14 December, 2011

Oczyszczanie karmy czy stawanie się przemianąW każde życie wchodzicie z celem uzdrowienia karmy i przekształcenia energii strachu w wyższe wibracje. Taki jest cel życia i każdego wcielenia, jakie przeżywacie na Ziemi.  Ludzkie doświadczenie stwarza karmę aż do czasu, gdy nauczycie się łączyć z energią bezwarunkowej miłości, która pozwala wówczas, by zaistniało wzniesienie w wyższe energetycznie wibracje. Cykle karmiczne umożliwiają doświadczanie karmy za sprawą lekcji, które dają możliwość uzdrowienia i przebaczenia. Jest to ścieżka oczyszczania, która może stwarzać powtarzające się cykle nauki aż do chwili, gdy uświadomicie sobie, że drogą wyjścia poza te cykle jest stanie się uzdrowieniem i transformacją, które uwolnią karmę.

Każde połączenie między ludźmi zawiera element karmy, który możecie sobie uświadomić przypominając sobie, że stanowi ono centralny aspekt każdej relacji. Gdy jesteście świadomi obecności karmy, obserwujecie wymianę energii i wiecie, kiedy karma ulega aktywacji, możecie ujrzeć, gdzie pojawia się sposobność, by stać się uzdrowieniem, jakiego wasza dusza potrzebuje. Jesteście albo na ścieżce oczyszczania karmy, co robicie powtarzając ją w każdej relacji, albo stając się przemianą.

Prośba o wyższe wibracje danego doświadczenia jest jedną z dróg kładących kres oczyszczaniu karmy i staniu się nową wibracją.  Gdy rozpoznajecie i wykorzystujecie każdą sposobność dla uzdrowienia, cykle karmiczne waszego życia i całego świata zostają zminimalizowane i pojawiają się szersze możliwości dla uwolnienia i uzdrowienia.  Częścią waszej misji życiowej jest zatrzymanie tych cykli oczyszczania, które wynikają z karmy, i odkrycie, że życie może być radosnym, swobodnym doświadczeniem stworzonym dzięki waszym najwyższym wibracjom.

Każde z was jest uzdrowicielem ran waszej duszy, dusz grupowych, towarzyszy duszy i całego świata. Jednak nie czujcie się przytłoczeni tym zadaniem, gdyż wszelkie uzdrawianie zaczyna się od was samych i każde z was zdolne jest podążyć drogą oczyszczania albo drogą stawania się. Wiecie, którą ścieżkę wybrać, która zjednoczona jest z pragnieniem waszej duszy, by uzdrowić i przekształcić się, i która stanowi odpowiedź na wasze własne pragnienie wzniesienia i życia w wyższych wymiarach istnienia. Wybierzcie drogę, która współbrzmi z tym, co odpowiada na wezwanie waszego serca ku uzdrowieniu i transformacji, a wtedy na każdym kroku waszej podróży będziecie stawać się swym niebem na Ziemi.

14 listopada 2011

Przetłumaczyła Wika

31 October, 2011

Wymiary woli

.


Wasza wolna wola jest darem Źródła, abyście mogli zarządzać energią trzeciego wymiaru. Na tym obszarze możecie robić wszystko, czego sobie życzycie, ponieważ macie tutaj nieograniczoną władzę i kontrolę nad energią. Jednak często używacie swej woli w sposób, który wam nie służy i nie rozpoznajecie również, że wasza wola istnieje jako energia wielowymiarowa, zawierająca pięć lub więcej wymiarów istnienia. Aspekt każdego wymiaru ma swój cel i wszystkie muszą być używane razem – po to, aby wprawić w ruch potężną zdolność do manifestacji, która jest waszym przyrodzonym prawem, a także po to, byście w określony sposób spełnili swój cel stwarzania energii dla procesu Wzniesienia.

W 1-szym wymiarze wasza wola istnieje jako energia światła i ciemności, którą znacie jako miłość lub strach. Wybór, jakiego dokonujecie w tej sprawie pozwala wam przejść do 2-go wymiaru, który jest strukturą lub formą. W tym wymiarze wasza wola stwarza rzeczywistość, której forma zależy od tego, w której energii 1-go wymiaru się znajdujecie. Trzeci wymiar jest energią emocji, gdzie oceniacie światło, ciemność i formę z punktu widzenia tego, jak czujecie się z tym, co stworzyliście. Aby przejść do czwartego wymiaru potrzebujecie dowiedzieć się, na czym polegają energie wybaczenia i bezstronności, które stanowią lekcje 3-go wymiaru.

W 4-tym wymiarze istnieją cel i intencja, które prowadzą was z nieświadomych energii emocji w kierunku większej kontroli nad tym, co stwarzacie – a co wymaga przerobienia lekcji 3-go wymiaru dotyczących bezstronności i przebaczenia. W 5-tym wymiarze otrzymujecie wizję i wewnętrzną wiedzę, co wymaga wiary i zaufania oraz pełnego połączenia ze Źródłem i waszą mocą jako współtwórców. Kiedy przybywacie do 5-tego wymiaru, wasza wola jest bezpośrednio połączona z waszymi najwyższymi aspektami, waszą wyższą jaźnią i Źródłem i tu właśnie stwarzacie niebo na ziemi.

Rozumiejąc wielość wymiarów waszej woli możecie dowiedzieć się, w jaki sposób stwarzacie i z czego stwarzacie. Strach jest najniższym poziomem wibracji i energią najmniej sprzyjającą i pożyteczną, ale wybór, by przebywać pośród energii miłości i światła jest jedną z lekcji, przeznaczonych dla ludzkości. Uwolnienie od osądzania i samo-obwiniania oraz wybaczenie stanowią most prowadzący do najwyższych wymiarów istnienia. Użyjcie swej woli, by stworzyć rzeczywistość, jakiej najbardziej pragniecie dla siebie samych, a to, że użyjecie swej woli, by służyła ona waszemu celowi, rozprzestrzeniając energie miłości i doświadczając życia jako najwyższego przejawu waszego światła, stanie się dobrodziejstwem dla świata.

17 października 2011

Przetłumaczyła Wika

19 September, 2011

Jesteście zawsze w miłości

.


