14 January, 2012

Stwórzcie jedność serca

.
Przetłumaczyła Wika

Stwarzanie partnerstwa pomiędzy ego i Duchem, które jest częścią waszej uzdrawiającej podróży w każdym życiu,  stanowi jeden z wielu życiowych celów. Innym jest stwarzanie jedności w waszym sercu, tak aby energia waszego serca zawierała połączone aspekty energii serca „wyższego” i „niższego”. Wyższe serce jest napełnioną duchem energią bezwarunkowej miłości, która stanowi wasze boskie dziedzictwo. Niższe serce odzwierciedla podróż karmiczną, zranienia duszy i inne energie zgromadzone przez całe wcielenia doświadczania emocjonalnych energii trzeciego wymiaru. Jedność serca wydarza się, kiedy te dwie energie się stapiają, dzięki czemu niższe serce zostaje uzdrowione i zaczyna odzwierciedlać bezwarunkową miłość, którą obdarowuje go wyższe serce.

Całość serca jest pełna spokoju i radości. Nie potrzebuje niczego, a jednak wszystkie jej potrzeby są zawsze spełniane. Może doświadczać smutku, jednak w każdych okolicznościach spoczywa w radości, ponieważ zna wiarę i zaufanie. Zawsze jest w stanie miłości i nie potrzebuje nikogo innego, aby być przykładem miłości. Jest potężna i współczująca, energetycznie zrównoważona, i poszukuje najwyższej wibracji we wszystkim. Jest częścią każdego z was,  przypomnieniem bezwarunkowej miłości, z której pochodzicie i do której powracacie. Całość serca jest waszą drogą do spokoju, radości i miłości, które stanowią uzdrowienie, jakiego poszukujecie we wszystkim przez całe swoje życie. Aby je odnaleźć, musicie nauczyć się szukać wewnątrz i połączyć się z wewnętrzną boskością.

Miłość, jakiej pragniecie od innych i jakiej poszukujecie w tym świecie, jest samotnym, spragnionym głosem waszego niższego serca, które uważa się za odłączone, samotne, zbolałe i niegodne. Wierzy ono, że musi stwarzać miłość i często w tym celu natrafia na najbardziej pozbawione miłości okoliczności. Definicja miłości, jaką posiada niższe serce, zostaje przekształcona poprzez uzdrowienie, wybaczenie i akceptację obecności wysokiego serca, co również oznacza rozpoznanie, że cała miłość pochodzi z wewnątrz. Bezwarunkowa miłość jest waszym przyrodzonym prawem, ale stwarzanie jej obecności w trzecim wymiarze jest częścią waszego celu życiowego. Ten moment połączenia jest wzniesieniem niższego serca, gdyż łączy się ono wtedy ze swym partnerem w miłości, wyższym sercem.

Tak jak duch potrzebuje ciała do tego, żeby być obecnym w trzecim wymiarze, wysokie serce potrzebuje niższego serca do wyrażania boskiej miłości. A niższe serce potrzebuje wyższego serca do tego, by poznać radość, spełnienie i miłość. Miłość, jakiej każde z was szuka u innych albo w świecie, to poszukiwania waszego niższego serca, by połączyć się z wyższym sercem. To połączenie jest ważne, gdyż nie przyszliście tutaj, by otrzymać miłość od świata – przyszliście tutaj, by stwarzać miłość w tym świecie. Ten świat nie daje miłości; może on tylko odzwierciedlać miłość. Połączenie z wysokim sercem stwarzane jest poprzez wybaczenie, akceptację i samouzdrowienie. Kiedy już przypomnicie sobie, że jesteście źródłem boskiej miłości dla siebie i dla świata, to połączenie będzie utworzone, a wy wkroczycie w niebo na Ziemi i bezgraniczne bogactwo miłości.

12 grudnia 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.