03 March, 2011

Kochaj tam gdzie jesteś




.
W polaryzacji, w której jest twoje życie w trzecim wymiarze, każda osoba i sytuacja
jest oceniana jako kochająca lub nienawistna, z różnymi opiniami na temat wartości błogosławieństw, a ty lubisz lub nie lubisz tych sytuacji w oparciu o te opinie.  Jest to aspekt trójwymiarowej polaryzacji , która twoim zdaniem pozwala kontrolować twoją rzeczywistość poprzez ograniczanie obecności tego, czego nie lubisz oraz zachęcanie  tworzenia tych rzeczy, które kochasz i jesteś dzięki nim błogosławiony.  Jednak to jest twoje największe ograniczenie, aby doświadczyć pełni swojego życia i miłości.

Zdolność do kochania zależy od gotowości uwolnienia os
ądu, od kochania wszystkich rzeczy, tam gdzie jesteś i do powstrzymywania się od wstępowania do energii polaryzacji, w której decydujesz, czy możesz ich kochać lub nie na podstawie twoich emocji.  Emocje są również energiami trzeciego wymiaru, które pozwalają ci na osądzanie miłości i ograniczanie kochania.   Kiedy kochasz bezwarunkowo, masz miłość do wszystkich rzeczy bez osądzania.  To jest łatwe do wykonania z tymi rzeczami, które przynoszą ci radość i trudniejsze z bardziej wymagającymi aspektami życiowymi.

Ale jeśli kochasz tak jak Stwórca cię kocha, to nauczysz się kochać tam gdzie jesteś, w każdej chwili, i będziesz pamiętać, że gdy kochasz każdą chwilę, twoja miłość jest rozszerzona do następnego momentu.   Jeśli nie możesz kochać obecnego momentu wtedy ograniczasz miłość, która jest dla ciebie dostępna, zarówno w chwili obecnej jak  i następnej.  Czy możesz kochać ścieżkę wytworzoną przez ciebie?  Ponieważ wszystko jest twoją kreacją.  Jesteś współtwórcą ze wszechświatem tych rzeczy, które kochasz i tych, których nie lubisz; obaw, wątpliwości i dezorientacji, a także radości, pokoju i błogosławieństw.  To wszystko jest twoją kreacją i zasługuje na twoją miłość.

Każdy moment w czasie jest jednym tchem w kontinuum, które jest twoim życiem i nie różni się pod względem potencjału od innego momentu.  Twoja chęć kochania tam, gdzie jesteś, w każdej chwili połączy cie z najwyższą lub najniższą wibracj
ą obecną w każdej chwili.  Wibracyjny potencjał następnej chwili mieści się w obecnej.  Kiedy kochasz, tam gdzie jesteś, w każdej chwili, tworzysz z najwyższego potencjału każdego momentu i tworzysz wibracje miłości, która rozszerza możliwości twojego życia do jego najwyższej energetycznej wibracji. Kochaj tam gdzie jesteś, ponieważ to jest to, gdzie mieszka twoja miłość, nie w przyszłości lub przeszłości, ale w tym momencie, w którym jesteś błogosławiony lub wyzwany do kochania.





14 luty, 2011

Tłumaczyła: Krystal

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.