02 March, 2012

Zaktywujcie swoje marzenia


Przetłumaczyła Wika

Czy jesteście gotowi, by uczynić swoje marzenia rzeczywistością?  Wiecie, że to wszystko jest iluzją, tak naprawdę całość życia jest iluzją, która nie jest niczym więcej, jak energetyczną manifestacją w określonej wibracji. W trzecim wymiarze nie ma nic, co byłoby rzeczywiste, z wyjątkiem waszej percepcji tego. Nie istnieje nic w trzecim wymiarze, co byłoby trwałe, chyba że utrzymujecie energetyczną przestrzeń dla nieustannie ponawianej manifestacji tej rzeczywistości. Nadzieja na lepszą przyszłość jest punktem wyjścia, po którym musi nastąpić jego aktywacja jako nowego paradygmatu dla chwili następnej. Stwórzcie nowe marzenie dla waszego świata i uruchomcie je za pomocą swych myśli, przekonań i działań.

Aktywacja to coś więcej niż fizyczny ruch, choć z perspektywy ludzkiej postrzegacie ją jako coś, co robicie za pomocą swego fizycznego ciała. Aktywacja, bez odpowiednich dostrojeń energetycznych, po prostu spowoduje ruch energii w tym samym kierunku. Łatwo jest chcieć podjąć działanie w celu zaktywizowania waszych marzeń, ale aby wkroczyć w nie z lekkością i wdziękiem, należy poruszyć i inne poziomy aktywacji, a to w dramatyczny i bardzo szybki sposób odmieni waszą rzeczywistość. To czas natychmiastowej manifestacji, ale aby poruszyć tę energię w pożądanym kierunku, pozwólcie, aby wypłynęło to z waszej wewnętrznej jaźni ku waszej zewnętrznej rzeczywistości.

Istnieje wiele poziomów aktywacji, poczynając od rozpoznania, poprzez akceptację, dostrojenie i działanie. Rozpoznajcie prawdę waszej aktualnej rzeczywistości, przyznajcie się do jej wykreowania, weźcie odpowiedzialność za użycie swojej mocy. To pozwoli wam zaakceptować, bez osądzania, przestrzeń energetyczną, w jakiej się w tej chwili znajdujecie. Zobaczcie, gdzie jesteście dostrojeni, jakie prawdy pozwoliliście sobie wyznawać, jakich energii użyliście do stwarzania, poprzez swe przekonania i myśli, które wykreowały tę rzeczywistość. Potem przy użyciu świadomej i przemyślanej intencji zaktywujcie swój nowy paradygmat, aby stworzyć energetyczną przestrzeń dla tej rzeczywistości, i podejmijcie działanie w kierunku, w którym jesteście prowadzeni.
Jeśli pozwalacie na to, aby działanie było pierwszym krokiem waszej aktywacji, nie jesteście dostrojeni energetycznie do tego, co chcecie zamanifestować i nie może to być czymś odmiennym niż to, co już znacie jako waszą rzeczywistość. Przekonania i myśli poruszają energię i albo nieświadomie kształtują energię dla waszej intencji, albo są one w sposób świadomy z nią zestrojone. Wprawcie w ruch swoje marzenia, rozumiejąc proces aktywacji, utrzymując świadomość waszych marzeń i dostrajając się do energii potrzebnych do zamanifestowania ich, a dzięki temu stworzycie energetyczną przestrzeń, która pozwoli im stać się waszą rzeczywistością.

27 lutego 2012

Copyright ©2012 by Jennifer Hoffman and Enlightening Life OmniMedia, Inc.
www.urielheals.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.