Miłość was otacza, jest wszędzie wokół was, przenikając wszystko we Wszechświecie.  Jesteście miłością, ona jest wami i jesteście w niej zawsze.  To nie jest emocjonalna miłość, jakiej poszukuje ego, której potrzebuje ono jako nieustannego przypomnienia o tym, że jesteście godni miłości.  To jest miłość najwyższej oktawy, miłość, która może być odczuwana w najwyższej czakrze serca, miłość, która uzdrawia a nie potrzebuje uzdrowienia, miłość, która kocha i nie potrzebuje być kochana, miłość, która jest radosna, ale nie potrzebuje radości.  Jest to miłość, w której jesteście zawsze zanurzeni, niezależnie od tego, w jakiej znajdujecie się sytuacji czy okolicznościach, otacza was ona przez cały czas, ponieważ jest ona tkaniną Wszechświata.

Ta miłość nie wymaga partnerów, relacji, ani emocji z nimi związanych. To, czego doświadczacie jako miłości w powyższych sytuacjach, jest odbiciem waszej potrzeby potwierdzenia miłości duchowej na materialnym planie. Poszukujecie miłości z poziomu ego i ignorujecie miłość, która jest wokół was, ponieważ nie ma w waszym życiu innej osoby, która by tę miłość odzwierciedliła. W ludzkiej podróży ku miłości wiecie, że macie miłość i jesteście kochani, kiedy ktoś inny was kocha. W duchowej podróży miłości wiecie, że jesteście kochani, ponieważ jesteście miłością, miłość jest wszędzie wokół was, a wy jesteście zawsze pośród energii miłości.

Bycie kochanymi i bycie w stanie zakochania to różne aspekty tej zasady. Stan bycia w miłości to sposób, w jaki potwierdzacie, że jesteście zawsze w energii miłości.  Istnieją dwa aspekty bycia w miłości, jeden oparty jest na energii duchowej, drugi jest materialny i emocjonalny.  Bycie w miłości z poziomu ducha oznacza po prostu, że uznajecie, że miłość jest wokół was, miłość z której pochodzicie i która jest w was jako wasze boskie światło.  Bycie w miłości z poziomu ego oznacza, że świat musi wam udowadniać, że jesteście kochani, czy to dzięki temu, że macie pełen miłości związek, czy dlatego, że jesteście kochani przez przyjaciół i rodzinę, czy też jesteście doceniani za to, kim jesteście i co robicie. Wszystkie te sytuacje mają pewną wspólną cechę: stanowią część waszego świata zewnętrznego i wszystko, co mogą zdziałać, to odzwierciedlać wasz wewnętrzny stan bycia w miłości.

Kiedy spoglądacie na świat zewnętrzny, poszukując potwierdzenia waszych wewnętrznych potrzeb, jesteście często niezadowoleni z rezultatów, ponieważ zewnętrzna rzeczywistość nie może być czymś więcej niż wewnętrzna istota.  Czymkolwiek jesteście wewnątrz, odbija się to zawsze w waszej rzeczywistości, w ludziach i sytuacjach, które są częścią waszej wewnętrznej podróży.  Stawanie twarzą w twarz ze światem każdego dnia ze świadomością, że jesteście miłością i zawsze pośród  miłości stwarza rezonans, którzy pozwoli miłości ujawnić i rozwinąć się dla was, w każdej relacji, na każdym kroku waszej podróży.  Być miłością to znać miłość; być w miłości to posiadać miłość, a żyć w obecności i dobrostanie bezwarunkowej miłości to poznać niebo na ziemi.

10 August, 2011

Stwórzcie swoją własną wersję Nieba


Jak myślicie, czym jest niebo?  Miejscem, do którego dusza powraca, gdy umiera wasze ciało? Miejscem, w którym w końcu możecie odpocząć, wolni od ciężarów życia?  Nagrodą za dobrze przeżyte życie?  Niebo to wszystkie powyższe rzeczy i jeszcze więcej.  To miejsce, gdzie wszystko jest pokojem, gdzie królują radość i bezwarunkowa miłość, gdzie nie ma nienawiści, gniewu czy strachu.  To miejsce, gdzie żyjecie w stanie doskonałości, wiedząc, że jesteście doskonali w ciele, i gdzie czujecie się pewnie i bezpiecznie.  Ale Niebo nie jest miejscem, do którego „idziecie”, jest to coś, co nosicie ze sobą każdego dnia waszego życia.  Jest ono tutaj z wami, dostępne od zaraz, w tej właśnie chwili.  Swoimi intencjami i przekonaniami codziennie tworzycie swoją własną wersję Nieba w swoim życiu.

Gdy zasłona pomiędzy światem duchowym a materialnym się podnosi, jest teraz możliwe sprowadzenie Nieba na Ziemię, ponieważ ludzkość jest coraz bliżej stworzenia tej właśnie wibracji na tej planecie. Jeśli Niebo jest miejscem, które zawiera wszelkie błogosławieństwa, to Piekło jest miejscem ich pozbawionym.  Ludzkość istniała gdzieś pomiędzy nimi dwoma, wierząc, że Niebo dostępne jest tylko nielicznym i po śmierci.  Nie było to prawdą kiedyś, i nie jest nią teraz.  Niebo jest stanem istnienia, w którym ludzkość współistnieje ze światem duchowym.  A wy zbliżacie się do Nieba każdego dnia, w miarę jak idziecie naprzód swą duchową ścieżką i oddajecie się możliwości bycia współtwórcami swojego życia.

Czy żyjecie w Niebie albo przynajmniej blisko niego?  Jeśli nie w ten sposób opisalibyście swoją rzeczywistość, wiedzcie, że taka możliwość jest dla was dostępna.  Gdy już zdecydujecie się, że stworzycie własną wersję Nieba – w którym będziecie żyć w pokoju i harmonii z najwyższym celem waszej duszy, pracować z uniwersalną energią i poddawać się życzeniom swej duszy, pragnącej duchowego partnerstwa podczas waszej ludzkiej podróży – stanie się ono waszą rzeczywistością. Stwarzacie swoją wersję Nieba, gdy afirmujecie swoją doskonałość, gdyż w Niebie wszystko jest doskonałe, i żyjecie wiedząc, że jesteście potężni i zdolni zamanifestować każde swoje marzenie. Odsuwacie się od Nieba, gdy żyjecie w strachu i wątpliwości, kiedy pozwalacie, by chaos i dramat rządziły waszym życiem, i gdy wierzycie, że jesteście odłączeni od Źródła.

