14 December, 2011

Oczyszczanie karmy czy stawanie się przemianąW każde życie wchodzicie z celem uzdrowienia karmy i przekształcenia energii strachu w wyższe wibracje. Taki jest cel życia i każdego wcielenia, jakie przeżywacie na Ziemi.  Ludzkie doświadczenie stwarza karmę aż do czasu, gdy nauczycie się łączyć z energią bezwarunkowej miłości, która pozwala wówczas, by zaistniało wzniesienie w wyższe energetycznie wibracje. Cykle karmiczne umożliwiają doświadczanie karmy za sprawą lekcji, które dają możliwość uzdrowienia i przebaczenia. Jest to ścieżka oczyszczania, która może stwarzać powtarzające się cykle nauki aż do chwili, gdy uświadomicie sobie, że drogą wyjścia poza te cykle jest stanie się uzdrowieniem i transformacją, które uwolnią karmę.

Każde połączenie między ludźmi zawiera element karmy, który możecie sobie uświadomić przypominając sobie, że stanowi ono centralny aspekt każdej relacji. Gdy jesteście świadomi obecności karmy, obserwujecie wymianę energii i wiecie, kiedy karma ulega aktywacji, możecie ujrzeć, gdzie pojawia się sposobność, by stać się uzdrowieniem, jakiego wasza dusza potrzebuje. Jesteście albo na ścieżce oczyszczania karmy, co robicie powtarzając ją w każdej relacji, albo stając się przemianą.

Prośba o wyższe wibracje danego doświadczenia jest jedną z dróg kładących kres oczyszczaniu karmy i staniu się nową wibracją.  Gdy rozpoznajecie i wykorzystujecie każdą sposobność dla uzdrowienia, cykle karmiczne waszego życia i całego świata zostają zminimalizowane i pojawiają się szersze możliwości dla uwolnienia i uzdrowienia.  Częścią waszej misji życiowej jest zatrzymanie tych cykli oczyszczania, które wynikają z karmy, i odkrycie, że życie może być radosnym, swobodnym doświadczeniem stworzonym dzięki waszym najwyższym wibracjom.

Każde z was jest uzdrowicielem ran waszej duszy, dusz grupowych, towarzyszy duszy i całego świata. Jednak nie czujcie się przytłoczeni tym zadaniem, gdyż wszelkie uzdrawianie zaczyna się od was samych i każde z was zdolne jest podążyć drogą oczyszczania albo drogą stawania się. Wiecie, którą ścieżkę wybrać, która zjednoczona jest z pragnieniem waszej duszy, by uzdrowić i przekształcić się, i która stanowi odpowiedź na wasze własne pragnienie wzniesienia i życia w wyższych wymiarach istnienia. Wybierzcie drogę, która współbrzmi z tym, co odpowiada na wezwanie waszego serca ku uzdrowieniu i transformacji, a wtedy na każdym kroku waszej podróży będziecie stawać się swym niebem na Ziemi.

14 listopada 2011

Przetłumaczyła Wika

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.