleźć w sercu poprzez objęcie swojej boskości i wejście z nią w partnerski związek. Ścieżka Wzniesienia prowadzi do ucieleśnienia boskości i życia z poziomu serca oraz decyzji przejawiania jego energii, które istnieją poza emocjami.

Ten świat nie stwarza pokoju, miłości i radości;  są one stwarzane za sprawą waszej intencji, która zaprasza wyższe energie, aby działały w świecie. Świat jest zwierciadłem ludzkości i nie może odbijać więcej miłości, pokoju czy radości niż umożliwia mu to każde z was,  zezwalając na ich zaistnienie i wypływ z waszego własnego serca. Podnoszenie wibracji świata to praca, której się podjęliście. Nie istnieje jeden oświecony nauczyciel czy mistrz, który byłby za to odpowiedzialny. To wy jesteście nawzajem swoimi nauczycielami i mistrzami, i to wy zmieniacie energie tego świata za sprawą każdej przemiany swoich własnych wibracji.

Decydując się żyć z poziomu serca wybieracie wyższy aspekt każdego doświadczenia i świadomie wybieracie miłość, poddanie się, pokój i radość. Wszystkie te energie są wam dostępne i istnieją wewnątrz każdego doświadczenia, ale jest to wybór, którego musicie dokonać dobrowolnie i celowo. Kiedy żyjecie z poziomu serca, pozwalacie nieograniczonemu potencjałowi swego serca rozszerzyć waszą rzeczywistość poza ograniczenia umysłu i zapuścić się w obszary, które były wam dotychczas nieznane. Każda chwila ciemności ma w sobie potencjał światła; każdy aspekt strachu zawiera potencjał miłości, a każda uncja smutku, bólu, rozpaczy i bezsilności ma w sobie  potencjał dla zaistnienia wyższych aspektów, o ile je wybierzecie. Wejdźcie w swe serce i odnajdźcie odwagę, by dać się rozszerzyć jego wiedzy i objąć wasz najwyższy potencjał, tak, abyście mogli się nim stać w swoim życiu i dla tego świata. Niebo na Ziemi jest stwarzane, gdy podążacie drogą wywodzącą  się z serca i pozwalacie swej boskości na rozrośnięcie się w wasze człowieczeństwo.

Przekazała Jennifer Hoffmann, 20 sierpnia 2012
http://enlighteninglife.com/live-from-your-heart/
Przetłumaczyła wika  


24 July, 2012

Wy jesteście darem

Każda inkarnacja jest darem waszej duszy dla Źródła, i darem Źródła dla was, gdy wkraczacie w nowe możliwości energetycznego uzdrowienia i uwolnienia, nową równowagę światła i ciemności, nowe poziomy mocy i powiązania z energiami grupy dusz oraz w nowe sposoby przejawiania się waszej energii na Ziemi.

Dary Źródła i jaźni, jakie uosabiacie w każdym życiu, decydują o fundamentach waszej życiowej ścieżki, ale to, w jaki sposób rozwija się ona przed wami zależy od tego, czy rozpoznajecie i jak używacie waszego daru życia, energii, światła i uzdrowienia.

Wasz dar Źródła jest dla was sposobnością by przynieść wasze światło na Ziemię, by stworzyć przestrzeń dla uzdrowienia i wzniesienia, by nieść ze sobą specyficzne energetyczne dostrojenie dla celów uzdrowienia na Ziemi, by wnieść ze sobą energie, jakie ucieleśniacie i szeroki cel, jaki wypełnicie za sprawą swego kontraktu duszy. 

Wasze życie jest kontraktem ze Źródłem, mającym na celu ponowne dostrojenie konkretnych energetycznych wibracji do ich najwyższych aspektów, a poprzez wasze własne uzdrowienie energie te zostają powtórnie wyskalowane i połączone ze światłem. To jest największy dar, jaki daje wam Źródło: możliwość wzniesienia energii do poziomu ich boskiego wzorca bezwarunkowej miłości.

Z perspektywy waszej jaźni - co obejmuje wszelkie jej aspekty włącznie z Wyższą Jaźnią i ego - waszym darem dla Źródła jest ucieleśnienie i wyrażenie waszego światła oraz uzdrowienie specyficznych energetycznych wibracji, które są częścią waszej karmicznej ścieżki, cykli i duszy grupowej.

Waszym darem jest bycie światłem przejrzystości, uosabianie uzdrawiającego potencjału, bycie dla innych przykładem uzdrowienia i jedności oraz poznanie radości. A także rozszerzenie swego celu - od uzdrowienia aż po stwarzanie nowych wibracji radości, pokoju i bezwarunkowej miłości na świecie. To jest wasz dar dla Źródła: tworzenie całej, uzdrowionej i wzniesionej Ziemi, na której wszelkie energetyczne aspekty przejawiają swój najwyższy potencjał.

Wasze dary wyrażają się poprzez wasze intencje, pasje, cel uzdrawiający oraz sposoby, w jakie łączycie się ze swoim potencjałem. To jest wasza unikalna sygnatura energetyczna i specyficzne wibracje, jakie przynosicie na Ziemię, i obietnica, jaką poczyniliście wobec Źródła.

Jesteście emisariuszami światła, darem uzdrowienia i transformacji, źródłowym połączeniem z bezwarunkową miłością i spełnieniem waszej ścieżki wzniesienia. Poznajcie siebie jako ten dar, pamiętajcie, że jesteście darem Źródła dla świata oraz jednym z aspektów sposobu, w jaki Źródło obdarza ten świat uzdrawiającym potencjałem. Bądźcie darem, którym jesteście, i pamiętajcie, że jesteście darem Źródła dla świata, a wypełnicie swoją rolę stwarzając niebo na Ziemi i łącząc ludzkość z jej celem wzniesienia.