Zasłona pomiędzy światem duchowym i materialnym podnosi się coraz bardziej, w miarę jak ludzkość obejmuje swoją duchowość i pozwala wibracji Nieba zamieszkiwać na tej planecie. Każda osoba, która podnosi swoją wibrację, sprowadza więcej Nieba na Ziemię.  Gdy stwarzacie swą własną wersję Nieba, pomagacie w tym procesie. W tym tygodniu określcie, jak wygląda wasza wersja Nieba.  Jakie to uczucie: żyć w Niebie, jak bardzo jesteście szczęśliwi?  Wiedzcie, że gdy wyrażacie intencję, aby wasze Niebo zaistniało w waszym życiu, stwarzacie energię potrzebną, aby się to wydarzyło. Waszym celem jest przyniesienie pokoju, radości i bezwarunkowej miłości dla całej ludzkości, poczynając od siebie samych.  Stwórzcie swą wersję Nieba teraz i obserwujcie, jak manifestuje się ona w waszym życiu.
18 lipca 2011

Jennifer Hoffman and Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com
 
Przetłumaczyła Wika
 

25 July, 2011

Dla dobra wszystkich

O cokolwiek prosisz dla siebie, prosisz z korzyścią dla wszystkich.  Podczas gdy tworzysz rzeczywistość, gdzie żyjesz w pokoju, radości i bezwarunkowej miłości, wtedy staje się to możliwe dla każdego.  Proszenie dla siebie nie jest samolubne czy ograniczające.   Proszenie tworzy energetyczną możliwość dla wszystkich na doświadczanie życia w taki sam sposób.  Każda rzecz, o którą prosisz tworzy wibrację, która rozbrzmiewa w całym Wszechświecie, rozszerzając tę energię i tworząc coraz większe otwarcia tak, aby stało się to częścią ziemskiego energetycznego odcisku.  Każda twoja modlitwa, każde twoje życzenie ma wykładniczy wpływ na wszystkich, wszędzie.  Jesteście wszyscy połączeni i częścią ludzkiej rodziny, więc co ma wpływ na jedną osobę dotyczy wszystkich.

Twoja każda myśl i emocja są potężnymi energiami, które są odciśnięte w ziemskim energetycznym szablonie.  Potężne, samo afirmujące myśli są równie silne jak te, które potwierdzają twoją bezsilność i strach.  Kiedy wysyłasz strach do energetycznego szablonu ziemi, poszerzasz energi
ę strachu, która już istnieje.  Ciemność nie jest przezwyciężana przez jeszcze więcej ciemności, i aby usunąć strach z  ludzkiego odcisku energetycznego konieczne jest, aby każdy także usunął strach ze swojego własnego ciała emocjonalnego.  Pamiętaj o tym, gdy jesteś skłonny wpaść w rozpacz, albo gdy zapominasz, że moc, aby zmienić swoją ścieżkę życia jest w tobie.  Nie ma nic, co nie może być przezwyciężone przez moc światła.

Gdy potwierdzasz swoją boskość, również przypominasz ludzkości o jej boskim rdzeniu i zmieniasz tor drogi ludzkości.  Nie ma nieznaczących osób lub wysiłku, każde światło przyczynia się do całości i każde z nich tworzy iskrę światła, które pokonuje swoją energię polaryzacji.  Strach jest usuwany przez miłość i współczucie, smutek przez radość, os
ądzanie przez akceptacjęKażdy z was jest w stanie zmienić bieg ludzkości, ponieważ potwierdzasz swoją boskość, swoją istotę duchową.   Podnosi to twoje wibracje i tworzy rezonans, który reszta ludzkości może też osiągnąć. Chociaż istnieje na świecie wiele bólu, smutku, złości, strachu i bólu w tej chwili, jest także dużo światła i przebudzenia, gdy wielu ludzi koncentruje się na swojej drodze duchowej.

Stary paradygmat posiadania więcej lub bycia lepszym od innych odchodzi.  Na nowym świecie nie ma miejsca dla tych, którzy chcą stawiać się ponad innymi, aby odróżnić się na podstawie dóbr materialnych, atrybutów fizycznych lub innych elementów, których celem jest odseparowanie się i stworzenie podziałów między ludźmi.  Jedność ludzkości oznacza, że ​​wszyscy są sobie równi, tak jak zawsze są w oczach Stwórcy, więc wszyscy mogą być pobłogosławieni według swoich
zdolności, duchowego zrozumienia i potrzeb.  Każdy otrzyma to, czego potrzebuje i co będzie w stanie zaakceptować dla siebie i na co jego zdaniem zasługuje.

Gdy pamiętasz, że cala ludzkość korzysta z twojej zdolności tworzenia cudów, wkrocz w swoj
ą moc i posuń się do przodu w swojej duchowej podróży.  Zwiększysz wtedy te energie wykładniczo i rozszerzysz dobro utworzone w twoim życiu dla każdego, wszędzie.  Jeśli czujesz, że nie powinieneś prosić o cuda, ponieważ na nie nie zasługujesz, albo nie powinieneś prosić o więcej niż to, co masz, wiedz, że tworzysz te cuda dla siebie i dla każdego innego.  Nadszedł czas, aby każdy z was wkroczył do swojego przyrodzonego prawa Boskiego, co jest prowadzeniem życia pełnego cudów, będąc  mistrzem, gdzie wszystko, co potrzebujesz płynie do ciebie bez wysiłku.  Przyjmij ten dar i jego moc, obejmij go i używaj na co dzień, wiedząc, że gdy to zrobisz to zrobisz to z korzyścią dla wszystkich.

25.7.11

05 July, 2011

Jest wiele ścieżek do oświecenia

. 
 Możesz dowiedzieć się o oświeceniu od wielu nauczycieli, z których każdy może doświadczył jakiejś formy oświecenia i chciałby się podzielić tym z innymi. Ich motywy są dobre i są osoby, które dostaną od nich pomoc na swojej drodze.  Ale inni nie będą widzieli rezultatów, których oczekują i będą uważać, że coś przeoczyli lub co gorsze, że nie są zdolni do oświecenia.  Istnieje wiele dróg do oświecenia, wiele poziomów i każdy z was jest na innym torze. Nie ma jednej definicji oświecenia i nie ma jednego doświadczenia.  I możesz mieć też wiele doświadczeń oświecenia w każdym dniu.
Oświecenie nie zawsze
jest jedynym momentem połączenia, gdzie odpowiedzi na wszystkie twoje pytania będą ci dane w jednej chwili.  Choć może się to zdarzyć, często jest to bardziej stopniowy proces, który występuje w różnych doświadczeniach.  Jeśli szukasz tego jedynego przykładu przebudzenia, poznania światła, możesz stracić wiele możliwości, aby potwierdzić swój postęp, ponieważ objawia się on w postaci mniejszych i mniej oczywistych błogosławieństw i każdy z nich jest potężnym potwierdzeniem twojego oświecenia.  I jeśli poszukujesz tylko jednego źródła oświecenia, możesz spędzić całe życie wierząc, że nie osiągnąłeś swojego celu.

