17 May, 2012

Przeszłość jest waszą mapą świetlną

14 maja 2012

Miłość i światło, potrzebne w waszej podróży prowadzącej ku Wzniesieniu, są odzwierciedlone w każdej chwili waszej rzeczywistości. Nie możecie kochać w przeszłości, gdyż ten moment już minął. Nie możecie kochać w przyszłości, gdyż jej szczegóły nie zostały jeszcze stworzone i każdy jej aspekt zależy od tego, co robicie w każdej chwili teraźniejszej. Jeśli chcecie, aby przyszłość była radosna, pełna miłości, poczucia spełnienia i dostatku, musicie stwarzać taką energię w tej właśnie chwili. Niech was nie rozprasza to, czym ten moment wydaje się być, jego rezultat wzywa was do tego, abyście wysyłali światło i zmienili jego energię zezwalając na to, aby to wasze pragnienie stanowiło punkt skupienia, przyjmując do wiadomości to, co stworzyliście i podnosząc wibrację tego poprzez wysyłanie miłości i światła do najciemniejszych aspektów tej sytuacji.

Każda rzecz, jakiej jesteście świadomi i którą osądzacie, jest częścią przeszłości, i choć wydaje się ona być rzeczywista, teraźniejsza i trwała, jest tylko echem waszych ostatnich manifestacji. Kiedy możecie dostrzec rezultat, spoglądacie w przeszłość. Kiedy znacie wynik, doświadczacie rezultatu manifestacji, jaki już został stworzony. To poprzez wasze skupienie na tworzeniu i manifestacji w chwili obecnej, podczas gdy jesteście świadomi przeszłości jako mapy, która wskazuje, gdzie macie skupić swoje światło, uzdrawiacie przeszłość z pozycji chwili teraźniejszej i stwarzacie przyszłość o wyższej wibracji. Jeśli w swojej rzeczywistości dostrzegacie brak miłości, spokoju, radości i dostatku, jesteście świadomi, gdzie potrzebna jest wasza miłość i światło po to, aby stworzyć w kolejnej chwili teraźniejszej inny rezultat. Zamiast osądzać wynik jako zły lub dobry, bądźcie raczej świadomi, gdzie moglibyście wysłać więcej światła, gdzie moglibyście się wzmocnić i połączyć ze swymi wewnętrznymi podpowiedziami i przewodnictwem w celu stworzenia innego rezultatu.

Kiedy osądzacie przeszłość lub krytykujecie wasze starania, zamykacie swą energię w przeszłości i pozostajecie w tej chwili, która powtarza się potem w chwili następnej. Przeszłość jest mapą tego, w jaki sposób wykorzystywaliście wasze światło i energię, a wasza rzeczywistość odzwierciedla ten rezultat, będąc echem waszej częstotliwości energetycznej, które ma wam pokazać, co stwarzacie, tak abyście mogli wybrać kontynuację tego kierunku lub coś innego. Gdy jesteście w pełni ugruntowani w każdej chwili teraźniejszej i wykorzystujecie to, co postrzegacie w tym echu, wiecie, co trzeba zmienić w swej częstotliwości energii i, wysyłając sobie więcej miłości i światła, zmieniacie ten wynik w chwili następnej. Nowa przyszłość stwarzana jest z miłości i światła, podczas gdy przeszłość jest odtwarzana z osądu i ciemności.

Bądźcie w miłości w każdej chwili teraźniejszej, kochajcie wszelkie okoliczności, jakie uznajecie za ograniczające, wybaczcie tym, którzy was skrzywdzili, i wysyłajcie światło każdej takiej sytuacji, bo w ten sposób umacniacie się wykraczając poza przeszłość, poza poczucie zranienia, poza osąd, i poza wasze lęki. Jesteście światłem Boga i obietnicą Wzniesienia, i to właśnie stając w świetle swej prawdy jako dziecko Światła umożliwiacie temu światłu umocnienie was i wyprowadzenie poza strach. Gdy kochacie w chwili teraźniejszej, pozwalacie przyszłości stać się echem światła, a nie echem ciemności i obaw. W ten sposób stwarzacie niebo na Ziemi, obietnicę Wzniesienia dla siebie samych i świata, i w ten sposób stajecie się obietnicą swego własnego światła i stwarzacie swą rzeczywistość z tego potencjału, który stanowi waszą najwyższą energetyczną wibrację i częstotliwość.

Copyright (c) 2012 by Jennifer Hoffman

http://enlighteninglife.com/the-past-is-your-light-map/

Przetłumaczyła Wika

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.