23 March, 2011

Twórz tam gdzie jesteśTwoim celem życia jest tworzenie nieba na Ziemi, co jest ukończeniem cyklu Wzniesienia, które obejmuje ludzi, Ziemię i trzeci wymiar.  Każdy aspekt twojej istoty i cała twoja moc pracują razem, ponieważ jest to cel twoich wielu wcieleń.  Przez eony czasu była to ewolucyjna ścieżka dla całej ludzkości.  Tworzysz Wzniesienie w chwili obecnej, nie w przeszłości lub przyszłości, więc musisz nauczyć się tworzyć stąd skąd jesteś.

 
Za każdym razem, gdy manifestujesz now
ą i inną rzeczywistość, również zmieniasz odpowiednio energetyczną wibrację, która jest zakończeniem aspektu strachu.  Te zakończenia następnie pomagają, aby większa ilość światła i wyższe wibracje stały się częścią energii ziemskiej.  Gdy przeglądasz swoje życie i widzisz swoje braki i błędy, wiedz, że te zmiany w perspektywie są niezbędne dla rozpoczęcia procesu tworzenia.  Za każdym razem jak zmieniasz swój punkt widzenia, również zmieniasz energię Ziemi.  Za każdym razem jak tworzysz wyższy aspekt swojej rzeczywistości, jednocześnie tworzysz otwór do wyższego aspektu w energii ziemi.  Gdy uhonorujesz miejsce, w którym jesteś i rościsz sobie prawo do przekształcenia swojej rzeczywistości, domagasz się o panowanie nad jej aspektem strachu i wtedy odpowiednie zmiany rezonują w całym Wszechświecie

 Trzeci wymiar jest odbiciem twojej możliwości tworzenia i manifestowania i twoim celem jest tworzenie raju na ziemi w celu wypełnienia cyklu Wzniesienia, w którym ty i Ziemia jesteście partnerami.  Każdy aspekt rzeczywistości jaką tworzysz jest indywidualną ekspresją twojej obecności Boga Szczegóły twojego życia są lustrzanym odbiciem twojego światła, a ono jest odbijane do świata.  W każdym momencie tworzenie się zmienia, gdy poruszasz się w stronę lub oddalasz się od światła wewnątrz, bliżej lub dalej od swojej boskości i gdy łączysz się lub rozłączasz od swojej mocy.  Tam gdzie jesteś, musisz przenosić energię, tworzyć większy aspekt swojej istoty i pozwalać na nowe zrozumienie swojego boskiego ja.
Tworzenie jest procesem manifestowania twojej drogi życia. Odzwierciedla to twój wybór energii w każdym momencie.  Wiedząc, że wyższa ekspresja jest możliwa, ustaw swoj
ą intencję z zamiarem tworzenia nowej rzeczywistości w tym momencie. Nie trać czasu na ocenianie wartości swojej przeszłości.  Skoncentruj się na kreacji w tym momencie, ponieważ każda chwila reprezentuje wibracje twojej świadomości. Każdy szczegół twojej drogi życia jest albo osadzony w karmicznej ścieżce albo twórczej obecnej chwili.  Nie ma takiej siły we Wszechświecie, które mogłaby stworzyć twoją ścieżkę życia dla ciebie, albo przeszkodzić w jego postępie.  Aby wiedzieć, ile kontroli posiadacie musicie widzieć siebie jako mistrzów trzeciego wymiaru, jako twórcy Stwórcy w trzecim wymiarze, poniewaz nimi jesteście w tworzeniu nieba na ziemi.

12 March, 2011

Działaj tam gdzie jesteś

Podróż, którą nazywasz życiem jest drogą, której koniec jest rozwijającym się  i ewolucyjnym punktem emanującym z teraźniejszości.  Jest to podróż, którą doświadczasz na zewnątrz siebie, chociaż wszystko dzieje się wewnątrz.  Gdybyś mogła zobaczyć swoją podróż z perspektywy duszy, ujrzałabyś rozwijający się przepływ energii, która rozszerza się od ciebie, tworząc z każdym krokiem na twojej ścieżce.  Każdy krok jest unikalny, ale też połączony jeden z drugim.  Jest oddechem na ścieżce twojej podróży i musisz wziąć ten oddech, aby postawić następny krok.
 
