29 March, 2012

Błogosław i uwalniaj

Przetłumaczyła Wika
.
Proces transformacji zaczyna się, kiedy jesteście świadomi waszego braku satysfakcji czy szczęścia w swojej obecnej rzeczywistości. Pod względem energetycznym to już wydarzyło się dla was w duchu na najwyższych poziomach waszej istoty, i gdy zaczyna to wkraczać do gęstości waszej fizycznej, mentalnej i emocjonalnej świadomości, możecie albo zająć się osądzaniem, albo poszukać sposobów uwalniania energii. Jeśli osądzacie daną sytuację, wzmacniacie strach. Jeśli błogosławicie i uwalniacie ją, obejmujecie nowe energie, które możecie przyjąć i zezwolić, aby wydarzyła się przemiana.

Przemiana wydarza się poprzez uwolnienie, poprzez energetyczne odłączenie i zamknięcie tego, co już dłużej nie służy waszemu najwyższemu dobru i ścieżce wzniesienia. Na poziomie ducha jest to naturalny proces, dzięki któremu wzniesienie wydarza się lekko i bez wysiłku. Wzniesienie jest ruchem energii od niższych do wyższych poziomów, jest przebudzeniem waszej boskości i ponownym połączeniem w was tego co ludzkie, i tego co boskie. Ale w gęstości właściwej dla ludzkości jest ono okazją dla osądów i strachu, dla przyjęcia poziomu spełnienia, który może nie być odpowiednim potencjałem dla tej sytuacji. Wasze ego pragnie odnosić sukcesy, pragnie w każdej sytuacji być radosne i spokojne. Czasami musicie po prostu błogosławić i uwalniać.

Finał, jakiego ego sobie życzy, zawsze ma spełniać jego własny cel, który może nie być dostrojony do wiedzy duszy o tym, że  wszystko jest w boskim porządku, że nauczyliście się tego, czego potrzebowaliście i że jesteście kompletni na energetycznym planie. Dopełnienie energetyczne nie jest tym samym, co spełnienie emocjonalne i mentalne, które są dziedzinami podporządkowanymi ego. Ego pragnie być nagradzane za swoje wysiłki, poświęcenie, wkład pracy i energii. Dusza pragnie, żebyście poznali pozbawione wysiłku przejście do nowych wymiarów istnienia, które są osiągane, gdy błogosławicie i uwalniacie.

Gdy wdychacie błogosławieństwo pochodzące z lekcji, których doświadczyliście, wraz z wydechem uwalniajcie wszystkie energetyczne połączenia, pozwólcie łasce bezwysiłkowości obdarzyć was energetycznym domknięciem i dopełnić uzdrowienia, tak aby przemiana mogła się wydarzyć. Uwolnijcie energetyczne połączenie z bólem i strachem, a połączcie się z radością i pokojem. Pozwólcie, by to energetyczne domknięcie dotarło również do waszych emocji, tak abyście pamiętali, że jesteście godni radości, pokoju i miłości, których pragnie dla was duch, wiedząc, że jest to możliwe, gdy jesteście gotowi błogosławić i uwalniać energie, i w ten sposób tworzyć pokój pośród ego i emocji.

19 marca 2012

Copyright (c) 2012 by Jennifer Hoffman.

19 March, 2012

Równowaga pomiędzy Stwórcą i Współ-Stwórcą

Przetłumaczyła Wika
 .
We Wszechświecie istnieje Stwórca, centralne Źródło mocy i światła.  Może być ono opisane jako wszechwiedzące i potężne, ale to podejście ogranicza to, co nie może być ograniczone.  Opisywanie Stwórcy to jak opisywanie powietrza: czym ono jest, gdzie jest, w jaki sposób, ile go jest? To są pytania, które nie mają odpowiedzi i próba zrozumienia Stwórcy jako obiektu – tak jak w przypadku opisu powietrza – zamiast po prostu uznania jego istnienia, nie zezwala na pełne połączenie ze Stwórcą i wykorzystanie jego możliwości.

Stwórca jest we wnętrzu i wszędzie wokół każdego z was, tak samo jak powietrze. Stwórca zależy od każdego z was, tak samo jak wy zależycie od Stwórcy. Stwórca istnieje dla i w imieniu każdego z was, tak samo jak wy istniejecie dla i w imieniu Stwórcy.  Razem jesteście źródłem i wykorzystaniem energii, która pozwala całości stworzenia się przejawić. Bez was nie istnieje stwarzanie, a bez Stwórcy nie ma z czego tworzyć. Jedno jest niezbędne drugiemu i istnieje doskonała równowaga i równość w tej relacji.

