25 July, 2011

Dla dobra wszystkich

O cokolwiek prosisz dla siebie, prosisz z korzyścią dla wszystkich.  Podczas gdy tworzysz rzeczywistość, gdzie żyjesz w pokoju, radości i bezwarunkowej miłości, wtedy staje się to możliwe dla każdego.  Proszenie dla siebie nie jest samolubne czy ograniczające.   Proszenie tworzy energetyczną możliwość dla wszystkich na doświadczanie życia w taki sam sposób.  Każda rzecz, o którą prosisz tworzy wibrację, która rozbrzmiewa w całym Wszechświecie, rozszerzając tę energię i tworząc coraz większe otwarcia tak, aby stało się to częścią ziemskiego energetycznego odcisku.  Każda twoja modlitwa, każde twoje życzenie ma wykładniczy wpływ na wszystkich, wszędzie.  Jesteście wszyscy połączeni i częścią ludzkiej rodziny, więc co ma wpływ na jedną osobę dotyczy wszystkich.

Twoja każda myśl i emocja są potężnymi energiami, które są odciśnięte w ziemskim energetycznym szablonie.  Potężne, samo afirmujące myśli są równie silne jak te, które potwierdzają twoją bezsilność i strach.  Kiedy wysyłasz strach do energetycznego szablonu ziemi, poszerzasz energi
ę strachu, która już istnieje.  Ciemność nie jest przezwyciężana przez jeszcze więcej ciemności, i aby usunąć strach z  ludzkiego odcisku energetycznego konieczne jest, aby każdy także usunął strach ze swojego własnego ciała emocjonalnego.  Pamiętaj o tym, gdy jesteś skłonny wpaść w rozpacz, albo gdy zapominasz, że moc, aby zmienić swoją ścieżkę życia jest w tobie.  Nie ma nic, co nie może być przezwyciężone przez moc światła.

Gdy potwierdzasz swoją boskość, również przypominasz ludzkości o jej boskim rdzeniu i zmieniasz tor drogi ludzkości.  Nie ma nieznaczących osób lub wysiłku, każde światło przyczynia się do całości i każde z nich tworzy iskrę światła, które pokonuje swoją energię polaryzacji.  Strach jest usuwany przez miłość i współczucie, smutek przez radość, os
ądzanie przez akceptacjęKażdy z was jest w stanie zmienić bieg ludzkości, ponieważ potwierdzasz swoją boskość, swoją istotę duchową.   Podnosi to twoje wibracje i tworzy rezonans, który reszta ludzkości może też osiągnąć. Chociaż istnieje na świecie wiele bólu, smutku, złości, strachu i bólu w tej chwili, jest także dużo światła i przebudzenia, gdy wielu ludzi koncentruje się na swojej drodze duchowej.

Stary paradygmat posiadania więcej lub bycia lepszym od innych odchodzi.  Na nowym świecie nie ma miejsca dla tych, którzy chcą stawiać się ponad innymi, aby odróżnić się na podstawie dóbr materialnych, atrybutów fizycznych lub innych elementów, których celem jest odseparowanie się i stworzenie podziałów między ludźmi.  Jedność ludzkości oznacza, że ​​wszyscy są sobie równi, tak jak zawsze są w oczach Stwórcy, więc wszyscy mogą być pobłogosławieni według swoich
zdolności, duchowego zrozumienia i potrzeb.  Każdy otrzyma to, czego potrzebuje i co będzie w stanie zaakceptować dla siebie i na co jego zdaniem zasługuje.

Gdy pamiętasz, że cala ludzkość korzysta z twojej zdolności tworzenia cudów, wkrocz w swoj
ą moc i posuń się do przodu w swojej duchowej podróży.  Zwiększysz wtedy te energie wykładniczo i rozszerzysz dobro utworzone w twoim życiu dla każdego, wszędzie.  Jeśli czujesz, że nie powinieneś prosić o cuda, ponieważ na nie nie zasługujesz, albo nie powinieneś prosić o więcej niż to, co masz, wiedz, że tworzysz te cuda dla siebie i dla każdego innego.  Nadszedł czas, aby każdy z was wkroczył do swojego przyrodzonego prawa Boskiego, co jest prowadzeniem życia pełnego cudów, będąc  mistrzem, gdzie wszystko, co potrzebujesz płynie do ciebie bez wysiłku.  Przyjmij ten dar i jego moc, obejmij go i używaj na co dzień, wiedząc, że gdy to zrobisz to zrobisz to z korzyścią dla wszystkich.

25.7.11

05 July, 2011

Jest wiele ścieżek do oświecenia

. 
 Możesz dowiedzieć się o oświeceniu od wielu nauczycieli, z których każdy może doświadczył jakiejś formy oświecenia i chciałby się podzielić tym z innymi. Ich motywy są dobre i są osoby, które dostaną od nich pomoc na swojej drodze.  Ale inni nie będą widzieli rezultatów, których oczekują i będą uważać, że coś przeoczyli lub co gorsze, że nie są zdolni do oświecenia.  Istnieje wiele dróg do oświecenia, wiele poziomów i każdy z was jest na innym torze. Nie ma jednej definicji oświecenia i nie ma jednego doświadczenia.  I możesz mieć też wiele doświadczeń oświecenia w każdym dniu.
Oświecenie nie zawsze
jest jedynym momentem połączenia, gdzie odpowiedzi na wszystkie twoje pytania będą ci dane w jednej chwili.  Choć może się to zdarzyć, często jest to bardziej stopniowy proces, który występuje w różnych doświadczeniach.  Jeśli szukasz tego jedynego przykładu przebudzenia, poznania światła, możesz stracić wiele możliwości, aby potwierdzić swój postęp, ponieważ objawia się on w postaci mniejszych i mniej oczywistych błogosławieństw i każdy z nich jest potężnym potwierdzeniem twojego oświecenia.  I jeśli poszukujesz tylko jednego źródła oświecenia, możesz spędzić całe życie wierząc, że nie osiągnąłeś swojego celu.

Za każdym razem, gdy uznasz swoją moc, nauczysz się jakiejś lekcji,
praktykujesz współczucie i życzliwość  dla innych, osiągasz oświecenie.  Za każdym razem, gdy jesteś w stanie bezwarunkowo wybaczyć sobie i innym, osiągasz oświecenie.  Są to zwycięstwa na poziomie duszy nad lekcjami, których nie byłaś w stanie osiągnąć w poprzednich wcieleniach i każde z nich jest ważne, żadne nie jest nieznaczące.  Być oświeconym znaczy zbliżyć się do światła, podnieść swoje wibracje, wzmocnić twoje połączenie ze Źródłem i usunąć warstwy karmy, które były obciążeniem przez wiele wcieleń.

Doświadczenie oświecenia innych może ci być pomocne, ale ich doświadczenie nie może być twoim.  Przybędziesz do każdego stadium oświecenia na swój własny sposób.  Gdy to zrobisz, będziesz miała kolejną okazję postępu do następnego poziomu.  Każde doświadczenie oświecenia da ci większe zrozumienie i pokój.  Będziesz wiedziała, że kluczem do oświecenia jest uznanie, że jesteś boską istotą, której ludzka podróż jest boskim celem uzdrawiania, nauki, transformacji i Wzniesienia.  Każdy twój oświecony krok przynosi większe fale światła dla ludzkości, a przez to także uzdrawiasz świat i umożliwiasz Wzniesienie dla wszystkich.