Za każdym razem, gdy uznasz swoją moc, nauczysz się jakiejś lekcji,
praktykujesz współczucie i życzliwość  dla innych, osiągasz oświecenie.  Za każdym razem, gdy jesteś w stanie bezwarunkowo wybaczyć sobie i innym, osiągasz oświecenie.  Są to zwycięstwa na poziomie duszy nad lekcjami, których nie byłaś w stanie osiągnąć w poprzednich wcieleniach i każde z nich jest ważne, żadne nie jest nieznaczące.  Być oświeconym znaczy zbliżyć się do światła, podnieść swoje wibracje, wzmocnić twoje połączenie ze Źródłem i usunąć warstwy karmy, które były obciążeniem przez wiele wcieleń.

Doświadczenie oświecenia innych może ci być pomocne, ale ich doświadczenie nie może być twoim.  Przybędziesz do każdego stadium oświecenia na swój własny sposób.  Gdy to zrobisz, będziesz miała kolejną okazję postępu do następnego poziomu.  Każde doświadczenie oświecenia da ci większe zrozumienie i pokój.  Będziesz wiedziała, że kluczem do oświecenia jest uznanie, że jesteś boską istotą, której ludzka podróż jest boskim celem uzdrawiania, nauki, transformacji i Wzniesienia.  Każdy twój oświecony krok przynosi większe fale światła dla ludzkości, a przez to także uzdrawiasz świat i umożliwiasz Wzniesienie dla wszystkich.

21 May, 2011

Czyja prawda jest prawdziwa?

Spędzamy nasze życie chcąc poznać prawdę, bo jak nam powiedziano, "prawda nas oswobodzi."  Ale gdy poszukujemy prawdy zaczynamy zauważać, że nie ma jednej prawdy, każdy ma inną wersję prawdy i nawet w naszym własnym życiu to, co uważamy za prawdziwe może się zmienić wiele razy.  Więc co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe?  Jeśli jakaś prawda się zmienia, czy była prawdziwa w pierwszej kolejności?  Czy kiedykolwiek poznamy prawdę?  A kiedy poznamy prawdę, co dzieje się z tym wszystkim, co wiedzieliśmy do tej pory?

Prawda jest wszystkim w co wierzymy w oparciu o całe nasze poznanie i doświadczenia, aż do obecnego momentu.  Podczas gdy poszukujemy prawdy jako ostatecznej odpowiedzi, jest to w rzeczywistości to co pozwala nam zadać sobie następne pytanie.  Prawda powtarza się, jak nieskończona pętla, aż nie odkryjemy nowej prawdy, która pozwoli nam posunąć się do przodu poza poprzednią prawdę. Każda prawda prowadzi do innej prawdy i dla każdego z nas ta prawda jest tak bardzo osobista i indywidualna, że tylko może być prawdą dla nas.  Podczas gdy nasza prawda jest prawdziwa, prawda innych jest również dla nich prawdziwa.  Czy możemy połączyć się z innymi osobami z pozycji naszej własnej prawdy?  Możemy wtedy, gdy nasze prawdy mają wspólne punkty i nie ma wątpliwości.

Prawda, że ​​zasługujemy na miłość, na przykład, jest prawdziwa dla nas.  I musimy mieć niezachwianą wiarę w tę prawdę, aby przyciągnąć miłość.  Ale co się stanie, jeśli spotkamy kogoś, kto nie wierzy, że zasługujemy na to, aby być kochanym?  Czy nasza prawda jest ciągle prawdziwa?  A jaka jest ich prawda?  Czy jest też prawdą dla nas?  Nic nie ma wpływu na naszą prawdę, gdy nie może być ona potwierdzona przez kogoś innego, oznacza to po prostu, że ​​nie jest ona prawdziwa dla innych.  Nie mogą oni potwierdzić, że my zasługujemy na miłość, ponieważ muszą  mieć odpowiednik tej prawdy, że  sami zasługują na miłość.  Jeśli nie posiadają tej prawdy, to nie mogą potwierdzić tego dla kogoś innego.  Ale my traktujemy to jako znak, że nasza prawda nie jest prawdziwa i używamy tego, aby osądzać siebie, nasze prawdy, nasz byt i nasze życie.  Osoba, którą pytamy, aby potwierdziła naszą prawdę musi posiadać odpowiednik tej prawdy.  Jeśli go nie ma, to nie może potwierdzić naszej.  Tak więc osoba, która nie może zaakceptować was jako wartych miłości, ma problemy z zaakceptowaniem siebie, że jest jej warta.

Kiedy chcemy, aby inni potwierdzili naszą prawdę, prowadzimy tę prawdę ścieżką, którą nigdy nie miała ona podążać.  Ponieważ, kiedy pytamy innych, aby ustanowili, co jest dla nas prawdziwe, wychodzimy z punktu naszych wątpliwości, zamiast wiary w naszą własną prawdę.  Jeśli nie możemy przekonać siebie samych o naszej prawdzie, nie znajdziemy nikogo, aby za nas to zrobił.  Co twoim zdaniem jest prawdą o tobie?  Czy możesz utrzymać tę prawdę bez względu na to jak inni odpowiadają lub reagują?  Czy jesteś w stanie tworzyć ze swoją prawdą w tym momencie i wiesz, że gdy zdecydowałeś się na tę prawdę, to jesteś gotowy do następnego etapu w swoim życiu?  Znajdź swoją prawdę o sobie, wygraweruj ją na stałe w twoim sercu i w twoim bycie.  Mocno utrzymuj swoją prawdę i używaj jej do manifestowania swojego życia takiego, jakiego pragniesz.