Od Stwórcy pochodzi źródło energii, w niekończącym się i nieograniczonym przepływie, który jest dostępny dla was i dzięki któremu możecie tworzyć. Jako współ-stwórcy używacie tej energii, aby stwarzać to, co istnieje w waszej rzeczywistości, w świecie i we Wszechświecie. Całość stworzenia płynie ze skali mikro do makro, z indywidualnej rzeczywistości, którą znacie jako wasze życie, do Wszechświata, który was otacza. Wiecie, że wszystko jest połączone, więc jak możecie myśleć, że nie jesteście częścią przepływu kreacji w każdej części Wszechświata?

Każde wcielenie reprezentuje wypełnienie kontraktu duszy i uzdrawiającą podróż, która ten kontrakt stanowi, będąc obietnicą stwarzania wspólnie ze Stwórcą. To właśnie zgodziliście się stwarzać dla siebie i dla Ziemi w każdym wcieleniu. Każda istota we Wszechświecie, we wszystkich wymiarach czasu i istnienia, we wszystkich energetycznych wibracjach i częstotliwościach ma tego rodzaju umowę pomiędzy Stwórcą i sobą jako Współ-Stwórcą. Zaakceptujcie, że jesteście współ-stwórcami, a wtedy będziecie mogli wypełnić swoją obietnicę wspólnego stwarzania i wejdziecie na wyższe poziomy spełnienia w każdym obszarze swojego życia, stając się źródłem energii, jakiego Stwórca potrzebuje dla zamanifestowania nieba na Ziemi.12 marca 2012
Copyright (c)2012 by Jennifer Hoffman.

02 March, 2012

Zaktywujcie swoje marzenia


Przetłumaczyła Wika

Czy jesteście gotowi, by uczynić swoje marzenia rzeczywistością?  Wiecie, że to wszystko jest iluzją, tak naprawdę całość życia jest iluzją, która nie jest niczym więcej, jak energetyczną manifestacją w określonej wibracji. W trzecim wymiarze nie ma nic, co byłoby rzeczywiste, z wyjątkiem waszej percepcji tego. Nie istnieje nic w trzecim wymiarze, co byłoby trwałe, chyba że utrzymujecie energetyczną przestrzeń dla nieustannie ponawianej manifestacji tej rzeczywistości. Nadzieja na lepszą przyszłość jest punktem wyjścia, po którym musi nastąpić jego aktywacja jako nowego paradygmatu dla chwili następnej. Stwórzcie nowe marzenie dla waszego świata i uruchomcie je za pomocą swych myśli, przekonań i działań.

Aktywacja to coś więcej niż fizyczny ruch, choć z perspektywy ludzkiej postrzegacie ją jako coś, co robicie za pomocą swego fizycznego ciała. Aktywacja, bez odpowiednich dostrojeń energetycznych, po prostu spowoduje ruch energii w tym samym kierunku. Łatwo jest chcieć podjąć działanie w celu zaktywizowania waszych marzeń, ale aby wkroczyć w nie z lekkością i wdziękiem, należy poruszyć i inne poziomy aktywacji, a to w dramatyczny i bardzo szybki sposób odmieni waszą rzeczywistość. To czas natychmiastowej manifestacji, ale aby poruszyć tę energię w pożądanym kierunku, pozwólcie, aby wypłynęło to z waszej wewnętrznej jaźni ku waszej zewnętrznej rzeczywistości.

Istnieje wiele poziomów aktywacji, poczynając od rozpoznania, poprzez akceptację, dostrojenie i działanie. Rozpoznajcie prawdę waszej aktualnej rzeczywistości, przyznajcie się do jej wykreowania, weźcie odpowiedzialność za użycie swojej mocy. To pozwoli wam zaakceptować, bez osądzania, przestrzeń energetyczną, w jakiej się w tej chwili znajdujecie. Zobaczcie, gdzie jesteście dostrojeni, jakie prawdy pozwoliliście sobie wyznawać, jakich energii użyliście do stwarzania, poprzez swe przekonania i myśli, które wykreowały tę rzeczywistość. Potem przy użyciu świadomej i przemyślanej intencji zaktywujcie swój nowy paradygmat, aby stworzyć energetyczną przestrzeń dla tej rzeczywistości, i podejmijcie działanie w kierunku, w którym jesteście prowadzeni.
Jeśli pozwalacie na to, aby działanie było pierwszym krokiem waszej aktywacji, nie jesteście dostrojeni energetycznie do tego, co chcecie zamanifestować i nie może to być czymś odmiennym niż to, co już znacie jako waszą rzeczywistość. Przekonania i myśli poruszają energię i albo nieświadomie kształtują energię dla waszej intencji, albo są one w sposób świadomy z nią zestrojone. Wprawcie w ruch swoje marzenia, rozumiejąc proces aktywacji, utrzymując świadomość waszych marzeń i dostrajając się do energii potrzebnych do zamanifestowania ich, a dzięki temu stworzycie energetyczną przestrzeń, która pozwoli im stać się waszą rzeczywistością.

27 lutego 2012

Copyright ©2012 by Jennifer Hoffman and Enlightening Life OmniMedia, Inc.
www.urielheals.com