25 June, 2012

Wymiana błogosławieństw

Każda interakcja jest wymianą błogosławieństw, poczynając od waszej relacji z Ziemią, aż po każdą osobę, z jaką się łączycie. Podczas gdy istnieje spektrum powiązań dostępnych dla was w zależności od poziomu rozwoju waszej duszy, kontraktów duszy oraz obietnic i zobowiązań dotyczących uzdrowienia, z każdym nowym poziomem zrozumienia, jaki osiągacie, zachodzi w nich zmiana, której dokonujecie rozpoznając wymianę błogosławieństw w każdej sytuacji. Jesteście błogosławieni przez wszystkich i wszystko, i udzielacie również błogosławieństwa wszystkim i wszystkiemu. Być może nie myślicie o tym jako o błogosławieństwach, ale tak się właśnie dzieje. Błogosławieństwo to dowolna wymiana energii, bez osądzania co jest błogosławieństwem, a co nie, ani w jaki sposób jest ono otrzymane czy odrzucone.

Błogosławieństwa obejmują wszelkie aspekty procesu nauki - od tych, przez które uważacie się błogosławieni, do tych, które uznajecie za bolesne i pełne wyzwań. Aby otrzymać wszelkie błogosławieństwa z każdej sytuacji, ujrzyjcie, że jesteście zarazem uczniem jak i nauczycielem, zarazem dajecie, jak i otrzymujecie. Gdy dajecie, dzielicie się swą energią i otwieracie kogoś innego na potencjał ich własnego światła. Otrzymujecie poprzez uczenie się i uzdrawianie, jakich doświadczacie w ramach tych połączeń. Nie jest ważne, czy jesteście odrzuceni; poproście o pokazanie wam błogosławieństw, jakie otrzymujecie. Czasami inni ludzie nie chcą otrzymać błogosławieństwa waszego daru, ale jest to część ich ścieżki uzdrawiającej. Najważniejszym jej aspektem jest to, w jaki sposób wy sami jesteście błogosławieni.

Kiedy dajecie coś innym, otwieracie połączenie energetyczne z nimi. Jeśli waszą intencją jest uzdrowienie ich, pomoc lub cokolwiek innego, co ma ich zmienić, ścieżka błogosławieństwa jest bardzo ograniczona. Czy jesteście gotowi otworzyć waszą przestrzeń serca bez żadnych oczekiwań? Czasami błogosławieństwo przychodzi w postaci silnego odrzucenia, zaprzeczenia waszemu światłu i niezdolności do połączenia się z wami na energetycznym planie. To pokazuje wam jedynie, że ta druga osoba znajduje się w innym miejscu niż myśleliście, że się znajduje, ale jest to ich własna ścieżka. Otrzymujecie wtedy błogosławieństwo zamknięcia i wiecie, że to połączenie w danym czasie nie może być kontynuowane.

Inne błogosławieństwa mogą obejmować akceptację i wspólną podróż, która błogosławi was miłością, radością, pokojem i połączeniem. Przyjmijcie je wtedy z wdzięcznością i nie obawiajcie się, że ta podróż się zakończy. Ludzkie pragnienie trwałości ogranicza waszą zdolność doceniania błogosławieństw. Każda sytuacja istnieje po to, by pobłogosławić was wiedzą, uzdrowieniem, wzrostem i przemianą. Ujrzyjcie wszystko w tym świetle, a rozpoznacie każde błogosławieństwo w pełni jego boskości i nauki, jaką wam przynosi. Wszystkie sprawy istnieją, aby błogosławić was na waszej ścieżce, na której poruszacie się od uzdrawiania ku jedności i kompletności, od ograniczeń pochodzących ze strachu ku ekspansji światła, od podróży polegającej na wzniesieniu - do spełnienia i wyłonienia się jako boska i duchowa istota ludzka.


Przekazała Jennifer Hoffman, 18 czerwca 2012 
http://enlighteninglife.com/the-exchange-of-blessings/
Przetłumaczyła wika  

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.