21 January, 2012

Ty i Bóg jesteście JednymPrzetłumaczyła Wika

Nie ma oddzielenia pomiędzy wami i Źródłem czy też Bogiem czy Wszechświatem czy jakąkolwiek inną nazwą nadaną energii, która wspiera, żywi, łączy i podtrzymuje każdego i wszystko we Wszechświecie. Osądy, które służą do tego, by oddzielać ludzkość od jej boskości, są tylko myślami, które nie mogą wymazać prawdy, jaka zakodowana jest w świetle, które niesiecie. To, co nazywacie oddzieleniem, znane jest również jako ciemność albo strach i jest to jedyna rzecz, która oddziela was od jedności jaką macie ze Źródłem.

Ale to oddzielenie istnieje pośród ludzkości, ponieważ dla Źródła niemożliwe jest być oddzielonym od swego własnego światła, a wy jesteście emanacją tego światła. Kiedy pamiętacie, że „Ty i Bóg jesteście Jednym”, warstwy strachu, który znacie jako poczucie niegodności, bezwartościowości i oddzielenia, zostają uwolnione. Wasza dusza zostaje wyzwolona od ciężaru i może wdychać światło, wolna od gęstości energii szkoły trzeciego wymiaru. Przez chwilę możecie przypomnieć sobie, czy też przyłączyć na powrót, siebie do Boga.

Istnieje nieuchronny kres tej podróży wiodącej ku ponownemu połączeniu i wydarzy się to dla całej ludzkości, dla każdej osoby w jej własnym czasie. Cykl karmy i uzdrawiania będzie trwał dla każdej duszy, aż przypomni sobie ona swoją jedność ze Źródłem, przypomni sobie jego światło, obejmie miłość i nauczy się przebaczenia. W czasie, gdy w cyklu Ziemi istnieje ścieżka Wzniesienia, cała ludzkość będzie mogła doświadczyć tego ponownego połączenia i Wzniesienia, ale nie jest to pojedyncze wydarzenie. Jest to raczej podróż, w jakiej znajduje się każda dusza, i w trakcie której jest ona od początku doświadczania trzeciego wymiaru.

Ujrzyjcie siebie i Boga jako jedno, wiedzcie, że jesteście światłem Boga i że Źródło światła jest w was i zawsze z wami. Nie istnieje oddzielenie inne od tego, które, jak wierzycie, stworzyliście, i nie istnieje prawda duchowa, która byłaby jedyną prawdą. Wiedzcie, że „Ja i Bóg jesteśmy Jednym”, uczyńcie z tego swoją codzienną afirmację, i wdychajcie światło, które jest światłem, miłością i prawdą o tym, kim jesteście.

10 stycznia 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.