22 July, 2014

Twoja odpowiedzialność wobec innych

15 lipca 2014

 Dlaczego jest tak, że możesz poczuć w twoim życiu zmniejszoną radość, gdy spotykasz kogoś, kto jest smutny?  Jak możesz być szczęśliwy w jednej chwili, a następnie czujesz się winny za to, że jesteś szczęśliwy, gdy jesteś świadomy cudzego bólu?   Czy to jest niewłaściwe, abyś cieszył się obfitością i dobrobytem, gdy inni doświadczają ograniczeńCzy wstydzisz się swojego sukcesu, gdy wiesz, że inni się zmagająJakie są twoje obowiązki wobec innych i jak możesz być wsparciem i światłem, jeśli nie podzielasz ich obecnego stanu?  To jest kwestia zrozumienia swoich obowiązków w działaniu i byciu.

 Zamieszanie powstaje wtedy, gdy uważasz, że twoja istota scentrowana jest wokół  tego, co robisz, i abyś mógł być światłem dla innych, powinieneś także wspierać ich w odbiciu twoich własnych błogosławieństwStwarza to wierzenie, że masz obowiązek robić rzeczy dla innych, tak aby mogli oni cieszyć się takim samym rodzajem życia, jakie ty stworzyłeś dla siebieChociaż możesz być źródłem oświecenia dla innych, nie możesz być ich Źródłem oświeceniaNie ma obietnicy sukcesu lub obfitości w życiu, istnieje tylko potencjał, aby cieszyć się nieograniczoną obfitością i błogosławieństwami we wszystkich rzeczach, jeśli jest taka czyjaś wybrana ścieżka.

Twoje obowiązki działania, to co robisz w swoim życiu i ze swoim życiem, dotyczy  jedynie twojej ścieżki życiaWszystko to co robisz na swojej ścieżce życiowej służy tobie i twojemu uczeniu się, uzdrawianiu, dla wzrostu i transformacji.  Twoja podróż jest twoim własnym stworzeniem, jest twoją własną ścieżką uzdrawiania i wszystko w niej jest częścią tego, co robisz dla siebieTo co robisz dla innych lub w ich imieniu nie służy ci, chyba gdy jest to robione dla wypełniania twoich własnych lekcji.  Najpotężniejszą lekcją jakiej możesz się nauczyć jest to, że nie jesteś odpowiedzialny za radość lub ból innych, ich proces uczenia się lub ich uzdrowienie, a oni nie są odpowiedzialni za twoje.  Takie zobowiązania tworzyły karmę przez wiele inkarnacji, a uwolnisz ją wtedy, gdy zaakceptujesz, że każdy jest suwerenny na swojej drodze, tak samo jak ty jesteś na swojej.

Wspólna podróż ludzkości jest kompletnym doświadczeniem wznoszenia się i każda indywidualna ścieżka w niej prowadzi do światła na swój własny sposób. Żadna pojedyncza ścieżka nie  jest ważniejsza od innej i każdy człowiek ma swoją własną drogę do tworzenia i do rozwijania się.  Twoim obowiązkiem bycia dla ludzkości to istnienie w prawdzie, wzrastanie w najwyższej ekspresji twojej energii i doświadczanie pełnego potencjału swojego światła.  Twoje uzdrawianie i uczenie się staje się wtedy potencjałem dla innych, kiedy mogą rezonować z tym dla siebie.

Nie ma przywódców, tylko punkty dopasowania i rezonansNie może być naśladowców, gdy każdy człowiek uznaje, że prowadzi siebie do wibracji i częstotliwości światła, których może doświadczyć nauczyciele i uczniowie, ale każdy człowiek jest zarówno nauczycielem jak i uczniem, który naucza i uczy się, który zarówno doświadcza i jest doświadczeniem dla każdego, kto jest dopasowany, potrzebuje i może mieć to doświadczenie.
Istnieje głęboka różnica pomiędzy litością i współczuciem.  Twój obowiązek obejmuje współczucie, które wymaga odłączenia i akceptacji, a nie energii litości, co się dzieje, gdy czujesz odpowiedzialność za ścieżkę innych, wierzysz, że masz obowiązek zapewnić im szczęście, lub czujesz się odpowiedzialny za tworzenie rezultatów, które uważasz, że nie mogą stworzyć dla siebie.

Twoje światło świeci najjaśniej, gdy jesteś w swojej najwyższej energii, doświadczając swoją największą radość, żyjąc najbardziej spełnionym życiem, jakie możesz stworzyć dla siebieTo wtedy jesteś najbardziej umocniony i to także wtedy, gdy jesteś najmocniejszym źródłem światła dla świataMasz zobowiązane wobec Źródła, które jest częścią twojej ścieżki, ale nie masz być źródłem dla tych, których osądzasz jako słabych i bezsilnychKażdy jest iskrą światła boskiego Źródła i każdy jest w równym stopniu silny.  Aby być światłem dla świata, bądź najjaśniejszym światłem jakim możesz być i poprzez moc twojego bytu oświecisz ścieżkę tak, aby inni mogli wybrać i wtedy możesz doświadczyć radości i spełnienia, co jest zgodne z twoją własną ścieżką oświecenia, ekspansji i Wzniesienia.

Copyright (c) 2014 by Jennifer Hoffman.  http://enlighteninglife.com

Przetłumaczyła Krystal

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.