Przekazała Jennifer Hoffman, 16 lipca 2012
http://enlighteninglife.com/you-are-the-gift/
Przetłumaczyła wika       


25 June, 2012

Wymiana błogosławieństw

Każda interakcja jest wymianą błogosławieństw, poczynając od waszej relacji z Ziemią, aż po każdą osobę, z jaką się łączycie. Podczas gdy istnieje spektrum powiązań dostępnych dla was w zależności od poziomu rozwoju waszej duszy, kontraktów duszy oraz obietnic i zobowiązań dotyczących uzdrowienia, z każdym nowym poziomem zrozumienia, jaki osiągacie, zachodzi w nich zmiana, której dokonujecie rozpoznając wymianę błogosławieństw w każdej sytuacji. Jesteście błogosławieni przez wszystkich i wszystko, i udzielacie również błogosławieństwa wszystkim i wszystkiemu. Być może nie myślicie o tym jako o błogosławieństwach, ale tak się właśnie dzieje. Błogosławieństwo to dowolna wymiana energii, bez osądzania co jest błogosławieństwem, a co nie, ani w jaki sposób jest ono otrzymane czy odrzucone.

Błogosławieństwa obejmują wszelkie aspekty procesu nauki - od tych, przez które uważacie się błogosławieni, do tych, które uznajecie za bolesne i pełne wyzwań. Aby otrzymać wszelkie błogosławieństwa z każdej sytuacji, ujrzyjcie, że jesteście zarazem uczniem jak i nauczycielem, zarazem dajecie, jak i otrzymujecie. Gdy dajecie, dzielicie się swą energią i otwieracie kogoś innego na potencjał ich własnego światła. Otrzymujecie poprzez uczenie się i uzdrawianie, jakich doświadczacie w ramach tych połączeń. Nie jest ważne, czy jesteście odrzuceni; poproście o pokazanie wam błogosławieństw, jakie otrzymujecie. Czasami inni ludzie nie chcą otrzymać błogosławieństwa waszego daru, ale jest to część ich ścieżki uzdrawiającej. Najważniejszym jej aspektem jest to, w jaki sposób wy sami jesteście błogosławieni.

Kiedy dajecie coś innym, otwieracie połączenie energetyczne z nimi. Jeśli waszą intencją jest uzdrowienie ich, pomoc lub cokolwiek innego, co ma ich zmienić, ścieżka błogosławieństwa jest bardzo ograniczona. Czy jesteście gotowi otworzyć waszą przestrzeń serca bez żadnych oczekiwań? Czasami błogosławieństwo przychodzi w postaci silnego odrzucenia, zaprzeczenia waszemu światłu i niezdolności do połączenia się z wami na energetycznym planie. To pokazuje wam jedynie, że ta druga osoba znajduje się w innym miejscu niż myśleliście, że się znajduje, ale jest to ich własna ścieżka. Otrzymujecie wtedy błogosławieństwo zamknięcia i wiecie, że to połączenie w danym czasie nie może być kontynuowane.

Inne błogosławieństwa mogą obejmować akceptację i wspólną podróż, która błogosławi was miłością, radością, pokojem i połączeniem. Przyjmijcie je wtedy z wdzięcznością i nie obawiajcie się, że ta podróż się zakończy. Ludzkie pragnienie trwałości ogranicza waszą zdolność doceniania błogosławieństw. Każda sytuacja istnieje po to, by pobłogosławić was wiedzą, uzdrowieniem, wzrostem i przemianą. Ujrzyjcie wszystko w tym świetle, a rozpoznacie każde błogosławieństwo w pełni jego boskości i nauki, jaką wam przynosi. Wszystkie sprawy istnieją, aby błogosławić was na waszej ścieżce, na której poruszacie się od uzdrawiania ku jedności i kompletności, od ograniczeń pochodzących ze strachu ku ekspansji światła, od podróży polegającej na wzniesieniu - do spełnienia i wyłonienia się jako boska i duchowa istota ludzka.


Przekazała Jennifer Hoffman, 18 czerwca 2012 
http://enlighteninglife.com/the-exchange-of-blessings/
Przetłumaczyła wika  

17 May, 2012

Przeszłość jest waszą mapą świetlną

14 maja 2012

Miłość i światło, potrzebne w waszej podróży prowadzącej ku Wzniesieniu, są odzwierciedlone w każdej chwili waszej rzeczywistości. Nie możecie kochać w przeszłości, gdyż ten moment już minął. Nie możecie kochać w przyszłości, gdyż jej szczegóły nie zostały jeszcze stworzone i każdy jej aspekt zależy od tego, co robicie w każdej chwili teraźniejszej. Jeśli chcecie, aby przyszłość była radosna, pełna miłości, poczucia spełnienia i dostatku, musicie stwarzać taką energię w tej właśnie chwili. Niech was nie rozprasza to, czym ten moment wydaje się być, jego rezultat wzywa was do tego, abyście wysyłali światło i zmienili jego energię zezwalając na to, aby to wasze pragnienie stanowiło punkt skupienia, przyjmując do wiadomości to, co stworzyliście i podnosząc wibrację tego poprzez wysyłanie miłości i światła do najciemniejszych aspektów tej sytuacji.

