08 February, 2011

Przeznaczenie i gęstość

.

7 luty, 2011
Życie jest narzędziem, dzięki któremu nasza dusza pomaga nam w zakończeniu naszej pracy uzdrawiania.  Poprzez ten proces doświadczamy życie jako przeznaczenie, dopóki nie odnajdziemy wyższej ścieżki do naszej energetycznej ekspresji.  Ścieżka gęstości jest w trzecim wymiarze, tak więc jej wstępna prezentacja będzie w energii strachu, ponieważ to jest podstawą  trzeciego wymiaru.  Więc, czy to nie dziwne, że słowa przeznaczenie i gęstość są tak do siebie podobne?  (ang.destiny i density)

Kiedy energia jest gęsta to wibruje w niskiej częstotliwości, jest ciężka, jest gruba, trudna do spenetrowania i jest lepka.  Dlatego mówimy, że czujemy się "zablokowani", gdy mamy problem, który wydaje się nie do rozwiązania. Jesteśmy w aspekcie naszego przeznaczenia, którego energia jest niska i bez wiedzy, że wyższa wibracja jest konieczna, aby przez to przebrnąć.  Możemy być zablokowani przez długi czas. Nasze przeznaczenie wniosło nas do gęstości i czeka na nas, abyśmy zmienili to na wyższe obroty.

Jeśli twój samochód kiedykolwiek utknął w błocie lub śniegu, wiesz, że próba wydostania się przez naciśnięcie pedału gazu tylko obraca koła.  Coś musi być włożone pomiędzy koła i ziemią, aby samochód  się "odblokował". W ten sam sposób przechodzimy przez gęstość.  C musi być umieszczone pomiędzy nami i naszym przeznaczeniem, aby ruszyć do przodu. Teraz, gdy to wiemy, co mamy zrobić?  Co możemy umieścić między nami a gęstością naszego przeznaczenia, aby zmienić kierunek naszej drogi?

Przeznaczenie jest uzdrawiającym wezwaniem naszej duszy i nasz status jest albo tkwiący w gęstości lub
od niej wolny Kiedy jesteśmy zablokowani, staramy się poruszać i kręcić nasze koła, ponieważ musimy pracować mądrzej, nie ciężej.  Nie możemy przepchnąć się przez drogę przeznaczenia i o tym wiemy, ponieważ jest to pierwsza rzecz, którą spróbowaliśmy.  Ale istnieje szybka metoda na wydostanie się z gęstości (i przeznaczenia) i to jest poprzez wykorzystywanie swojego światła i wewnętrznych zasobów do zmiany naszej energii.  Wtedy możemy dosłownie wylecieć z naszej ścieżki przeznaczenia do bardziej spełniającej, wyższej wibracji.  Pytaniem do zadania jest "co chcę zamiast tego ", i to otwiera drzwi na nowe możliwości, które przeniosą nas z gęstości i przeznaczenia na drogę tworzenia.

Tłumaczyła Krystal

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.