20 maja, 2011

Przetłumaczyła Krystal

10 May, 2011

Życie jako iluzja albo w iluzji


 

Gdy przyswajasz sobie nowe energie możesz zauważyć, że widzisz stare lekcje w postaci znanych energii w nowych sytuacjach, pojawiające się ponownie w twoim życiu.  Możesz się tu zastanawiać, czy nie powróciłeś w przeszłość, czy nie robisz postępów na swojej drodze lub czy jesteś karany.  Nic z tego nie jest prawdą.  Zmieniłeś się i jesteś na drodze do Wzniesienia.  Ale twoje ego robi ci wyzwanie do utrzymania nowych wibracji, do wyjścia poza strach i zrobienie kroku w stronę  własnej mocy.  Twój pogląd na życie zmienia się, ponieważ jesteś świadomy, że prowadzisz życie jako iluzję, ale możesz wybrać iluzję jaką chciałbyś w swoim życiu. Jest to wybór, który jest dokonany w jednej myśli, która następnie tworzy rzeczywistość w oparciu o nową iluzję życia lub utrzymuje starą iluzję życia.

 
Każdy poziom wibracji współistnieje w trzecim wymiarze.  Zmiana energii w tobie otwiera ci
ę na nowy poziom wibracji, ale nie zmienia obecności innych energii wokół ciebie.  Każda z tych energii stwarza iluzję życia, która może być wybrana.  Ale z wiedzą i zrozumieniem inna iluzja może zostać stworzona.  Wszystko w życiu jest iluzją, gdzie wszystko reaguje na myśli i energie, które to tworzą.  Bez energii, złudzenie nie może istnieć.  Każde złudzenie, które ​​nie ma wsparcia energetycznego znika.

 
W każdej chwili, z każd
ą myślą, wybierasz poziom swojej wibracji i to stwarza iluzję, którą doświadczasz jako życie.  Ale nie jest to jedyna iluzja życia, jest to po prostu ta, którą znasz.  Jej możliwe szczegóły są nieograniczone i mogą być oparte na strachu lub jakimkolwiek poziomie wibracji, ale wszystko jest iluzją.  Nie ma innej rzeczywistości poza tą, którą każdy tworzy.  Zbiorowa iluzja jakiej doświadcza rodzina ludzkości opiera się na tym, co każdy postrzega jako życie i co może wiedzieć o życiu.  Gdy zbiorowe wibracje ludzkości wzrastają, iluzje oparte na strachu znikają.  I z każdym wzrostem wibracji tempo zmian ma charakter wykładniczy.

 
Nic z tego nie jest kierowane przez Wszechświat chociaż macie wsparcie i udział Wszechświata jako waszego współtwórcy.  Życie, Wzniesienie, uzdrowienie i transformacja są drog
ą ludzkości i poprzez waszą chęć przekraczania strachu i uzyskiwania dostępu do duchowego połączenia, które wy, jako rodzina ludzkości wybrała, aby wspiąć się do swojego mistrzostwaNie ma mocy, która wymusi te zmiany na was, ponieważ Wzniesienie musi nastąpić poprzez wybór ludzkości.  Wasza dusza zna swoją drogę wznoszenia się i kiedy podążacie za jej przewodnictwem będziecie wiedzieć jak zarządzać energią tak, aby wasze iluzje były zgodne z waszymi największymi naukami, prowadzące was do właściwych działań, do najpotężniejszego zrozumienia i waszego raju na ziemi.

 25.4.2011


Tłumaczyła Krystal

30 April, 2011

Wartość związków Połączenia, które istnieją między każdym z was i osoby, z którymi się kontaktujecie są oparte na wspólnych kontraktach dusz, karmie i obustronnych lekcjach. Każda interakcja, nie ważne jak długa lub krótka zawiera intencje duszy na uzdrowienie i naukę.  Nie ma przypadkowych spotkań lub związków.  Każdy z nich reprezentuje karmiczny cykl i otwarcie na twój cel uzdrowienia.  Gdy spotykasz się z każdą osobą lub z każdą relacją, skontaktuj się ze swoim  przewodnictwem, aby poznać cel tego związku, ponieważ każdy z nich służy ci na twojej drodze.

 
Ludzkie doświadczenie jest wymiarem nauki, które każda dusza przechodzi w celu powrotu do jedności. Widzicie siebie w pojedy
ńczym aspekcie chociaż jesteście zbiorem żyć, w których każde z nich przyczyniło się do aspektu waszej separacji.
Wasze życia są więcej niż linearne, są one wielowymiarowymi i wielopoziomowymi  doświadczeniami w szerokim zakresie energetycznych doświadczeń.  Poprzez połączenia z innymi osobami jesteście w stanie ponownie uchwycić esencję duszy i doprowadzić siebie z powrotem do całości w ciele, umyśle, emocjach i duchu.  Jest to możliwe, gdy jesteście świadomi wartości każdego połączenia i jego związku z wami i waszą podróżą w uzdrowieniu duszy.

 
Najtrudniejszymi związkami są te, którym dajecie najwięcej uwagi, ale nie zawsze są to najważniejsze lekcje duszy.  Czasami są to lekcje w otrzymywaniu, z którymi macie największe zmaganie.  Droga przezwyciężania, która na poziomie ego pozwala zweryfikować ostatnie walki jest ta, którą wybieracie do pomocy w godzeniu braku równowagi energetycznej, stracon
ą moc i wyzwania stworzone przez okrucieństwo, bezmyślność, nadużycia i zdradę przez innych.  Dzięki rezolucji tych lekcji czujecie się silniejsi, ale ich prawdziwym celem jest pomoc w powrocie do pełni.  Jak one wam służyły w odłączeniu od waszej mocy i jaki był plan waszej duszy do uzdrowienia?

 
Uzdrowienie przez połączenie i relacj
ę jest utracone, jeśli nie jesteś świadomy, że te dary są twoje w każdej interakcji.  Poproś swoich  przewodników i duszę o pomoc w pamiętaniu, że podróż życia jest dla uzdrowienia, którego celem jest zrównanie z twoją boskością.  Poszukuj możliwości uzdrowienia i ponownego połączenia ze  wszystkimi, aby otrzymać błogosławieństwa, które sobie udostępniłeś.  Są one twoim dziełem dla twoich celów i służą do twojego oświecenia, uzdrowienia i transformacji.  Bądź za nie  wdzięczny i chętnie je uwalniaj, kiedy przyjdzie na to czas, a wtedy wielowymiarowe drogi uzdrowienia, życia i bycia mogą się dla ciebie otworzyć.