Każda rzecz, jakiej jesteście świadomi i którą osądzacie, jest częścią przeszłości, i choć wydaje się ona być rzeczywista, teraźniejsza i trwała, jest tylko echem waszych ostatnich manifestacji. Kiedy możecie dostrzec rezultat, spoglądacie w przeszłość. Kiedy znacie wynik, doświadczacie rezultatu manifestacji, jaki już został stworzony. To poprzez wasze skupienie na tworzeniu i manifestacji w chwili obecnej, podczas gdy jesteście świadomi przeszłości jako mapy, która wskazuje, gdzie macie skupić swoje światło, uzdrawiacie przeszłość z pozycji chwili teraźniejszej i stwarzacie przyszłość o wyższej wibracji. Jeśli w swojej rzeczywistości dostrzegacie brak miłości, spokoju, radości i dostatku, jesteście świadomi, gdzie potrzebna jest wasza miłość i światło po to, aby stworzyć w kolejnej chwili teraźniejszej inny rezultat. Zamiast osądzać wynik jako zły lub dobry, bądźcie raczej świadomi, gdzie moglibyście wysłać więcej światła, gdzie moglibyście się wzmocnić i połączyć ze swymi wewnętrznymi podpowiedziami i przewodnictwem w celu stworzenia innego rezultatu.

Kiedy osądzacie przeszłość lub krytykujecie wasze starania, zamykacie swą energię w przeszłości i pozostajecie w tej chwili, która powtarza się potem w chwili następnej. Przeszłość jest mapą tego, w jaki sposób wykorzystywaliście wasze światło i energię, a wasza rzeczywistość odzwierciedla ten rezultat, będąc echem waszej częstotliwości energetycznej, które ma wam pokazać, co stwarzacie, tak abyście mogli wybrać kontynuację tego kierunku lub coś innego. Gdy jesteście w pełni ugruntowani w każdej chwili teraźniejszej i wykorzystujecie to, co postrzegacie w tym echu, wiecie, co trzeba zmienić w swej częstotliwości energii i, wysyłając sobie więcej miłości i światła, zmieniacie ten wynik w chwili następnej. Nowa przyszłość stwarzana jest z miłości i światła, podczas gdy przeszłość jest odtwarzana z osądu i ciemności.

Bądźcie w miłości w każdej chwili teraźniejszej, kochajcie wszelkie okoliczności, jakie uznajecie za ograniczające, wybaczcie tym, którzy was skrzywdzili, i wysyłajcie światło każdej takiej sytuacji, bo w ten sposób umacniacie się wykraczając poza przeszłość, poza poczucie zranienia, poza osąd, i poza wasze lęki. Jesteście światłem Boga i obietnicą Wzniesienia, i to właśnie stając w świetle swej prawdy jako dziecko Światła umożliwiacie temu światłu umocnienie was i wyprowadzenie poza strach. Gdy kochacie w chwili teraźniejszej, pozwalacie przyszłości stać się echem światła, a nie echem ciemności i obaw. W ten sposób stwarzacie niebo na Ziemi, obietnicę Wzniesienia dla siebie samych i świata, i w ten sposób stajecie się obietnicą swego własnego światła i stwarzacie swą rzeczywistość z tego potencjału, który stanowi waszą najwyższą energetyczną wibrację i częstotliwość.

Copyright (c) 2012 by Jennifer Hoffman

http://enlighteninglife.com/the-past-is-your-light-map/

Przetłumaczyła Wika

20 April, 2012

Uzdrówcie swą przestrzeń energetyczną

Każde z was żyje w przestrzeni energetycznej, która jest w wibracji i częstotliwości waszych życiowych lekcji i uzdrawiającej podróży. Wewnątrz tej przestrzeni przyciągacie do siebie sytuacje i ludzi, którzy mają podwójne zadanie. Pierwszym z nich jest połączenie się z wami na energetycznym poziomie waszego uzdrawiania. Drugim zadaniem jest utrzymanie tej energii aż do czasu, gdy wasze uzdrowienie będzie całkowite. Choć możecie winić innych za to, że blokują przepływ energii w waszym życiu, są oni jedynie częścią waszej uzdrawiającej podróży, i utrzymują tę energię dla was, abyście mogli zakończyć wasz cykl uzdrawiania. Jest to ich zobowiązanie w stosunku do was i uczynią oni co tylko mogą, aby te energię utrzymać aż do momentu, gdy uzdrowienie się dokona.
Kontrakt duszy, jaki zawieracie, polega na uzdrowieniu i transformacji. Jego wypełnienie jest najwiekszą podróżą, jaką kiedykolwiek przedsięwzięliście, jedynym celem tego życia i wszystkich innych. Taki jest cel waszego życia i życia całej ludzkości. Gdy pozwalacie, aby uzdrowienie się dokonało, oczyszczacie energetyczną przestrzeń, jaką inni dla was utrzymują, i uwalniacie siebie i ich z tej energetycznej częstotliwości. Ale bez waszego świadomego rozpoznania tego kontraktu, pragnienia i intencji uzdrowienia oraz działań niezbędnych, by się ono wydarzyło, czujecie, że utknęliście, gdyż znajdujecie się w przestrzeni energetycznej, która nie zostanie uwolniona zanim nie dokończycie procesu uzdrawiania, tak jak obiecaliście to zrobić.
Uzdrowienie jest obietnicą pomiędzy każdym z was i Źródłem, jest to zobowiązanie duszy, aby przywrócić ziemską energię do jej najwyższej częstotliwości bezwarunkowej miłości. Każde z was poczyniło tę obietnicę i każde będzie powracać do ludzkiej formy, aż obietnica ta zostanie wypełniona. Nie istnieje tu limit czasu, nie ma kary za niedokonanie tego, ani osądu w kwestii jak dobrze wam się to udaje. Istnieje tu jednak zobowiązanie, aby zmienić waszą częstotliwość, wyprowadzając ją poza energetyczną przestrzeń uzdrawiania ku wyższym wibracjom, i na to zobowiązanie nieświadomie przystajecie aż do czasu, kiedy dokonacie uzdrowienia, którego się podjęliście. I każdy w waszej grupie duszy uczestniczy w wypełnieniu tej obietnicy.
Całość waszej ścieżki życia jest dostrojona do procesu uzdrawiania i nie możecie wejść w wyższą wibrację, dopóki uzdrowienie nie będzie kompletne. Wiedza na temat tej obietnicy pozwala wam wstąpić w wyższą wibrację, kiedy już wybaczycie, uwolnicie siebie i wszystkich innych z energetycznej przestrzeni uzdrawiania i wyrazicie intencję dla waszego życia poza tą przestrzenią. Czy chcecie doświadczać miłości, radości, dobrobytu i spokoju? One dostępne są poza przestrzenią uzdrawiania. Czy chcecie mieć bardziej spełniające, harmonijne i radosne relacje? One też są do uzyskania poza tą energetyczną przestrzenią. Kiedy już zezwolicie na to, by uzdrowienie się dokonało, swobodnie możecie wykroczyć poza cel uzdrawiania ku celowi określonemu przez wasze intencje, i stworzyć swe własne niebo na Ziemi, które spełni się w waszej rzeczywistości, a także w rzeczywistości Ziemi.

