09 July, 2013

Koniec karmy i Nowa Era Tworzenia


Karma była ścieżką Ziemi i jej ludzkiej rodziny od początku tego cyklu wzniesienia. Jest ona fundamentem paradygmatu 3W i zawiera obietnicę ewolucji od strachu do miłości, od ograniczeń do ekspansji, i od cierpienia do radości i wzniesienia w wyższe wymiary istnienia. Aby wypełnić obietnicę wzniesienia, ludzkość ma zakończyć swą karmiczną ścieżkę dzięki wybaczeniu, które jest potrzebne aby nastąpił kres karmy. Te lekcje są dla was zarazem błogosławieństwami, jak i najwyższymi wyzwaniami, jakich doświadczaliście w wielu wcieleniach i zmaganiach, które określały waszą karmiczną ścieżkę. Rozumieliście to jako drogę od karmy do zbawienia, ale jest to po prostu przejście od karmy, ścieżki przeznaczenia i uzdrowienia, do stwarzania, ścieżki boskiego człowieka, jedności, połączenia i zamierzonego przepływu energii. Ścieżka karmiczna doszła do swego kresu, jeśli tylko zdecydujecie się na to zezwolić. 

Nowa era kreacji jest teraz o jeden mały krok od was, a wybaczenie jest mostem, który przekraczacie, aby do niej dojść. Nie jest to błahostka, ponieważ kiedy już przekroczycie ten most, nie będziecie mogli wrócić do wymiarów karmy. Dla niektórych z was jest to trudny wybór, ponieważ idziecie dwiema karmicznymi ścieżkami - jedną, którą są wasze wcielenia, i drugą, związaną z karmą ludzkości. Jako świetlni pracownicy, nauczyciele i wielowymiarowi uzdrowiciele utrzymywaliście uzdrawiający potencjał dla karmy zbiorowej. Część waszej karmicznej drogi stanowi odpowiedzialność, jaką przyjęliście za ból i cierpienie, stwarzane przez innych, które miały swój wielki wpływ na ludzkość. Jak długo byliście bezsilni, nie mogąc temu przeciwdziałać - co było spowodowane zbiorową karmiczną ścieżką - decydowaliście się pozostawać w cyklach karmicznych aż do uzdrowienia zbiorowej karmy. Za sprawą tej odpowiedzialności opóźniliście to, co było wam potrzebne do ukończenia waszych indywidualnych cyklów karmicznych i zrobiliście to z własnej woli, ale tak czy inaczej nie jest to już konieczne.

Pozostając w tym aspekcie waszych cyklów karmicznych nie wypełniacie innego potencjału waszego uzdrowienia, to jest wzmocnienia paradygmatów stwórczych dla Nowej Ziemi, które są wolne od karmy. Obawiając się, że karma nie zostanie uwolniona, że nie uda wam się wypełnić obietnicy tego aspektu waszej duszy i jej kontraktów, że nie wypełnicie swych zobowiązań wobec Źródła, i że będzie to kolejna chybiona próba odejścia od karmy ku stwarzaniu, utrzymujecie się w cyklach karmicznych, które już nie są dla was.

Czy jesteście w stanie zaakceptować uzdrawiający dar łaski, dar przebaczenia, jaki Źródło ma dla was, który uwalnia was ze zbiorowej karmy, dla której przechowujecie uzdrawiającą energię? Jest to dla was okazja, aby zająć się tą pracą, za którą wasza dusza tęskniła od początku tej bardzo długiej podróży, a która polega na stwarzaniu nowej ery dla Nowej Ziemi, ery kreacji i końca karmy. Istnieją aspekty tego uzdrawiania, których nie jesteście w stanie uzupełnić, to musi zostać uczynione poprzez zbiorową intencję uwolnienia karmy. Choć dla tego celu możecie utrzymywać energię i intencję, nie jest to już dłużej potrzebne. Potrzebne jest natomiast uzdrowienie karmy oraz nowe paradygmaty dla pokoju, radości i miłości, które istnieją poza karmą. Na tym polega wasza ewolucja i wzniesienie w wyższe wymiary istnienia i taki jest wasz dar dla tego świata. Ukończcie swoje uzdrawianie, przyjmijcie dar łaski, który stanowi wasze wyzwolenie z indywidualnych i zbiorowych zobowiązań karmicznych, i wejdźcie w radość, wolność, pokój i bezwarunkową miłość, które są błogosławieństwami nowej ery tworzenia.

Przekazała Jennifer Hoffman, 16 czerwca 2013
http://enlighteninglife.com/the-end-of-karma-the-new-era-of-creation/
Przetłumaczyła wika    

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.