24 July, 2012

Wy jesteście darem

Każda inkarnacja jest darem waszej duszy dla Źródła, i darem Źródła dla was, gdy wkraczacie w nowe możliwości energetycznego uzdrowienia i uwolnienia, nową równowagę światła i ciemności, nowe poziomy mocy i powiązania z energiami grupy dusz oraz w nowe sposoby przejawiania się waszej energii na Ziemi.

Dary Źródła i jaźni, jakie uosabiacie w każdym życiu, decydują o fundamentach waszej życiowej ścieżki, ale to, w jaki sposób rozwija się ona przed wami zależy od tego, czy rozpoznajecie i jak używacie waszego daru życia, energii, światła i uzdrowienia.

Wasz dar Źródła jest dla was sposobnością by przynieść wasze światło na Ziemię, by stworzyć przestrzeń dla uzdrowienia i wzniesienia, by nieść ze sobą specyficzne energetyczne dostrojenie dla celów uzdrowienia na Ziemi, by wnieść ze sobą energie, jakie ucieleśniacie i szeroki cel, jaki wypełnicie za sprawą swego kontraktu duszy. 

Wasze życie jest kontraktem ze Źródłem, mającym na celu ponowne dostrojenie konkretnych energetycznych wibracji do ich najwyższych aspektów, a poprzez wasze własne uzdrowienie energie te zostają powtórnie wyskalowane i połączone ze światłem. To jest największy dar, jaki daje wam Źródło: możliwość wzniesienia energii do poziomu ich boskiego wzorca bezwarunkowej miłości.

Z perspektywy waszej jaźni - co obejmuje wszelkie jej aspekty włącznie z Wyższą Jaźnią i ego - waszym darem dla Źródła jest ucieleśnienie i wyrażenie waszego światła oraz uzdrowienie specyficznych energetycznych wibracji, które są częścią waszej karmicznej ścieżki, cykli i duszy grupowej.

Waszym darem jest bycie światłem przejrzystości, uosabianie uzdrawiającego potencjału, bycie dla innych przykładem uzdrowienia i jedności oraz poznanie radości. A także rozszerzenie swego celu - od uzdrowienia aż po stwarzanie nowych wibracji radości, pokoju i bezwarunkowej miłości na świecie. To jest wasz dar dla Źródła: tworzenie całej, uzdrowionej i wzniesionej Ziemi, na której wszelkie energetyczne aspekty przejawiają swój najwyższy potencjał.

Wasze dary wyrażają się poprzez wasze intencje, pasje, cel uzdrawiający oraz sposoby, w jakie łączycie się ze swoim potencjałem. To jest wasza unikalna sygnatura energetyczna i specyficzne wibracje, jakie przynosicie na Ziemię, i obietnica, jaką poczyniliście wobec Źródła.

Jesteście emisariuszami światła, darem uzdrowienia i transformacji, źródłowym połączeniem z bezwarunkową miłością i spełnieniem waszej ścieżki wzniesienia. Poznajcie siebie jako ten dar, pamiętajcie, że jesteście darem Źródła dla świata oraz jednym z aspektów sposobu, w jaki Źródło obdarza ten świat uzdrawiającym potencjałem. Bądźcie darem, którym jesteście, i pamiętajcie, że jesteście darem Źródła dla świata, a wypełnicie swoją rolę stwarzając niebo na Ziemi i łącząc ludzkość z jej celem wzniesienia.


Przekazała Jennifer Hoffman, 16 lipca 2012
http://enlighteninglife.com/you-are-the-gift/
Przetłumaczyła wika       


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.