Przekazała Jennifer Hoffman
16 kwietnia 2012
Copyright (c) 2012 by Jennifer Hoffman  
Przetłumaczyła wika  

11 April, 2012

Wszechświat zawsze mówi TAK

Nic nie jest wam odmówione, a jeśli nie widzicie w swym życiu upragnionych przez siebie rezultatów, to nie dlatego, że Źródło was nie wysłuchało, nie wprawiliście w ruch energii, albo nie jesteście tego godni, ale dlatego, że wasze duchowe „tak” i wasze materialne „tak” nie są dostrojone. Duchowe ”tak” reprezentuje umowę energetyczną, materialne „tak” – materialny wynik. Odpowiedzią Wszechświata jest zawsze TAK; rezultat nie zawsze jest dostrojony do duchowego „tak”, ponieważ do tego potrzebne jest, żebyście byli dostrojeni do tego, o co prosicie. A gdy nie widziecie rezultatów, jakie pragniecie ujrzeć, sprawdźcie swoje dostrojenie do swej intencji, gdyż Wszechświat zawsze odpowiada wam „tak”.

Zawsze manifestujecie z poziomu intencji, ale nie zawsze w pełni wyrażacie intencję tego, co próbujecie zamanifestować. Być może prosicie o finansowy dostatek, ale wasze przekonania i myśli skoncentrowane są na braku. Dzięki dostatkowi finansowemu wasze życie może się zmienić, ktoś może was poprosić o finansowe wsparcie, możecie mieć możliwość spełnić swe największe marzenia, mogą się też zmienić wasze zobowiązania czy relacje. Intencja się pojawia, ale nie ma odpowiedniej koncentracji. Energia zawsze odpowiada na waszą prośbę, ale możecie nie być zestrojeni z tym, o co poprosiliście.

Im bardziej się zbliżacie do życia w wyższych wymiarach, tym bardziej jesteście połączeni z energią stwarzania. Choć wasze manifestacje mogą się pojawiać szybciej, wciąż musicie być zestrojeni z prawami Wszechświata, które władają manifestacją i współ-tworzeniem. Wszechświat zawsze wspiera wasze pragnienia, ale musicie być zestrojeni z każdym ich aspektem, albo będziecie sfrustrowani widząc, że spełnienie się nie pojawia. Każda intencja jest spełniana; co było prawdziwą naturą waszej intencji i jaka energia ją wspierała? Może stanowić to dla was zagadkę, ale nie jest to zagadką dla energii, z którą pracujecie.

Gdy jesteście bliżej światła i wyższych wymiarów istnienia, silniej uwydatniają się wszelkie obszary, w których jesteście oddzieleni od swego własnego światła, wliczając w to wasze poglądy, myśli, uczucia, przeszłość, strach czy gniew. Te emocjonalne energie współzawodniczą z waszą intencją i blokują przepływ energii, która ma zasilać waszą najwyższą intencję. I podczas gdy Wszechświat zawsze odpowiada „tak”, odpowiada on waszej najniższej wibracji energetycznej. Gdy poznacie wasze lęki i je uwolnicie, zrozumiecie wasze bloki i je usuniecie, i będziecie gotowi na wyrażenie i doświadczenie waszego najwyższego celu i potencjału, wasze duchowe i materialne „tak” będą działały jako jedność i połaczą was z waszym najwyższym dobrem.


Przekazała Jennifer Hoffman
20 lutego 2012
Copyright ©2012 by Jennifer Hoffman and Enlightening Life OmniMedia, Inc.
Przetłumaczyła wika

03 April, 2012

Sprawiedliwość, zemsta i przebaczenie

Przetłumaczyła Wika

Choć dusza świadoma jest tego, że uzdrowienie i uwolnienie przychodzi wraz z przebaczeniem, dla ego jest to trudne do zrozumienia.  Dlaczego mielibyśmy wybaczyć komuś, kto zadał nam ból, kto nie zauważa naszego wsparcia, miłości i poświęcenia?  Ale tak to wygląda z perspektywy emocjonalnej, a wybaczenie nie jest czymś emocjonalnym, lecz energetycznym.  Podczas gdy emocje mają swoją własną energetykę, proces wybaczenia przekracza emocje, uczucia, intelekt i logikę.  Ma on miejsce na odpowiednim poziomie wibracji, rezonansu i energetycznego połączenia i stanowi wiadomość od duszy, że jesteście teraz gotowi na odłączenie się od karmy i wejście w bardziej harmonijny sposób istnienia.

