23 March, 2011

Twórz tam gdzie jesteśTwoim celem życia jest tworzenie nieba na Ziemi, co jest ukończeniem cyklu Wzniesienia, które obejmuje ludzi, Ziemię i trzeci wymiar.  Każdy aspekt twojej istoty i cała twoja moc pracują razem, ponieważ jest to cel twoich wielu wcieleń.  Przez eony czasu była to ewolucyjna ścieżka dla całej ludzkości.  Tworzysz Wzniesienie w chwili obecnej, nie w przeszłości lub przyszłości, więc musisz nauczyć się tworzyć stąd skąd jesteś.

 
Za każdym razem, gdy manifestujesz now
ą i inną rzeczywistość, również zmieniasz odpowiednio energetyczną wibrację, która jest zakończeniem aspektu strachu.  Te zakończenia następnie pomagają, aby większa ilość światła i wyższe wibracje stały się częścią energii ziemskiej.  Gdy przeglądasz swoje życie i widzisz swoje braki i błędy, wiedz, że te zmiany w perspektywie są niezbędne dla rozpoczęcia procesu tworzenia.  Za każdym razem jak zmieniasz swój punkt widzenia, również zmieniasz energię Ziemi.  Za każdym razem jak tworzysz wyższy aspekt swojej rzeczywistości, jednocześnie tworzysz otwór do wyższego aspektu w energii ziemi.  Gdy uhonorujesz miejsce, w którym jesteś i rościsz sobie prawo do przekształcenia swojej rzeczywistości, domagasz się o panowanie nad jej aspektem strachu i wtedy odpowiednie zmiany rezonują w całym Wszechświecie

 Trzeci wymiar jest odbiciem twojej możliwości tworzenia i manifestowania i twoim celem jest tworzenie raju na ziemi w celu wypełnienia cyklu Wzniesienia, w którym ty i Ziemia jesteście partnerami.  Każdy aspekt rzeczywistości jaką tworzysz jest indywidualną ekspresją twojej obecności Boga Szczegóły twojego życia są lustrzanym odbiciem twojego światła, a ono jest odbijane do świata.  W każdym momencie tworzenie się zmienia, gdy poruszasz się w stronę lub oddalasz się od światła wewnątrz, bliżej lub dalej od swojej boskości i gdy łączysz się lub rozłączasz od swojej mocy.  Tam gdzie jesteś, musisz przenosić energię, tworzyć większy aspekt swojej istoty i pozwalać na nowe zrozumienie swojego boskiego ja.
Tworzenie jest procesem manifestowania twojej drogi życia. Odzwierciedla to twój wybór energii w każdym momencie.  Wiedząc, że wyższa ekspresja jest możliwa, ustaw swoj
ą intencję z zamiarem tworzenia nowej rzeczywistości w tym momencie. Nie trać czasu na ocenianie wartości swojej przeszłości.  Skoncentruj się na kreacji w tym momencie, ponieważ każda chwila reprezentuje wibracje twojej świadomości. Każdy szczegół twojej drogi życia jest albo osadzony w karmicznej ścieżce albo twórczej obecnej chwili.  Nie ma takiej siły we Wszechświecie, które mogłaby stworzyć twoją ścieżkę życia dla ciebie, albo przeszkodzić w jego postępie.  Aby wiedzieć, ile kontroli posiadacie musicie widzieć siebie jako mistrzów trzeciego wymiaru, jako twórcy Stwórcy w trzecim wymiarze, poniewaz nimi jesteście w tworzeniu nieba na ziemi.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.