20 April, 2012

Uzdrówcie swą przestrzeń energetyczną

Każde z was żyje w przestrzeni energetycznej, która jest w wibracji i częstotliwości waszych życiowych lekcji i uzdrawiającej podróży. Wewnątrz tej przestrzeni przyciągacie do siebie sytuacje i ludzi, którzy mają podwójne zadanie. Pierwszym z nich jest połączenie się z wami na energetycznym poziomie waszego uzdrawiania. Drugim zadaniem jest utrzymanie tej energii aż do czasu, gdy wasze uzdrowienie będzie całkowite. Choć możecie winić innych za to, że blokują przepływ energii w waszym życiu, są oni jedynie częścią waszej uzdrawiającej podróży, i utrzymują tę energię dla was, abyście mogli zakończyć wasz cykl uzdrawiania. Jest to ich zobowiązanie w stosunku do was i uczynią oni co tylko mogą, aby te energię utrzymać aż do momentu, gdy uzdrowienie się dokona.
Kontrakt duszy, jaki zawieracie, polega na uzdrowieniu i transformacji. Jego wypełnienie jest najwiekszą podróżą, jaką kiedykolwiek przedsięwzięliście, jedynym celem tego życia i wszystkich innych. Taki jest cel waszego życia i życia całej ludzkości. Gdy pozwalacie, aby uzdrowienie się dokonało, oczyszczacie energetyczną przestrzeń, jaką inni dla was utrzymują, i uwalniacie siebie i ich z tej energetycznej częstotliwości. Ale bez waszego świadomego rozpoznania tego kontraktu, pragnienia i intencji uzdrowienia oraz działań niezbędnych, by się ono wydarzyło, czujecie, że utknęliście, gdyż znajdujecie się w przestrzeni energetycznej, która nie zostanie uwolniona zanim nie dokończycie procesu uzdrawiania, tak jak obiecaliście to zrobić.
Uzdrowienie jest obietnicą pomiędzy każdym z was i Źródłem, jest to zobowiązanie duszy, aby przywrócić ziemską energię do jej najwyższej częstotliwości bezwarunkowej miłości. Każde z was poczyniło tę obietnicę i każde będzie powracać do ludzkiej formy, aż obietnica ta zostanie wypełniona. Nie istnieje tu limit czasu, nie ma kary za niedokonanie tego, ani osądu w kwestii jak dobrze wam się to udaje. Istnieje tu jednak zobowiązanie, aby zmienić waszą częstotliwość, wyprowadzając ją poza energetyczną przestrzeń uzdrawiania ku wyższym wibracjom, i na to zobowiązanie nieświadomie przystajecie aż do czasu, kiedy dokonacie uzdrowienia, którego się podjęliście. I każdy w waszej grupie duszy uczestniczy w wypełnieniu tej obietnicy.
Całość waszej ścieżki życia jest dostrojona do procesu uzdrawiania i nie możecie wejść w wyższą wibrację, dopóki uzdrowienie nie będzie kompletne. Wiedza na temat tej obietnicy pozwala wam wstąpić w wyższą wibrację, kiedy już wybaczycie, uwolnicie siebie i wszystkich innych z energetycznej przestrzeni uzdrawiania i wyrazicie intencję dla waszego życia poza tą przestrzenią. Czy chcecie doświadczać miłości, radości, dobrobytu i spokoju? One dostępne są poza przestrzenią uzdrawiania. Czy chcecie mieć bardziej spełniające, harmonijne i radosne relacje? One też są do uzyskania poza tą energetyczną przestrzenią. Kiedy już zezwolicie na to, by uzdrowienie się dokonało, swobodnie możecie wykroczyć poza cel uzdrawiania ku celowi określonemu przez wasze intencje, i stworzyć swe własne niebo na Ziemi, które spełni się w waszej rzeczywistości, a także w rzeczywistości Ziemi.

Przekazała Jennifer Hoffman
16 kwietnia 2012
Copyright (c) 2012 by Jennifer Hoffman  
Przetłumaczyła wika  

11 April, 2012

Wszechświat zawsze mówi TAK

Nic nie jest wam odmówione, a jeśli nie widzicie w swym życiu upragnionych przez siebie rezultatów, to nie dlatego, że Źródło was nie wysłuchało, nie wprawiliście w ruch energii, albo nie jesteście tego godni, ale dlatego, że wasze duchowe „tak” i wasze materialne „tak” nie są dostrojone. Duchowe ”tak” reprezentuje umowę energetyczną, materialne „tak” – materialny wynik. Odpowiedzią Wszechświata jest zawsze TAK; rezultat nie zawsze jest dostrojony do duchowego „tak”, ponieważ do tego potrzebne jest, żebyście byli dostrojeni do tego, o co prosicie. A gdy nie widziecie rezultatów, jakie pragniecie ujrzeć, sprawdźcie swoje dostrojenie do swej intencji, gdyż Wszechświat zawsze odpowiada wam „tak”.

Zawsze manifestujecie z poziomu intencji, ale nie zawsze w pełni wyrażacie intencję tego, co próbujecie zamanifestować. Być może prosicie o finansowy dostatek, ale wasze przekonania i myśli skoncentrowane są na braku. Dzięki dostatkowi finansowemu wasze życie może się zmienić, ktoś może was poprosić o finansowe wsparcie, możecie mieć możliwość spełnić swe największe marzenia, mogą się też zmienić wasze zobowiązania czy relacje. Intencja się pojawia, ale nie ma odpowiedniej koncentracji. Energia zawsze odpowiada na waszą prośbę, ale możecie nie być zestrojeni z tym, o co poprosiliście.

