30 April, 2011

Wartość związków Połączenia, które istnieją między każdym z was i osoby, z którymi się kontaktujecie są oparte na wspólnych kontraktach dusz, karmie i obustronnych lekcjach. Każda interakcja, nie ważne jak długa lub krótka zawiera intencje duszy na uzdrowienie i naukę.  Nie ma przypadkowych spotkań lub związków.  Każdy z nich reprezentuje karmiczny cykl i otwarcie na twój cel uzdrowienia.  Gdy spotykasz się z każdą osobą lub z każdą relacją, skontaktuj się ze swoim  przewodnictwem, aby poznać cel tego związku, ponieważ każdy z nich służy ci na twojej drodze.

 
Ludzkie doświadczenie jest wymiarem nauki, które każda dusza przechodzi w celu powrotu do jedności. Widzicie siebie w pojedy
ńczym aspekcie chociaż jesteście zbiorem żyć, w których każde z nich przyczyniło się do aspektu waszej separacji.
Wasze życia są więcej niż linearne, są one wielowymiarowymi i wielopoziomowymi  doświadczeniami w szerokim zakresie energetycznych doświadczeń.  Poprzez połączenia z innymi osobami jesteście w stanie ponownie uchwycić esencję duszy i doprowadzić siebie z powrotem do całości w ciele, umyśle, emocjach i duchu.  Jest to możliwe, gdy jesteście świadomi wartości każdego połączenia i jego związku z wami i waszą podróżą w uzdrowieniu duszy.

 
Najtrudniejszymi związkami są te, którym dajecie najwięcej uwagi, ale nie zawsze są to najważniejsze lekcje duszy.  Czasami są to lekcje w otrzymywaniu, z którymi macie największe zmaganie.  Droga przezwyciężania, która na poziomie ego pozwala zweryfikować ostatnie walki jest ta, którą wybieracie do pomocy w godzeniu braku równowagi energetycznej, stracon
ą moc i wyzwania stworzone przez okrucieństwo, bezmyślność, nadużycia i zdradę przez innych.  Dzięki rezolucji tych lekcji czujecie się silniejsi, ale ich prawdziwym celem jest pomoc w powrocie do pełni.  Jak one wam służyły w odłączeniu od waszej mocy i jaki był plan waszej duszy do uzdrowienia?

 
Uzdrowienie przez połączenie i relacj
ę jest utracone, jeśli nie jesteś świadomy, że te dary są twoje w każdej interakcji.  Poproś swoich  przewodników i duszę o pomoc w pamiętaniu, że podróż życia jest dla uzdrowienia, którego celem jest zrównanie z twoją boskością.  Poszukuj możliwości uzdrowienia i ponownego połączenia ze  wszystkimi, aby otrzymać błogosławieństwa, które sobie udostępniłeś.  Są one twoim dziełem dla twoich celów i służą do twojego oświecenia, uzdrowienia i transformacji.  Bądź za nie  wdzięczny i chętnie je uwalniaj, kiedy przyjdzie na to czas, a wtedy wielowymiarowe drogi uzdrowienia, życia i bycia mogą się dla ciebie otworzyć.

27 marzec, 2011
Tłumaczyła Krystal

19 April, 2011

Od nauki do tworzenia
 
Pragnienia twojego serca przeplatają się z lekcjami i ranami duszy, które są twoimi doświadczeniami ludzkimi.  Twoje pragnienie większego spełnienia, miłości i obfitości są zrodzone z twojej wiedzy o ograniczeniu, które wynika z odłączenia od źródła.  Taki jest sposób ludzkości, aby poznała strach zanim może objąć miłość, aby poznała wątpliwość zanim będzie mogła zaufać, poznała zmartwienie zanim będzie mogła pozwolić sobie na radość.  Ale twoja wiedza o ograniczeniach ludzkiego doświadczenia może doprowadzić ci
ę do wiary, że wyższe energie są poza twoim zasięgiem.  I one są, ponieważ energia polaryzacji na Ziemi pozwala ci na doświadczenie wszystkich aspektów i zakresów każdej energii.
Każdy z was przechodzi w swoim życiu przez dwa etapy; uczenia się i tworzenia. Podczas uczenia się doświadczasz życie poprzez rany swojej duszy, przyciągając i manifestując od energii, dla których przyszłaś tu, aby je uleczyć.  Są to
dla ciebie trudne czasy, ale poprzez swój kontrakt duszy, zgodziłaś się, aby zrozumieć źródło swojego odłączenia i jak twój strach to stworzył.  Ale zostałaś osadzona w strachu zamiast świetle twojej prawdy jako stwórcy, zapomniałaś, że zawsze jest inny sposób, wyższa prawda, bardziej satysfakcjonująca ścieżka i jaśniejsze światło, które świeci nawet w najciemniejszych chwilach. Są to najniższe aspekty energii, z którymi się kontaktujesz.