Biegunowość karmy jest harmonią, która zabiera was z poziomu energii opartych na strachu w wyższą wibrację miłości. Karma żąda sprawiedliwości i jeśli w tym życiu jesteście ofiarą, dajecie temu, kto był ofiarą uprzednio, okazję do odpłaty za krzywdzące czyny, jakich się na nich dopuściliście, do znalezienia sprawiedliwości i do wybrania zamiast tego przebaczenia. We Wszechświecie nie ma nieuczciwych energii, siła równoważąca działa w obu kierunkach. To, że jesteście w jednym życiu ofiarą, jest zadośćuczynieniem za bycie krzywdzicielem w innych wcieleniach. Takie jest prawo powszechne i było ono zasadą działającą na Ziemi przez eony jako część warunków trzeciego wymiaru. Teraz, gdy wydarza się Wzniesienie, tego rodzaju energie mogą ustąpić, a odłączenie od nich ma miejsce poprzez przebaczenie.

Przebaczenie rozwiązuje sznury eteryczne, utworzone na bazie energii emocjonalnych, które wiążą was z waszą grupą dusz za sprawą wspólnej karmy.  Gdyby nie to uwolnienie, odtwarzalibyście cykle osądu i zemsty w każdym wcieleniu, czekając, aż ktoś zdecyduje się przebaczyć i wyswobodzić siebie i was również.  Ale przebaczenie nie jest łatwym wyborem do zaakceptowania przez ego, choć jest o wiele łatwiejszą ścieżką niż osądzanie i zemsta.  Ego chce sprawiedliwości, ale tak naprawdę pragnie usprawiedliwienia, uzasadnienia, odpowiedzi, powodu, okazji by poczuć się lepiej ze sobą i wiedzieć, że jego wysiłki i energia nie poszły na marne.

Dusza pragnie pokoju, miłości i radości i dlatego na zapotrzebowanie ego odpowiada propozycją przebaczenia.  Czy ego potrafi odnaleźć swój cel w warunkach pokoju?  Czy jest gotowe na przyjęcie miłości?  Czy jest gotowe zgodzić się na celowe działanie, które nie jest oparte na dramacie?  Przebaczenie jest wyższą oktawą sprawiedliwości i zezwala na uzdrowienie i uwolnienie ze wszystkich emocji i energii.  Może ono nie być tak satysfakcjonujące dla ego, ale stanowi spełnienie celu waszego życia, polegającego na  uzdrowieniu i oczyszczeniu karmy na poziomie indywidualnym i w zbiorowości ludzkiej po to, by Wzniesienie w wyższe wymiary mogło się wydarzyć.  Karma jest energią trzeciego wymiaru, a bez przebaczenia ruch w wyższe wymiary nie jest możliwy. Odpowiedzcie  na zew duszy i przebaczcie teraz, uwalniając, uzdrawiając i wznosząc się ku waszemu niebu na Ziemi.

Przekazała Jennifer Hoffman, 2 kwietnia 2012

29 March, 2012

Błogosław i uwalniaj

Przetłumaczyła Wika
.
Proces transformacji zaczyna się, kiedy jesteście świadomi waszego braku satysfakcji czy szczęścia w swojej obecnej rzeczywistości. Pod względem energetycznym to już wydarzyło się dla was w duchu na najwyższych poziomach waszej istoty, i gdy zaczyna to wkraczać do gęstości waszej fizycznej, mentalnej i emocjonalnej świadomości, możecie albo zająć się osądzaniem, albo poszukać sposobów uwalniania energii. Jeśli osądzacie daną sytuację, wzmacniacie strach. Jeśli błogosławicie i uwalniacie ją, obejmujecie nowe energie, które możecie przyjąć i zezwolić, aby wydarzyła się przemiana.

Przemiana wydarza się poprzez uwolnienie, poprzez energetyczne odłączenie i zamknięcie tego, co już dłużej nie służy waszemu najwyższemu dobru i ścieżce wzniesienia. Na poziomie ducha jest to naturalny proces, dzięki któremu wzniesienie wydarza się lekko i bez wysiłku. Wzniesienie jest ruchem energii od niższych do wyższych poziomów, jest przebudzeniem waszej boskości i ponownym połączeniem w was tego co ludzkie, i tego co boskie. Ale w gęstości właściwej dla ludzkości jest ono okazją dla osądów i strachu, dla przyjęcia poziomu spełnienia, który może nie być odpowiednim potencjałem dla tej sytuacji. Wasze ego pragnie odnosić sukcesy, pragnie w każdej sytuacji być radosne i spokojne. Czasami musicie po prostu błogosławić i uwalniać.

Finał, jakiego ego sobie życzy, zawsze ma spełniać jego własny cel, który może nie być dostrojony do wiedzy duszy o tym, że  wszystko jest w boskim porządku, że nauczyliście się tego, czego potrzebowaliście i że jesteście kompletni na energetycznym planie. Dopełnienie energetyczne nie jest tym samym, co spełnienie emocjonalne i mentalne, które są dziedzinami podporządkowanymi ego. Ego pragnie być nagradzane za swoje wysiłki, poświęcenie, wkład pracy i energii. Dusza pragnie, żebyście poznali pozbawione wysiłku przejście do nowych wymiarów istnienia, które są osiągane, gdy błogosławicie i uwalniacie.