27 marzec, 2011
Tłumaczyła Krystal

19 April, 2011

Od nauki do tworzenia
 
Pragnienia twojego serca przeplatają się z lekcjami i ranami duszy, które są twoimi doświadczeniami ludzkimi.  Twoje pragnienie większego spełnienia, miłości i obfitości są zrodzone z twojej wiedzy o ograniczeniu, które wynika z odłączenia od źródła.  Taki jest sposób ludzkości, aby poznała strach zanim może objąć miłość, aby poznała wątpliwość zanim będzie mogła zaufać, poznała zmartwienie zanim będzie mogła pozwolić sobie na radość.  Ale twoja wiedza o ograniczeniach ludzkiego doświadczenia może doprowadzić ci
ę do wiary, że wyższe energie są poza twoim zasięgiem.  I one są, ponieważ energia polaryzacji na Ziemi pozwala ci na doświadczenie wszystkich aspektów i zakresów każdej energii.
Każdy z was przechodzi w swoim życiu przez dwa etapy; uczenia się i tworzenia. Podczas uczenia się doświadczasz życie poprzez rany swojej duszy, przyciągając i manifestując od energii, dla których przyszłaś tu, aby je uleczyć.  Są to
dla ciebie trudne czasy, ale poprzez swój kontrakt duszy, zgodziłaś się, aby zrozumieć źródło swojego odłączenia i jak twój strach to stworzył.  Ale zostałaś osadzona w strachu zamiast świetle twojej prawdy jako stwórcy, zapomniałaś, że zawsze jest inny sposób, wyższa prawda, bardziej satysfakcjonująca ścieżka i jaśniejsze światło, które świeci nawet w najciemniejszych chwilach. Są to najniższe aspekty energii, z którymi się kontaktujesz.

 
Po ukończeniu etapu nauki przechodzisz do etapu tworzenia, który następuje gdy obejmiesz swoj
ą współtwórczą moc, dostosujesz się do swoich marzeń i zaczynasz manifestować z poziomu energii ponad twoim bólem.  Każdy poziom powyżej bólu i strachu jest wyższym aspektem tych energii.  Jeśli doświadczasz w dalszym ciągu wyzwania to dlatego, że nie zakończyłaś jeszcze wybaczania, co jest twoim przejściem z nauki do stworzenia.  Energetyczna wibracja bólu jest tym, z czym ego najbardziej jest zaznajomione i wygodne, ale jest uwolnione, gdy przebaczenie sobie i innym zostanie dokonane.

 
Ból jest częścią ludzkiego doświadczenia, ale na t
ę ścieżkę wstępujesz z wyboru, gdy jesteś na etapie uczenia się i jesteś prowadzona przez ego lub emocje.  Każdy moment rozpaczy posiada wybór swojej przeciwnej energii radości.  Kiedy wiesz, że możesz wybrać wyższy aspekt każdej energii, to przeszłaś z nauki do tworzenia.  Pamiętajcie siebie jako stwórców, jako mistrzów energii Ziemi.  Możecie przemienić wszystko, ponieważ wasza moc jest nieograniczona.  Należy pamiętać, że z każdą myślą uczycie się lub tworzycie, w bólu czy  radości, wyrażając strach czy miłość i ścieżka, którą podążacie jest zawsze tą, którą wybraliście.

21 marzec, 2011

Tłumaczyła Krystal

10 April, 2011

Ufaj tam gdzie jesteś


 

14 marzec, 2011
.
Życie i jego lekcje wyglądają na wyzwania, które musisz przezwyciężyć poprzez swoją bosk
ą mądrość i przewodnictwo.  Ale gdy wierzysz, że są to wyzwania twojej mądrości, wtedy są one możliwościami do ponownego połączenia się z wszechwiedzącym, wewnętrznym światłem.  Błogosławieństwem każdego wyzwania jest wiedza, że jesteś boski, że strach jest energią, której moc jest ograniczona poprzez chęć zaufania do siebie. Ufaj tam gdzie jesteś w każdym momencie, aby doskonałość tej chwili mogła być ci objawiona i dzięki temu pamięć o tym kim jesteś. 
  
Perfekcja istnieje w twoim życiu przez cały czas, chociaż w obliczu wyzwań skupiasz się na strachu, który jest energią z przeszłości, blokujący światło miłości i mocy, które są także obecne.  Najtrudniejsze czasy przechodzisz wtedy, kiedy czujesz się samotny, wylękniony, bez wsparcia i bez przewodnictwa, ponieważ szukasz na zewnątrz siebie tego co uważasz, że ci brakuje.  Nie wierzysz w siebie, bo czujesz, że zdradziłeś swój cel i misję i nawet ŹródłoAle poprzez te doświadczenia zyskujesz mądrość i zrozumienie, dzięki którym znów pamiętasz swój związek ze Źródłem.  Mądrość Wszechświata jest zawsze w tobie, gdy pamiętasz, aby zaufać doskonałości tam, gdzie jesteś.

 Poddajesz się strachowi i wątpliwościom, kiedy czujesz się przytłoczony i pokonany przez życie.  Życie nie jest twoim panem, ty jesteś panem życia i swojego istnienia.  Trzeci wymiar jest po prostu inną energetyczną przestrzenią, którego celem jest przywrócić cię do pełniBędzie on odzwierciedlać separację aż, dopóki nie pozbierasz z powrotem wszystkich części siebie w celu zrównania się z twoją boskością.  Nawet ego tęskni za pełnią, choć wymaga ono elementu zaufania, które pochodzi z ducha by do tego doszło.  Ego nie ma zaufania, gdyż zna strach.  Zrównoważenie ego z duchem pozwoli ci na zaufanie i wtedy masz dostęp do wiedzy, która pozwoli ci przenieść twoją energię i stworzyć transformację. 

Zaufaj, że każdy aspekt twojej rzeczywistości, w każdej chwili istnieje w doskonałości. Wtedy przechodzisz z jednego doskonałego momentu do następnego.  Przez zaufanie podnosisz swoje wibracje i ponownie łączysz się z mądrością, która jest konieczna, aby przenieść cię do radości, pokoju, miłości i obfitości.  W każdej chwili jesteś w energetycznej rzeczywistości, którą sam stworzyłeś i przez zaufanie do siebie i otwarcie się na wewnętrzne przewodnictwo łączysz się z aspektami swojej istoty, która prowadzi cię z powrotem do pełni, do twojego uziemionego centrum, do twojego wewnętrznego światła i wtedy jesteś w Domu, w swoim niebie na Ziemi.