 
Po ukończeniu etapu nauki przechodzisz do etapu tworzenia, który następuje gdy obejmiesz swoj
ą współtwórczą moc, dostosujesz się do swoich marzeń i zaczynasz manifestować z poziomu energii ponad twoim bólem.  Każdy poziom powyżej bólu i strachu jest wyższym aspektem tych energii.  Jeśli doświadczasz w dalszym ciągu wyzwania to dlatego, że nie zakończyłaś jeszcze wybaczania, co jest twoim przejściem z nauki do stworzenia.  Energetyczna wibracja bólu jest tym, z czym ego najbardziej jest zaznajomione i wygodne, ale jest uwolnione, gdy przebaczenie sobie i innym zostanie dokonane.

 
Ból jest częścią ludzkiego doświadczenia, ale na t
ę ścieżkę wstępujesz z wyboru, gdy jesteś na etapie uczenia się i jesteś prowadzona przez ego lub emocje.  Każdy moment rozpaczy posiada wybór swojej przeciwnej energii radości.  Kiedy wiesz, że możesz wybrać wyższy aspekt każdej energii, to przeszłaś z nauki do tworzenia.  Pamiętajcie siebie jako stwórców, jako mistrzów energii Ziemi.  Możecie przemienić wszystko, ponieważ wasza moc jest nieograniczona.  Należy pamiętać, że z każdą myślą uczycie się lub tworzycie, w bólu czy  radości, wyrażając strach czy miłość i ścieżka, którą podążacie jest zawsze tą, którą wybraliście.

21 marzec, 2011

Tłumaczyła Krystal

10 April, 2011

Ufaj tam gdzie jesteś


 

14 marzec, 2011
.
Życie i jego lekcje wyglądają na wyzwania, które musisz przezwyciężyć poprzez swoją bosk
ą mądrość i przewodnictwo.  Ale gdy wierzysz, że są to wyzwania twojej mądrości, wtedy są one możliwościami do ponownego połączenia się z wszechwiedzącym, wewnętrznym światłem.  Błogosławieństwem każdego wyzwania jest wiedza, że jesteś boski, że strach jest energią, której moc jest ograniczona poprzez chęć zaufania do siebie. Ufaj tam gdzie jesteś w każdym momencie, aby doskonałość tej chwili mogła być ci objawiona i dzięki temu pamięć o tym kim jesteś. 
  
Perfekcja istnieje w twoim życiu przez cały czas, chociaż w obliczu wyzwań skupiasz się na strachu, który jest energią z przeszłości, blokujący światło miłości i mocy, które są także obecne.  Najtrudniejsze czasy przechodzisz wtedy, kiedy czujesz się samotny, wylękniony, bez wsparcia i bez przewodnictwa, ponieważ szukasz na zewnątrz siebie tego co uważasz, że ci brakuje.  Nie wierzysz w siebie, bo czujesz, że zdradziłeś swój cel i misję i nawet ŹródłoAle poprzez te doświadczenia zyskujesz mądrość i zrozumienie, dzięki którym znów pamiętasz swój związek ze Źródłem.  Mądrość Wszechświata jest zawsze w tobie, gdy pamiętasz, aby zaufać doskonałości tam, gdzie jesteś.

 Poddajesz się strachowi i wątpliwościom, kiedy czujesz się przytłoczony i pokonany przez życie.  Życie nie jest twoim panem, ty jesteś panem życia i swojego istnienia.  Trzeci wymiar jest po prostu inną energetyczną przestrzenią, którego celem jest przywrócić cię do pełniBędzie on odzwierciedlać separację aż, dopóki nie pozbierasz z powrotem wszystkich części siebie w celu zrównania się z twoją boskością.  Nawet ego tęskni za pełnią, choć wymaga ono elementu zaufania, które pochodzi z ducha by do tego doszło.  Ego nie ma zaufania, gdyż zna strach.  Zrównoważenie ego z duchem pozwoli ci na zaufanie i wtedy masz dostęp do wiedzy, która pozwoli ci przenieść twoją energię i stworzyć transformację. 

Zaufaj, że każdy aspekt twojej rzeczywistości, w każdej chwili istnieje w doskonałości. Wtedy przechodzisz z jednego doskonałego momentu do następnego.  Przez zaufanie podnosisz swoje wibracje i ponownie łączysz się z mądrością, która jest konieczna, aby przenieść cię do radości, pokoju, miłości i obfitości.  W każdej chwili jesteś w energetycznej rzeczywistości, którą sam stworzyłeś i przez zaufanie do siebie i otwarcie się na wewnętrzne przewodnictwo łączysz się z aspektami swojej istoty, która prowadzi cię z powrotem do pełni, do twojego uziemionego centrum, do twojego wewnętrznego światła i wtedy jesteś w Domu, w swoim niebie na Ziemi.

Tłumaczyła Krystal