07 March, 2013

Zaproście wolę Źródła do swej rzeczywistości


Przez wiele eonów i wiele wcieleń natura Źródła była w niewłaściwy sposób przedstawiana, jakoby była większa niż ludzkość, i dlatego kontroluje i zarządza tym, co dzieje się w trzecim wymiarze. To niewłaściwe spojrzenie na prawdziwą naturę partnerstwa pomiędzy Źródłem a człowiekiem sprawiło, że cała ludzkość w wielkim stopniu nie docenia swej mocy oraz natury i celu swej ziemskiej podróży. Zatem zwrot "Niech się dzieje Wola Twoja" również jest nadużywany, gdyż jest on tak naprawdę modlitwą ponownego połączenia, a nie potwierdzeniem ludzkiej słabości, kruchości, bezsilności czy służalczego podporządkowania w obliczu Boskości.

Istnieją dwa aspekty woli, które są dostępne w każdym akcie wyboru: wola ego oraz Wola boskości czy też Źródła, i obie one są częścią was. Kiedy wybieracie z poziomu ego, zatrudniacie jego wolę; kiedy wybieracie z poziomu boskości, uaktywniacie Wolę waszego boskiego partnerstwa ze Źródłem. Nie polega to na pytaniu Źródła o zgodę na wasz wybór; jest to zaproszenie Źródła do uczestnictwa w tym wyborze, gdyż wtedy działacie z poziomu najwyższej możliwej częstotliwości, nieograniczonej wiedzy i największego potencjału. Nie potrzebujecie zgody od Źródła w żadnym aspekcie waszego życia, ponieważ każde z was znajduje się tutaj jako iskra boskiego światła i jest w trakcie misji polegającej na uzdrawianiu, wznoszeniu się i ewoluowaniu. Jesteście emisariuszami światła, a waszym celem jest wnoszenie światła w ten świat, aby rozpoznał on siebie jako świat boski i wyrażał swą boską Wolę.

"Bądź Wola Twoja" jest waszym sposobem wyrażenia potwierdzenia dla Źródła, że otworzyliście swoje serce i umysł, i że może Ono wkroczyć w wasze doświadczenie i podzielić się z wami swą wyższą energią, perspektywą i poziomem wiedzy. W rzeczy samej za sprawą tego zwrotu tworzycie przestrzeń dla zaistnienia Nieba na Ziemi.

"Twoja Wola" nie oznacza, że Bóg jest wyjątkowym uczestnikiem tej sytuacji, i że wy odsuwacie się na bok i pozwalacie Bogu działać bez waszego udziału. To uczyniłoby z was służącego, kogoś, kto nie ma wyboru ani mocy i musi zachowywać się zgodnie z boskimi dyrektywami. To naruszałoby prawo wolnej woli. Nie możecie być zarazem służącymi i panami w swoim życiu, wypełniając rozkazy i równocześnie kierując swym wzniesieniem i ewolucją swego serca wraz z ludzkością, Ziemią i Wszechświatem. Nie oznacza to również, że odkładacie na bok swoją moc i pozwalacie Źródłu przejąć władzę. "Bądź wola twoja" jest potwierdzeniem faktu, że w tym momencie pozwalacie swemu boskiemu światłu zalśnić w waszej materialnej rzeczywistości. Otwieracie swe serce i pozwalacie Boskości podzielić się z wami swym doświadczeniem, i zamiast występować w roli stwórcy z poziomu waszego ego i jego woli, wybieracie doświadczanie tej chwili jako współ-stwórca wraz ze Źródłem i boską Wolą.

"Niech się dzieje" wskazuje na to, że jesteście gotowi pozwolić swej rzeczywistości rozwinąć się w doskonałości Boskiej Woli, w bosko doskonałym czasie, ze spontanicznym wdziękiem i swobodą, i w przepływie tego, co ma na celu wasze najwyższe dobro. W tej pięknej chwili rozbrzmiewacie wspólnie i możecie stworzyć najwyższy i najwspanialszy rezultat, który rozszerza waszą ludzką wiedzę do jej boskiej perfekcji. Stajecie się współ-stwórcami ze Źródłem, tworząc w ten sposób przestrzeń wewnątrz waszego ego i waszej woli wraz ze wszystkimi ich ograniczeniami trzeciego wymiaru, rozpoznając w ten sposób swą boskość i udzielając jej głosu. I w tym momencie wasz życiowy cel ponownego połączenia się z boskością i wzniesienia jest spełniony, a wy stwarzacie Niebo na Ziemi.


Przekazała Jennifer Hoffman
http://enlighteninglife.com/invite-sources-will-into-your-reality/
Przetłumaczyła wika  


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.