27 August, 2012

Żyjcie ze swego serca

Potencjał waszego życia istnieje pośród wiedzy waszego serca i duszy, jednak wy używacie swego umysłu do tego, żeby decydować co jest możliwe, a jego ograniczenia sprawiają, że wasz najwyższy potencjał nie jest wam dostępny. Życie z poziomu serca wymaga odwagi, i tam właśnie leży prawdziwa natura waszych marzeń, jak również ich rezultaty oraz cuda, które umożliwiają ich zaistnienie, ponieważ wymaga to rozszerzonej wizji waszego życia i potencjału, którego umysł nie umie ani pojąć, ani wyobrazić sobie, na swój i wasz użytek.

Ograniczenia 3.wymiaru odbijają się w waszych życiowych wyzwaniach, które stanowią również oddzielenie tego, co boskie i tego, co ludzkie. W świecie boskim serce i umysł jako partnerzy kierują przy użyciu miłości; w świecie ludzkim umysł prowadzi sam, a emocjonalne serce (również rządzone przez umysł) decyduje się na obecność osadzoną w przeszłości. Życie z poziomu serca oznacza wybranie aspektów wysokiego serca, bezwarunkowej miłości i pokoju, które przysługują wam jako wrodzone, boskie prawo. Przyrodzonym prawem ludzkości jest karma i potencjał miłości, który można odnaleźć w sercu poprzez objęcie swojej boskości i wejście z nią w partnerski związek. Ścieżka Wzniesienia prowadzi do ucieleśnienia boskości i życia z poziomu serca oraz decyzji przejawiania jego energii, które istnieją poza emocjami.

Ten świat nie stwarza pokoju, miłości i radości;  są one stwarzane za sprawą waszej intencji, która zaprasza wyższe energie, aby działały w świecie. Świat jest zwierciadłem ludzkości i nie może odbijać więcej miłości, pokoju czy radości niż umożliwia mu to każde z was,  zezwalając na ich zaistnienie i wypływ z waszego własnego serca. Podnoszenie wibracji świata to praca, której się podjęliście. Nie istnieje jeden oświecony nauczyciel czy mistrz, który byłby za to odpowiedzialny. To wy jesteście nawzajem swoimi nauczycielami i mistrzami, i to wy zmieniacie energie tego świata za sprawą każdej przemiany swoich własnych wibracji.

Decydując się żyć z poziomu serca wybieracie wyższy aspekt każdego doświadczenia i świadomie wybieracie miłość, poddanie się, pokój i radość. Wszystkie te energie są wam dostępne i istnieją wewnątrz każdego doświadczenia, ale jest to wybór, którego musicie dokonać dobrowolnie i celowo. Kiedy żyjecie z poziomu serca, pozwalacie nieograniczonemu potencjałowi swego serca rozszerzyć waszą rzeczywistość poza ograniczenia umysłu i zapuścić się w obszary, które były wam dotychczas nieznane. Każda chwila ciemności ma w sobie potencjał światła; każdy aspekt strachu zawiera potencjał miłości, a każda uncja smutku, bólu, rozpaczy i bezsilności ma w sobie  potencjał dla zaistnienia wyższych aspektów, o ile je wybierzecie. Wejdźcie w swe serce i odnajdźcie odwagę, by dać się rozszerzyć jego wiedzy i objąć wasz najwyższy potencjał, tak, abyście mogli się nim stać w swoim życiu i dla tego świata. Niebo na Ziemi jest stwarzane, gdy podążacie drogą wywodzącą  się z serca i pozwalacie swej boskości na rozrośnięcie się w wasze człowieczeństwo.

Przekazała Jennifer Hoffmann, 20 sierpnia 2012
http://enlighteninglife.com/live-from-your-heart/
Przetłumaczyła wika  


1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.