Tłumaczyła Krystal

23 March, 2011

Twórz tam gdzie jesteśTwoim celem życia jest tworzenie nieba na Ziemi, co jest ukończeniem cyklu Wzniesienia, które obejmuje ludzi, Ziemię i trzeci wymiar.  Każdy aspekt twojej istoty i cała twoja moc pracują razem, ponieważ jest to cel twoich wielu wcieleń.  Przez eony czasu była to ewolucyjna ścieżka dla całej ludzkości.  Tworzysz Wzniesienie w chwili obecnej, nie w przeszłości lub przyszłości, więc musisz nauczyć się tworzyć stąd skąd jesteś.

 
Za każdym razem, gdy manifestujesz now
ą i inną rzeczywistość, również zmieniasz odpowiednio energetyczną wibrację, która jest zakończeniem aspektu strachu.  Te zakończenia następnie pomagają, aby większa ilość światła i wyższe wibracje stały się częścią energii ziemskiej.  Gdy przeglądasz swoje życie i widzisz swoje braki i błędy, wiedz, że te zmiany w perspektywie są niezbędne dla rozpoczęcia procesu tworzenia.  Za każdym razem jak zmieniasz swój punkt widzenia, również zmieniasz energię Ziemi.  Za każdym razem jak tworzysz wyższy aspekt swojej rzeczywistości, jednocześnie tworzysz otwór do wyższego aspektu w energii ziemi.  Gdy uhonorujesz miejsce, w którym jesteś i rościsz sobie prawo do przekształcenia swojej rzeczywistości, domagasz się o panowanie nad jej aspektem strachu i wtedy odpowiednie zmiany rezonują w całym Wszechświecie

 Trzeci wymiar jest odbiciem twojej możliwości tworzenia i manifestowania i twoim celem jest tworzenie raju na ziemi w celu wypełnienia cyklu Wzniesienia, w którym ty i Ziemia jesteście partnerami.  Każdy aspekt rzeczywistości jaką tworzysz jest indywidualną ekspresją twojej obecności Boga Szczegóły twojego życia są lustrzanym odbiciem twojego światła, a ono jest odbijane do świata.  W każdym momencie tworzenie się zmienia, gdy poruszasz się w stronę lub oddalasz się od światła wewnątrz, bliżej lub dalej od swojej boskości i gdy łączysz się lub rozłączasz od swojej mocy.  Tam gdzie jesteś, musisz przenosić energię, tworzyć większy aspekt swojej istoty i pozwalać na nowe zrozumienie swojego boskiego ja.
Tworzenie jest procesem manifestowania twojej drogi życia. Odzwierciedla to twój wybór energii w każdym momencie.  Wiedząc, że wyższa ekspresja jest możliwa, ustaw swoj
ą intencję z zamiarem tworzenia nowej rzeczywistości w tym momencie. Nie trać czasu na ocenianie wartości swojej przeszłości.  Skoncentruj się na kreacji w tym momencie, ponieważ każda chwila reprezentuje wibracje twojej świadomości. Każdy szczegół twojej drogi życia jest albo osadzony w karmicznej ścieżce albo twórczej obecnej chwili.  Nie ma takiej siły we Wszechświecie, które mogłaby stworzyć twoją ścieżkę życia dla ciebie, albo przeszkodzić w jego postępie.  Aby wiedzieć, ile kontroli posiadacie musicie widzieć siebie jako mistrzów trzeciego wymiaru, jako twórcy Stwórcy w trzecim wymiarze, poniewaz nimi jesteście w tworzeniu nieba na ziemi.

12 March, 2011

Działaj tam gdzie jesteś

Podróż, którą nazywasz życiem jest drogą, której koniec jest rozwijającym się  i ewolucyjnym punktem emanującym z teraźniejszości.  Jest to podróż, którą doświadczasz na zewnątrz siebie, chociaż wszystko dzieje się wewnątrz.  Gdybyś mogła zobaczyć swoją podróż z perspektywy duszy, ujrzałabyś rozwijający się przepływ energii, która rozszerza się od ciebie, tworząc z każdym krokiem na twojej ścieżce.  Każdy krok jest unikalny, ale też połączony jeden z drugim.  Jest oddechem na ścieżce twojej podróży i musisz wziąć ten oddech, aby postawić następny krok.
 
To, co nazywasz światełkiem na końcu tunelu jest miejscem docelowym, którego możesz nigdy nie osiągnąć, ponieważ światło jest w tobie, a nie na zewnątrz.  Każde światło, za którym podążasz, innym niż własne, jest częścią iluzji świata.  Jedynym światłem, za którym możesz podążać to światło wewnątrz, poniewaz jest ono jedynym źródłem oświecenia i prawdy.  Jeśli działasz w imieniu
oddalonego światła, podążasz za światłem, które nie należy do ciebie, nie jest twoją prawdą i nie może dać ci spokoju, radości i miłości, której szukasz.
Poprzez ludzkie działanie usiłujesz poruszać ciałem, aby zmienić energię.  To jest to co robisz w poszukiwaniu wyjścia z problemów i może to być rozwiązaniem, ale tylko takim, które jest ograniczone w swojej energetycznej ekspresji.  Działanie duchowe inicjuje ruch z serca, które płynie do umysłu, doradzając Bycie, które powinnaś ogarnąć w celu stworzenia innej rzeczywistości.  Kiedy działasz tam gdzie jesteś we współpracy z duchem, potwierdzasz, że twoje Bycie jest twórcą twojej rzeczywistości, a następnie twoje działania będą kierowane przez głos twojej prawdy i każde z nich poprowadzi cię do wyższej ekspresji siebie.
 
Kierownictwo, którego szukasz znajduje się w tobie, tak samo jak odpowiedź na każde pytanie, jakie mogłabyś kiedykolwiek zadać.  Nigdy nie musisz czekać na działanie,
ponieważ działanie rozpoczyna się od twoich myśli.  Każda myśl tworzy się w twoim świecie.  Jako człowiek chcesz coś robić,  jednak każdy aspekt twojej rzeczywistości jest odbiciem tego, czym jesteś.  Kiedy działasz z duchem, potwierdzasz swoją rolę w tworzeniu iluzji i pozwalasz, aby wyższe wibracje i częstotliwości stały się częścią twoich myśli.  To zrównuje cię z najwyższą ekspresją twojego Bytu, dzięki czemu możesz tworzyć rzeczywistość, jaką twój duch zna, że jest wyższym stopniem na twojej drodze.