To, co nazywasz światełkiem na końcu tunelu jest miejscem docelowym, którego możesz nigdy nie osiągnąć, ponieważ światło jest w tobie, a nie na zewnątrz.  Każde światło, za którym podążasz, innym niż własne, jest częścią iluzji świata.  Jedynym światłem, za którym możesz podążać to światło wewnątrz, poniewaz jest ono jedynym źródłem oświecenia i prawdy.  Jeśli działasz w imieniu
oddalonego światła, podążasz za światłem, które nie należy do ciebie, nie jest twoją prawdą i nie może dać ci spokoju, radości i miłości, której szukasz.
Poprzez ludzkie działanie usiłujesz poruszać ciałem, aby zmienić energię.  To jest to co robisz w poszukiwaniu wyjścia z problemów i może to być rozwiązaniem, ale tylko takim, które jest ograniczone w swojej energetycznej ekspresji.  Działanie duchowe inicjuje ruch z serca, które płynie do umysłu, doradzając Bycie, które powinnaś ogarnąć w celu stworzenia innej rzeczywistości.  Kiedy działasz tam gdzie jesteś we współpracy z duchem, potwierdzasz, że twoje Bycie jest twórcą twojej rzeczywistości, a następnie twoje działania będą kierowane przez głos twojej prawdy i każde z nich poprowadzi cię do wyższej ekspresji siebie.
 
Kierownictwo, którego szukasz znajduje się w tobie, tak samo jak odpowiedź na każde pytanie, jakie mogłabyś kiedykolwiek zadać.  Nigdy nie musisz czekać na działanie,
ponieważ działanie rozpoczyna się od twoich myśli.  Każda myśl tworzy się w twoim świecie.  Jako człowiek chcesz coś robić,  jednak każdy aspekt twojej rzeczywistości jest odbiciem tego, czym jesteś.  Kiedy działasz z duchem, potwierdzasz swoją rolę w tworzeniu iluzji i pozwalasz, aby wyższe wibracje i częstotliwości stały się częścią twoich myśli.  To zrównuje cię z najwyższą ekspresją twojego Bytu, dzięki czemu możesz tworzyć rzeczywistość, jaką twój duch zna, że jest wyższym stopniem na twojej drodze.

03 March, 2011

Kochaj tam gdzie jesteś
.
W polaryzacji, w której jest twoje życie w trzecim wymiarze, każda osoba i sytuacja
jest oceniana jako kochająca lub nienawistna, z różnymi opiniami na temat wartości błogosławieństw, a ty lubisz lub nie lubisz tych sytuacji w oparciu o te opinie.  Jest to aspekt trójwymiarowej polaryzacji , która twoim zdaniem pozwala kontrolować twoją rzeczywistość poprzez ograniczanie obecności tego, czego nie lubisz oraz zachęcanie  tworzenia tych rzeczy, które kochasz i jesteś dzięki nim błogosławiony.  Jednak to jest twoje największe ograniczenie, aby doświadczyć pełni swojego życia i miłości.

Zdolność do kochania zależy od gotowości uwolnienia os
ądu, od kochania wszystkich rzeczy, tam gdzie jesteś i do powstrzymywania się od wstępowania do energii polaryzacji, w której decydujesz, czy możesz ich kochać lub nie na podstawie twoich emocji.  Emocje są również energiami trzeciego wymiaru, które pozwalają ci na osądzanie miłości i ograniczanie kochania.   Kiedy kochasz bezwarunkowo, masz miłość do wszystkich rzeczy bez osądzania.  To jest łatwe do wykonania z tymi rzeczami, które przynoszą ci radość i trudniejsze z bardziej wymagającymi aspektami życiowymi.

Ale jeśli kochasz tak jak Stwórca cię kocha, to nauczysz się kochać tam gdzie jesteś, w każdej chwili, i będziesz pamiętać, że gdy kochasz każdą chwilę, twoja miłość jest rozszerzona do następnego momentu.   Jeśli nie możesz kochać obecnego momentu wtedy ograniczasz miłość, która jest dla ciebie dostępna, zarówno w chwili obecnej jak  i następnej.  Czy możesz kochać ścieżkę wytworzoną przez ciebie?  Ponieważ wszystko jest twoją kreacją.  Jesteś współtwórcą ze wszechświatem tych rzeczy, które kochasz i tych, których nie lubisz; obaw, wątpliwości i dezorientacji, a także radości, pokoju i błogosławieństw.  To wszystko jest twoją kreacją i zasługuje na twoją miłość.

Każdy moment w czasie jest jednym tchem w kontinuum, które jest twoim życiem i nie różni się pod względem potencjału od innego momentu.  Twoja chęć kochania tam, gdzie jesteś, w każdej chwili połączy cie z najwyższą lub najniższą wibracj
ą obecną w każdej chwili.  Wibracyjny potencjał następnej chwili mieści się w obecnej.  Kiedy kochasz, tam gdzie jesteś, w każdej chwili, tworzysz z najwyższego potencjału każdego momentu i tworzysz wibracje miłości, która rozszerza możliwości twojego życia do jego najwyższej energetycznej wibracji. Kochaj tam gdzie jesteś, ponieważ to jest to, gdzie mieszka twoja miłość, nie w przyszłości lub przeszłości, ale w tym momencie, w którym jesteś błogosławiony lub wyzwany do kochania.

14 luty, 2011

Tłumaczyła: Krystal