Gdy wdychacie błogosławieństwo pochodzące z lekcji, których doświadczyliście, wraz z wydechem uwalniajcie wszystkie energetyczne połączenia, pozwólcie łasce bezwysiłkowości obdarzyć was energetycznym domknięciem i dopełnić uzdrowienia, tak aby przemiana mogła się wydarzyć. Uwolnijcie energetyczne połączenie z bólem i strachem, a połączcie się z radością i pokojem. Pozwólcie, by to energetyczne domknięcie dotarło również do waszych emocji, tak abyście pamiętali, że jesteście godni radości, pokoju i miłości, których pragnie dla was duch, wiedząc, że jest to możliwe, gdy jesteście gotowi błogosławić i uwalniać energie, i w ten sposób tworzyć pokój pośród ego i emocji.

19 marca 2012

Copyright (c) 2012 by Jennifer Hoffman.

19 March, 2012

Równowaga pomiędzy Stwórcą i Współ-Stwórcą

Przetłumaczyła Wika
 .
We Wszechświecie istnieje Stwórca, centralne Źródło mocy i światła.  Może być ono opisane jako wszechwiedzące i potężne, ale to podejście ogranicza to, co nie może być ograniczone.  Opisywanie Stwórcy to jak opisywanie powietrza: czym ono jest, gdzie jest, w jaki sposób, ile go jest? To są pytania, które nie mają odpowiedzi i próba zrozumienia Stwórcy jako obiektu – tak jak w przypadku opisu powietrza – zamiast po prostu uznania jego istnienia, nie zezwala na pełne połączenie ze Stwórcą i wykorzystanie jego możliwości.

Stwórca jest we wnętrzu i wszędzie wokół każdego z was, tak samo jak powietrze. Stwórca zależy od każdego z was, tak samo jak wy zależycie od Stwórcy. Stwórca istnieje dla i w imieniu każdego z was, tak samo jak wy istniejecie dla i w imieniu Stwórcy.  Razem jesteście źródłem i wykorzystaniem energii, która pozwala całości stworzenia się przejawić. Bez was nie istnieje stwarzanie, a bez Stwórcy nie ma z czego tworzyć. Jedno jest niezbędne drugiemu i istnieje doskonała równowaga i równość w tej relacji.

Od Stwórcy pochodzi źródło energii, w niekończącym się i nieograniczonym przepływie, który jest dostępny dla was i dzięki któremu możecie tworzyć. Jako współ-stwórcy używacie tej energii, aby stwarzać to, co istnieje w waszej rzeczywistości, w świecie i we Wszechświecie. Całość stworzenia płynie ze skali mikro do makro, z indywidualnej rzeczywistości, którą znacie jako wasze życie, do Wszechświata, który was otacza. Wiecie, że wszystko jest połączone, więc jak możecie myśleć, że nie jesteście częścią przepływu kreacji w każdej części Wszechświata?

Każde wcielenie reprezentuje wypełnienie kontraktu duszy i uzdrawiającą podróż, która ten kontrakt stanowi, będąc obietnicą stwarzania wspólnie ze Stwórcą. To właśnie zgodziliście się stwarzać dla siebie i dla Ziemi w każdym wcieleniu. Każda istota we Wszechświecie, we wszystkich wymiarach czasu i istnienia, we wszystkich energetycznych wibracjach i częstotliwościach ma tego rodzaju umowę pomiędzy Stwórcą i sobą jako Współ-Stwórcą. Zaakceptujcie, że jesteście współ-stwórcami, a wtedy będziecie mogli wypełnić swoją obietnicę wspólnego stwarzania i wejdziecie na wyższe poziomy spełnienia w każdym obszarze swojego życia, stając się źródłem energii, jakiego Stwórca potrzebuje dla zamanifestowania nieba na Ziemi.12 marca 2012
Copyright (c)2012 by Jennifer Hoffman.

02 March, 2012

Zaktywujcie swoje marzenia


Przetłumaczyła Wika

Czy jesteście gotowi, by uczynić swoje marzenia rzeczywistością?  Wiecie, że to wszystko jest iluzją, tak naprawdę całość życia jest iluzją, która nie jest niczym więcej, jak energetyczną manifestacją w określonej wibracji. W trzecim wymiarze nie ma nic, co byłoby rzeczywiste, z wyjątkiem waszej percepcji tego. Nie istnieje nic w trzecim wymiarze, co byłoby trwałe, chyba że utrzymujecie energetyczną przestrzeń dla nieustannie ponawianej manifestacji tej rzeczywistości. Nadzieja na lepszą przyszłość jest punktem wyjścia, po którym musi nastąpić jego aktywacja jako nowego paradygmatu dla chwili następnej. Stwórzcie nowe marzenie dla waszego świata i uruchomcie je za pomocą swych myśli, przekonań i działań.

Aktywacja to coś więcej niż fizyczny ruch, choć z perspektywy ludzkiej postrzegacie ją jako coś, co robicie za pomocą swego fizycznego ciała. Aktywacja, bez odpowiednich dostrojeń energetycznych, po prostu spowoduje ruch energii w tym samym kierunku. Łatwo jest chcieć podjąć działanie w celu zaktywizowania waszych marzeń, ale aby wkroczyć w nie z lekkością i wdziękiem, należy poruszyć i inne poziomy aktywacji, a to w dramatyczny i bardzo szybki sposób odmieni waszą rzeczywistość. To czas natychmiastowej manifestacji, ale aby poruszyć tę energię w pożądanym kierunku, pozwólcie, aby wypłynęło to z waszej wewnętrznej jaźni ku waszej zewnętrznej rzeczywistości.