Im bardziej się zbliżacie do życia w wyższych wymiarach, tym bardziej jesteście połączeni z energią stwarzania. Choć wasze manifestacje mogą się pojawiać szybciej, wciąż musicie być zestrojeni z prawami Wszechświata, które władają manifestacją i współ-tworzeniem. Wszechświat zawsze wspiera wasze pragnienia, ale musicie być zestrojeni z każdym ich aspektem, albo będziecie sfrustrowani widząc, że spełnienie się nie pojawia. Każda intencja jest spełniana; co było prawdziwą naturą waszej intencji i jaka energia ją wspierała? Może stanowić to dla was zagadkę, ale nie jest to zagadką dla energii, z którą pracujecie.

Gdy jesteście bliżej światła i wyższych wymiarów istnienia, silniej uwydatniają się wszelkie obszary, w których jesteście oddzieleni od swego własnego światła, wliczając w to wasze poglądy, myśli, uczucia, przeszłość, strach czy gniew. Te emocjonalne energie współzawodniczą z waszą intencją i blokują przepływ energii, która ma zasilać waszą najwyższą intencję. I podczas gdy Wszechświat zawsze odpowiada „tak”, odpowiada on waszej najniższej wibracji energetycznej. Gdy poznacie wasze lęki i je uwolnicie, zrozumiecie wasze bloki i je usuniecie, i będziecie gotowi na wyrażenie i doświadczenie waszego najwyższego celu i potencjału, wasze duchowe i materialne „tak” będą działały jako jedność i połaczą was z waszym najwyższym dobrem.


Przekazała Jennifer Hoffman
20 lutego 2012
Copyright ©2012 by Jennifer Hoffman and Enlightening Life OmniMedia, Inc.
Przetłumaczyła wika

03 April, 2012

Sprawiedliwość, zemsta i przebaczenie

Przetłumaczyła Wika

Choć dusza świadoma jest tego, że uzdrowienie i uwolnienie przychodzi wraz z przebaczeniem, dla ego jest to trudne do zrozumienia.  Dlaczego mielibyśmy wybaczyć komuś, kto zadał nam ból, kto nie zauważa naszego wsparcia, miłości i poświęcenia?  Ale tak to wygląda z perspektywy emocjonalnej, a wybaczenie nie jest czymś emocjonalnym, lecz energetycznym.  Podczas gdy emocje mają swoją własną energetykę, proces wybaczenia przekracza emocje, uczucia, intelekt i logikę.  Ma on miejsce na odpowiednim poziomie wibracji, rezonansu i energetycznego połączenia i stanowi wiadomość od duszy, że jesteście teraz gotowi na odłączenie się od karmy i wejście w bardziej harmonijny sposób istnienia.

Biegunowość karmy jest harmonią, która zabiera was z poziomu energii opartych na strachu w wyższą wibrację miłości. Karma żąda sprawiedliwości i jeśli w tym życiu jesteście ofiarą, dajecie temu, kto był ofiarą uprzednio, okazję do odpłaty za krzywdzące czyny, jakich się na nich dopuściliście, do znalezienia sprawiedliwości i do wybrania zamiast tego przebaczenia. We Wszechświecie nie ma nieuczciwych energii, siła równoważąca działa w obu kierunkach. To, że jesteście w jednym życiu ofiarą, jest zadośćuczynieniem za bycie krzywdzicielem w innych wcieleniach. Takie jest prawo powszechne i było ono zasadą działającą na Ziemi przez eony jako część warunków trzeciego wymiaru. Teraz, gdy wydarza się Wzniesienie, tego rodzaju energie mogą ustąpić, a odłączenie od nich ma miejsce poprzez przebaczenie.

Przebaczenie rozwiązuje sznury eteryczne, utworzone na bazie energii emocjonalnych, które wiążą was z waszą grupą dusz za sprawą wspólnej karmy.  Gdyby nie to uwolnienie, odtwarzalibyście cykle osądu i zemsty w każdym wcieleniu, czekając, aż ktoś zdecyduje się przebaczyć i wyswobodzić siebie i was również.  Ale przebaczenie nie jest łatwym wyborem do zaakceptowania przez ego, choć jest o wiele łatwiejszą ścieżką niż osądzanie i zemsta.  Ego chce sprawiedliwości, ale tak naprawdę pragnie usprawiedliwienia, uzasadnienia, odpowiedzi, powodu, okazji by poczuć się lepiej ze sobą i wiedzieć, że jego wysiłki i energia nie poszły na marne.

Dusza pragnie pokoju, miłości i radości i dlatego na zapotrzebowanie ego odpowiada propozycją przebaczenia.  Czy ego potrafi odnaleźć swój cel w warunkach pokoju?  Czy jest gotowe na przyjęcie miłości?  Czy jest gotowe zgodzić się na celowe działanie, które nie jest oparte na dramacie?  Przebaczenie jest wyższą oktawą sprawiedliwości i zezwala na uzdrowienie i uwolnienie ze wszystkich emocji i energii.  Może ono nie być tak satysfakcjonujące dla ego, ale stanowi spełnienie celu waszego życia, polegającego na  uzdrowieniu i oczyszczeniu karmy na poziomie indywidualnym i w zbiorowości ludzkiej po to, by Wzniesienie w wyższe wymiary mogło się wydarzyć.  Karma jest energią trzeciego wymiaru, a bez przebaczenia ruch w wyższe wymiary nie jest możliwy. Odpowiedzcie  na zew duszy i przebaczcie teraz, uwalniając, uzdrawiając i wznosząc się ku waszemu niebu na Ziemi.

Przekazała Jennifer Hoffman, 2 kwietnia 2012