20 December, 2010

Dar Czasu


Czas jest jednym z wielu aspektów trzeciego wymiaru,który wraz z woln
ą wolą i emocjami tworzy twoje doświadczenie życiowe.  Czas jest odciskiem na twoim ciele emocjonalnym, które przekazuje esencję twojego uzdrawiania, co pozwala na twój rozwój duchowy.  Te rzeczy, które widzisz jako przypadkowe spotkania, albo wypadki są faktycznie aktywacjami odcisku czasowego, który inicjuje twoje cykle leczenia.  Czas jest darem, ponieważ w czasie możesz podróżować przez trzeci wymiar i wtedy, gdy wyzwolisz czas, przeniesiesz się do bytu wyższego wymiaru.

 
Czas istnieje tylko w przeszłości, ponieważ jego odcisk jest częścią twojej karmicznej historii.  To co widzisz jako obecny moment w trzecim wymiarze jest aktywacj
ą odcisku twojego czasu.  Przyszłość jest tworzona poprzez to co wybierasz w oparciu o twoje dotychczasowe nauki.  Czas nie istnieje w chwili obecnej i tak jak znasz czas, jest on w rzeczywistości iluzją twojego czasowego odcisku wyrażającego się w każdym momencie. Jeśli byłabyś w stanie oddzielić emocje i wolną wolę od czasu, doświadczyłabyś życie jako manifestację myśli z każdej chwili. To jest coś, co możesz znać będąc w wyższym wymiarze istnienia.
Doświadczasz
wyższego wymiaru czasu, który jest nie-liniowy, gdy robisz coś co lubisz i jesteś w tym momencie, będąc nieświadomą niczego innego, co się wydarza wokół ciebie.  Jesteś w zupełności w czasie liniowym i w twoim czasowym odcisku, kiedy oczekujesz, aby coś się wydarzyło i to nie wydarza się wystarczająco szybko.  Czas jest twoim przyjacielem, gdy jesteś w radości i jest twoim wrogiem, gdy się boisz.  Uważasz, że czas jest poza twoj
ą kontrolą, ale tak naprawdę masz pełną kontrolę nad czasem i wszystkimi jego aspektami.  Dar czasu, jak dar twojej wolnej woli, jeśli jest stosowany ze zrozumieniem i mądrością, jest potężnym narzędziem, którego możesz używać do manifestowania swojej rzeczywistości.

 
Teraz, gdy wiesz jaki jest związek pomiędzy czasem, wolną wol
ą i emocjami, możesz wykorzystać tę informację na ujrzenie jak twój strach aktywuje twój odcisk czasowy, co z kolei aktywuje emocje wokół tego strachu.  Nie ma właściwego ani doskonałego czasu; każda chwila istnieje w doskonałości.  Jakie są twoje obawy w związku z czasem i jego doświadczanie, które budzą cię do nowej lekcji?  Jakie są powiązania pomiędzy czasem i wolną wolą, twojej lub kogoś innego, że uważasz, że w tym momencie czas jest twoim wrogiem?  Jak możesz wyjść ponad to do wyższego wymiaru, w którym ujrzysz upływ czasu jako rozwijanie się potencjału wybranego przez ciebie?  Czas jest po prostu elementem twojego ludzkiego doświadczenia, jeszcze jedną rzeczą do opanowania w tej podróży w kierunku uzdrowienia i wypełnienia.  Zostań mistrzem czasu i nauczysz się zapanować nad swoimi umiejętnościami współtworzenia i nauczysz się tworzyć radość, pokój, obfitość i miłość w swoim życiu.

 13/12/2010

Tłumaczyła: Krystal

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.