Istnieje wiele poziomów aktywacji, poczynając od rozpoznania, poprzez akceptację, dostrojenie i działanie. Rozpoznajcie prawdę waszej aktualnej rzeczywistości, przyznajcie się do jej wykreowania, weźcie odpowiedzialność za użycie swojej mocy. To pozwoli wam zaakceptować, bez osądzania, przestrzeń energetyczną, w jakiej się w tej chwili znajdujecie. Zobaczcie, gdzie jesteście dostrojeni, jakie prawdy pozwoliliście sobie wyznawać, jakich energii użyliście do stwarzania, poprzez swe przekonania i myśli, które wykreowały tę rzeczywistość. Potem przy użyciu świadomej i przemyślanej intencji zaktywujcie swój nowy paradygmat, aby stworzyć energetyczną przestrzeń dla tej rzeczywistości, i podejmijcie działanie w kierunku, w którym jesteście prowadzeni.
Jeśli pozwalacie na to, aby działanie było pierwszym krokiem waszej aktywacji, nie jesteście dostrojeni energetycznie do tego, co chcecie zamanifestować i nie może to być czymś odmiennym niż to, co już znacie jako waszą rzeczywistość. Przekonania i myśli poruszają energię i albo nieświadomie kształtują energię dla waszej intencji, albo są one w sposób świadomy z nią zestrojone. Wprawcie w ruch swoje marzenia, rozumiejąc proces aktywacji, utrzymując świadomość waszych marzeń i dostrajając się do energii potrzebnych do zamanifestowania ich, a dzięki temu stworzycie energetyczną przestrzeń, która pozwoli im stać się waszą rzeczywistością.

27 lutego 2012

Copyright ©2012 by Jennifer Hoffman and Enlightening Life OmniMedia, Inc.
www.urielheals.com

23 February, 2012

Świętujcie swoje porażkiPrzetłumaczyła Wika

Czy to możliwe, że największe okazje do świętowania pojawiają się w formie tego, co nazywacie porażkami, w postaci tych rzeczy, które nie kończą się tak, jak się spodziewaliście, czy też nie stają się spełnieniem jakiejś waszej nadziei albo pragnienia? Jak można się cieszyć z czegoś, co jest powodem smutku i czego pojawienie się oznacza, że musicie na nowo stworzyć część  swojej podróży lub odnaleźć inną ścieżkę dla swego życia, gdyż ta, na której byliście, skończyła się? To, co nazywacie porażką, jest w rzeczywistości przejawem uzdrowienia waszej duszy, o ile zrozumiecie jego prawdziwe znaczenie i wartość.

Znaczenie porażki mieści się w dostrojeniu {alignment}, ponieważ nie możecie stworzyć czegoś, do czego nie jesteście dostrojeni. W przeszłości być może udało wam się stworzyć jakąś wersję tego, ale gdy wzrastają wasze wibracje spostrzeżecie, że porażki pojawiają się szybciej i z większym nasileniem. Dzieje się tak dlatego, że jesteście prowadzeni ścieżką dostrojenia, taką, która odpowiada waszej energii i pragnieniu waszej duszy, by działo się to dla waszego najwyższego dobra i najwspanialszego energetycznego wyrazu. Gdy waszą intencją jest bycie potężnymi, wszystko, co nie jest wyrazem tej mocy, zostaje usunięte z waszego pola możliwości.

Wartość porażki polega na odłączeniu od energii, które wam nie służą, od karmicznych cykli i powtórzeń sposobów zachowania z przeszłości. Wszystko, co wiecie, wywodzi się z waszej przeszłości, z innych wcieleń, z waszej historii karmicznej oraz pamięci komórkowej. Najwyższe przejawy waszej energii reprezentują ścieżkę tego, co nieznane i ujawnią się one dzięki waszej intencji. Gdy jakaś rzecz wam się nie udaje i uwalniacie ją z bezstronnością, radością i przebaczeniem, pozwalacie wyższemu przejawowi waszej energii wysunąć się na czoło i stać się częścią waszej rzeczywistości.

Każda porażka jest potwierdzeniem faktu, że wasza energia nie porusza się już na danym poziomie i w danym zakresie możliwości. Istnieją wyższe potencjały i energie wam dostępne, i sprowadzicie je w waszą rzeczywistość, jeśli będziecie umieli błogosławić wasze porażki i uwalniać je ze świadomością, że właśnie w ten sposób dusza daje wam radę, mówiąc, że już nie możecie stwarzać na danym poziomie. Jest to zarazem zaproszenie, by rozszerzać świadomość samych siebie, rozwijać wasze marzenia i pragnienia oraz objąć wyższe możliwości. Zatem świętujcie wasze porażki, bądźcie za nie wdzięczni, ponieważ pokazują wam one, że wszystko jest dobrze, i że jesteście na ścieżce transformacji, a kolejna rzeczywistość czeka, abyście ją stworzyli.

16 stycznia 2012

Copyright ©2012 by Jennifer Hoffman and Enlightening Life OmniMedia, Inc.

21 January, 2012

Ty i Bóg jesteście JednymPrzetłumaczyła Wika

Nie ma oddzielenia pomiędzy wami i Źródłem czy też Bogiem czy Wszechświatem czy jakąkolwiek inną nazwą nadaną energii, która wspiera, żywi, łączy i podtrzymuje każdego i wszystko we Wszechświecie. Osądy, które służą do tego, by oddzielać ludzkość od jej boskości, są tylko myślami, które nie mogą wymazać prawdy, jaka zakodowana jest w świetle, które niesiecie. To, co nazywacie oddzieleniem, znane jest również jako ciemność albo strach i jest to jedyna rzecz, która oddziela was od jedności jaką macie ze Źródłem.