03 March, 2011

Kochaj tam gdzie jesteś
.
W polaryzacji, w której jest twoje życie w trzecim wymiarze, każda osoba i sytuacja
jest oceniana jako kochająca lub nienawistna, z różnymi opiniami na temat wartości błogosławieństw, a ty lubisz lub nie lubisz tych sytuacji w oparciu o te opinie.  Jest to aspekt trójwymiarowej polaryzacji , która twoim zdaniem pozwala kontrolować twoją rzeczywistość poprzez ograniczanie obecności tego, czego nie lubisz oraz zachęcanie  tworzenia tych rzeczy, które kochasz i jesteś dzięki nim błogosławiony.  Jednak to jest twoje największe ograniczenie, aby doświadczyć pełni swojego życia i miłości.

Zdolność do kochania zależy od gotowości uwolnienia os
ądu, od kochania wszystkich rzeczy, tam gdzie jesteś i do powstrzymywania się od wstępowania do energii polaryzacji, w której decydujesz, czy możesz ich kochać lub nie na podstawie twoich emocji.  Emocje są również energiami trzeciego wymiaru, które pozwalają ci na osądzanie miłości i ograniczanie kochania.   Kiedy kochasz bezwarunkowo, masz miłość do wszystkich rzeczy bez osądzania.  To jest łatwe do wykonania z tymi rzeczami, które przynoszą ci radość i trudniejsze z bardziej wymagającymi aspektami życiowymi.

Ale jeśli kochasz tak jak Stwórca cię kocha, to nauczysz się kochać tam gdzie jesteś, w każdej chwili, i będziesz pamiętać, że gdy kochasz każdą chwilę, twoja miłość jest rozszerzona do następnego momentu.   Jeśli nie możesz kochać obecnego momentu wtedy ograniczasz miłość, która jest dla ciebie dostępna, zarówno w chwili obecnej jak  i następnej.  Czy możesz kochać ścieżkę wytworzoną przez ciebie?  Ponieważ wszystko jest twoją kreacją.  Jesteś współtwórcą ze wszechświatem tych rzeczy, które kochasz i tych, których nie lubisz; obaw, wątpliwości i dezorientacji, a także radości, pokoju i błogosławieństw.  To wszystko jest twoją kreacją i zasługuje na twoją miłość.

Każdy moment w czasie jest jednym tchem w kontinuum, które jest twoim życiem i nie różni się pod względem potencjału od innego momentu.  Twoja chęć kochania tam, gdzie jesteś, w każdej chwili połączy cie z najwyższą lub najniższą wibracj
ą obecną w każdej chwili.  Wibracyjny potencjał następnej chwili mieści się w obecnej.  Kiedy kochasz, tam gdzie jesteś, w każdej chwili, tworzysz z najwyższego potencjału każdego momentu i tworzysz wibracje miłości, która rozszerza możliwości twojego życia do jego najwyższej energetycznej wibracji. Kochaj tam gdzie jesteś, ponieważ to jest to, gdzie mieszka twoja miłość, nie w przyszłości lub przeszłości, ale w tym momencie, w którym jesteś błogosławiony lub wyzwany do kochania.

14 luty, 2011

Tłumaczyła: Krystal

08 February, 2011

Przeznaczenie i gęstość

.

7 luty, 2011
Życie jest narzędziem, dzięki któremu nasza dusza pomaga nam w zakończeniu naszej pracy uzdrawiania.  Poprzez ten proces doświadczamy życie jako przeznaczenie, dopóki nie odnajdziemy wyższej ścieżki do naszej energetycznej ekspresji.  Ścieżka gęstości jest w trzecim wymiarze, tak więc jej wstępna prezentacja będzie w energii strachu, ponieważ to jest podstawą  trzeciego wymiaru.  Więc, czy to nie dziwne, że słowa przeznaczenie i gęstość są tak do siebie podobne?  (ang.destiny i density)

Kiedy energia jest gęsta to wibruje w niskiej częstotliwości, jest ciężka, jest gruba, trudna do spenetrowania i jest lepka.  Dlatego mówimy, że czujemy się "zablokowani", gdy mamy problem, który wydaje się nie do rozwiązania. Jesteśmy w aspekcie naszego przeznaczenia, którego energia jest niska i bez wiedzy, że wyższa wibracja jest konieczna, aby przez to przebrnąć.  Możemy być zablokowani przez długi czas. Nasze przeznaczenie wniosło nas do gęstości i czeka na nas, abyśmy zmienili to na wyższe obroty.

Jeśli twój samochód kiedykolwiek utknął w błocie lub śniegu, wiesz, że próba wydostania się przez naciśnięcie pedału gazu tylko obraca koła.  Coś musi być włożone pomiędzy koła i ziemią, aby samochód  się "odblokował". W ten sam sposób przechodzimy przez gęstość.  C musi być umieszczone pomiędzy nami i naszym przeznaczeniem, aby ruszyć do przodu. Teraz, gdy to wiemy, co mamy zrobić?  Co możemy umieścić między nami a gęstością naszego przeznaczenia, aby zmienić kierunek naszej drogi?

Przeznaczenie jest uzdrawiającym wezwaniem naszej duszy i nasz status jest albo tkwiący w gęstości lub
od niej wolny Kiedy jesteśmy zablokowani, staramy się poruszać i kręcić nasze koła, ponieważ musimy pracować mądrzej, nie ciężej.  Nie możemy przepchnąć się przez drogę przeznaczenia i o tym wiemy, ponieważ jest to pierwsza rzecz, którą spróbowaliśmy.  Ale istnieje szybka metoda na wydostanie się z gęstości (i przeznaczenia) i to jest poprzez wykorzystywanie swojego światła i wewnętrznych zasobów do zmiany naszej energii.  Wtedy możemy dosłownie wylecieć z naszej ścieżki przeznaczenia do bardziej spełniającej, wyższej wibracji.  Pytaniem do zadania jest "co chcę zamiast tego ", i to otwiera drzwi na nowe możliwości, które przeniosą nas z gęstości i przeznaczenia na drogę tworzenia.

Tłumaczyła Krystal