21 May, 2011

Czyja prawda jest prawdziwa?

Spędzamy nasze życie chcąc poznać prawdę, bo jak nam powiedziano, "prawda nas oswobodzi."  Ale gdy poszukujemy prawdy zaczynamy zauważać, że nie ma jednej prawdy, każdy ma inną wersję prawdy i nawet w naszym własnym życiu to, co uważamy za prawdziwe może się zmienić wiele razy.  Więc co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe?  Jeśli jakaś prawda się zmienia, czy była prawdziwa w pierwszej kolejności?  Czy kiedykolwiek poznamy prawdę?  A kiedy poznamy prawdę, co dzieje się z tym wszystkim, co wiedzieliśmy do tej pory?

Prawda jest wszystkim w co wierzymy w oparciu o całe nasze poznanie i doświadczenia, aż do obecnego momentu.  Podczas gdy poszukujemy prawdy jako ostatecznej odpowiedzi, jest to w rzeczywistości to co pozwala nam zadać sobie następne pytanie.  Prawda powtarza się, jak nieskończona pętla, aż nie odkryjemy nowej prawdy, która pozwoli nam posunąć się do przodu poza poprzednią prawdę. Każda prawda prowadzi do innej prawdy i dla każdego z nas ta prawda jest tak bardzo osobista i indywidualna, że tylko może być prawdą dla nas.  Podczas gdy nasza prawda jest prawdziwa, prawda innych jest również dla nich prawdziwa.  Czy możemy połączyć się z innymi osobami z pozycji naszej własnej prawdy?  Możemy wtedy, gdy nasze prawdy mają wspólne punkty i nie ma wątpliwości.

Prawda, że ​​zasługujemy na miłość, na przykład, jest prawdziwa dla nas.  I musimy mieć niezachwianą wiarę w tę prawdę, aby przyciągnąć miłość.  Ale co się stanie, jeśli spotkamy kogoś, kto nie wierzy, że zasługujemy na to, aby być kochanym?  Czy nasza prawda jest ciągle prawdziwa?  A jaka jest ich prawda?  Czy jest też prawdą dla nas?  Nic nie ma wpływu na naszą prawdę, gdy nie może być ona potwierdzona przez kogoś innego, oznacza to po prostu, że ​​nie jest ona prawdziwa dla innych.  Nie mogą oni potwierdzić, że my zasługujemy na miłość, ponieważ muszą  mieć odpowiednik tej prawdy, że  sami zasługują na miłość.  Jeśli nie posiadają tej prawdy, to nie mogą potwierdzić tego dla kogoś innego.  Ale my traktujemy to jako znak, że nasza prawda nie jest prawdziwa i używamy tego, aby osądzać siebie, nasze prawdy, nasz byt i nasze życie.  Osoba, którą pytamy, aby potwierdziła naszą prawdę musi posiadać odpowiednik tej prawdy.  Jeśli go nie ma, to nie może potwierdzić naszej.  Tak więc osoba, która nie może zaakceptować was jako wartych miłości, ma problemy z zaakceptowaniem siebie, że jest jej warta.

Kiedy chcemy, aby inni potwierdzili naszą prawdę, prowadzimy tę prawdę ścieżką, którą nigdy nie miała ona podążać.  Ponieważ, kiedy pytamy innych, aby ustanowili, co jest dla nas prawdziwe, wychodzimy z punktu naszych wątpliwości, zamiast wiary w naszą własną prawdę.  Jeśli nie możemy przekonać siebie samych o naszej prawdzie, nie znajdziemy nikogo, aby za nas to zrobił.  Co twoim zdaniem jest prawdą o tobie?  Czy możesz utrzymać tę prawdę bez względu na to jak inni odpowiadają lub reagują?  Czy jesteś w stanie tworzyć ze swoją prawdą w tym momencie i wiesz, że gdy zdecydowałeś się na tę prawdę, to jesteś gotowy do następnego etapu w swoim życiu?  Znajdź swoją prawdę o sobie, wygraweruj ją na stałe w twoim sercu i w twoim bycie.  Mocno utrzymuj swoją prawdę i używaj jej do manifestowania swojego życia takiego, jakiego pragniesz.

20 maja, 2011

Przetłumaczyła Krystal

10 May, 2011

Życie jako iluzja albo w iluzji


 

Gdy przyswajasz sobie nowe energie możesz zauważyć, że widzisz stare lekcje w postaci znanych energii w nowych sytuacjach, pojawiające się ponownie w twoim życiu.  Możesz się tu zastanawiać, czy nie powróciłeś w przeszłość, czy nie robisz postępów na swojej drodze lub czy jesteś karany.  Nic z tego nie jest prawdą.  Zmieniłeś się i jesteś na drodze do Wzniesienia.  Ale twoje ego robi ci wyzwanie do utrzymania nowych wibracji, do wyjścia poza strach i zrobienie kroku w stronę  własnej mocy.  Twój pogląd na życie zmienia się, ponieważ jesteś świadomy, że prowadzisz życie jako iluzję, ale możesz wybrać iluzję jaką chciałbyś w swoim życiu. Jest to wybór, który jest dokonany w jednej myśli, która następnie tworzy rzeczywistość w oparciu o nową iluzję życia lub utrzymuje starą iluzję życia.

 
Każdy poziom wibracji współistnieje w trzecim wymiarze.  Zmiana energii w tobie otwiera ci
ę na nowy poziom wibracji, ale nie zmienia obecności innych energii wokół ciebie.  Każda z tych energii stwarza iluzję życia, która może być wybrana.  Ale z wiedzą i zrozumieniem inna iluzja może zostać stworzona.  Wszystko w życiu jest iluzją, gdzie wszystko reaguje na myśli i energie, które to tworzą.  Bez energii, złudzenie nie może istnieć.  Każde złudzenie, które ​​nie ma wsparcia energetycznego znika.

 
W każdej chwili, z każd
ą myślą, wybierasz poziom swojej wibracji i to stwarza iluzję, którą doświadczasz jako życie.  Ale nie jest to jedyna iluzja życia, jest to po prostu ta, którą znasz.  Jej możliwe szczegóły są nieograniczone i mogą być oparte na strachu lub jakimkolwiek poziomie wibracji, ale wszystko jest iluzją.  Nie ma innej rzeczywistości poza tą, którą każdy tworzy.  Zbiorowa iluzja jakiej doświadcza rodzina ludzkości opiera się na tym, co każdy postrzega jako życie i co może wiedzieć o życiu.  Gdy zbiorowe wibracje ludzkości wzrastają, iluzje oparte na strachu znikają.  I z każdym wzrostem wibracji tempo zmian ma charakter wykładniczy.

 
Nic z tego nie jest kierowane przez Wszechświat chociaż macie wsparcie i udział Wszechświata jako waszego współtwórcy.  Życie, Wzniesienie, uzdrowienie i transformacja są drog
ą ludzkości i poprzez waszą chęć przekraczania strachu i uzyskiwania dostępu do duchowego połączenia, które wy, jako rodzina ludzkości wybrała, aby wspiąć się do swojego mistrzostwaNie ma mocy, która wymusi te zmiany na was, ponieważ Wzniesienie musi nastąpić poprzez wybór ludzkości.  Wasza dusza zna swoją drogę wznoszenia się i kiedy podążacie za jej przewodnictwem będziecie wiedzieć jak zarządzać energią tak, aby wasze iluzje były zgodne z waszymi największymi naukami, prowadzące was do właściwych działań, do najpotężniejszego zrozumienia i waszego raju na ziemi.

 25.4.2011


Tłumaczyła Krystal