Ale to oddzielenie istnieje pośród ludzkości, ponieważ dla Źródła niemożliwe jest być oddzielonym od swego własnego światła, a wy jesteście emanacją tego światła. Kiedy pamiętacie, że „Ty i Bóg jesteście Jednym”, warstwy strachu, który znacie jako poczucie niegodności, bezwartościowości i oddzielenia, zostają uwolnione. Wasza dusza zostaje wyzwolona od ciężaru i może wdychać światło, wolna od gęstości energii szkoły trzeciego wymiaru. Przez chwilę możecie przypomnieć sobie, czy też przyłączyć na powrót, siebie do Boga.

Istnieje nieuchronny kres tej podróży wiodącej ku ponownemu połączeniu i wydarzy się to dla całej ludzkości, dla każdej osoby w jej własnym czasie. Cykl karmy i uzdrawiania będzie trwał dla każdej duszy, aż przypomni sobie ona swoją jedność ze Źródłem, przypomni sobie jego światło, obejmie miłość i nauczy się przebaczenia. W czasie, gdy w cyklu Ziemi istnieje ścieżka Wzniesienia, cała ludzkość będzie mogła doświadczyć tego ponownego połączenia i Wzniesienia, ale nie jest to pojedyncze wydarzenie. Jest to raczej podróż, w jakiej znajduje się każda dusza, i w trakcie której jest ona od początku doświadczania trzeciego wymiaru.

Ujrzyjcie siebie i Boga jako jedno, wiedzcie, że jesteście światłem Boga i że Źródło światła jest w was i zawsze z wami. Nie istnieje oddzielenie inne od tego, które, jak wierzycie, stworzyliście, i nie istnieje prawda duchowa, która byłaby jedyną prawdą. Wiedzcie, że „Ja i Bóg jesteśmy Jednym”, uczyńcie z tego swoją codzienną afirmację, i wdychajcie światło, które jest światłem, miłością i prawdą o tym, kim jesteście.

10 stycznia 2012

14 January, 2012

Stwórzcie jedność serca

.
Przetłumaczyła Wika

Stwarzanie partnerstwa pomiędzy ego i Duchem, które jest częścią waszej uzdrawiającej podróży w każdym życiu,  stanowi jeden z wielu życiowych celów. Innym jest stwarzanie jedności w waszym sercu, tak aby energia waszego serca zawierała połączone aspekty energii serca „wyższego” i „niższego”. Wyższe serce jest napełnioną duchem energią bezwarunkowej miłości, która stanowi wasze boskie dziedzictwo. Niższe serce odzwierciedla podróż karmiczną, zranienia duszy i inne energie zgromadzone przez całe wcielenia doświadczania emocjonalnych energii trzeciego wymiaru. Jedność serca wydarza się, kiedy te dwie energie się stapiają, dzięki czemu niższe serce zostaje uzdrowione i zaczyna odzwierciedlać bezwarunkową miłość, którą obdarowuje go wyższe serce.

Całość serca jest pełna spokoju i radości. Nie potrzebuje niczego, a jednak wszystkie jej potrzeby są zawsze spełniane. Może doświadczać smutku, jednak w każdych okolicznościach spoczywa w radości, ponieważ zna wiarę i zaufanie. Zawsze jest w stanie miłości i nie potrzebuje nikogo innego, aby być przykładem miłości. Jest potężna i współczująca, energetycznie zrównoważona, i poszukuje najwyższej wibracji we wszystkim. Jest częścią każdego z was,  przypomnieniem bezwarunkowej miłości, z której pochodzicie i do której powracacie. Całość serca jest waszą drogą do spokoju, radości i miłości, które stanowią uzdrowienie, jakiego poszukujecie we wszystkim przez całe swoje życie. Aby je odnaleźć, musicie nauczyć się szukać wewnątrz i połączyć się z wewnętrzną boskością.

Miłość, jakiej pragniecie od innych i jakiej poszukujecie w tym świecie, jest samotnym, spragnionym głosem waszego niższego serca, które uważa się za odłączone, samotne, zbolałe i niegodne. Wierzy ono, że musi stwarzać miłość i często w tym celu natrafia na najbardziej pozbawione miłości okoliczności. Definicja miłości, jaką posiada niższe serce, zostaje przekształcona poprzez uzdrowienie, wybaczenie i akceptację obecności wysokiego serca, co również oznacza rozpoznanie, że cała miłość pochodzi z wewnątrz. Bezwarunkowa miłość jest waszym przyrodzonym prawem, ale stwarzanie jej obecności w trzecim wymiarze jest częścią waszego celu życiowego. Ten moment połączenia jest wzniesieniem niższego serca, gdyż łączy się ono wtedy ze swym partnerem w miłości, wyższym sercem.

Tak jak duch potrzebuje ciała do tego, żeby być obecnym w trzecim wymiarze, wysokie serce potrzebuje niższego serca do wyrażania boskiej miłości. A niższe serce potrzebuje wyższego serca do tego, by poznać radość, spełnienie i miłość. Miłość, jakiej każde z was szuka u innych albo w świecie, to poszukiwania waszego niższego serca, by połączyć się z wyższym sercem. To połączenie jest ważne, gdyż nie przyszliście tutaj, by otrzymać miłość od świata – przyszliście tutaj, by stwarzać miłość w tym świecie. Ten świat nie daje miłości; może on tylko odzwierciedlać miłość. Połączenie z wysokim sercem stwarzane jest poprzez wybaczenie, akceptację i samouzdrowienie. Kiedy już przypomnicie sobie, że jesteście źródłem boskiej miłości dla siebie i dla świata, to połączenie będzie utworzone, a wy wkroczycie w niebo na Ziemi i bezgraniczne bogactwo miłości.

12 grudnia 2011