05 July, 2011

Jest wiele ścieżek do oświecenia

. 
 Możesz dowiedzieć się o oświeceniu od wielu nauczycieli, z których każdy może doświadczył jakiejś formy oświecenia i chciałby się podzielić tym z innymi. Ich motywy są dobre i są osoby, które dostaną od nich pomoc na swojej drodze.  Ale inni nie będą widzieli rezultatów, których oczekują i będą uważać, że coś przeoczyli lub co gorsze, że nie są zdolni do oświecenia.  Istnieje wiele dróg do oświecenia, wiele poziomów i każdy z was jest na innym torze. Nie ma jednej definicji oświecenia i nie ma jednego doświadczenia.  I możesz mieć też wiele doświadczeń oświecenia w każdym dniu.
Oświecenie nie zawsze
jest jedynym momentem połączenia, gdzie odpowiedzi na wszystkie twoje pytania będą ci dane w jednej chwili.  Choć może się to zdarzyć, często jest to bardziej stopniowy proces, który występuje w różnych doświadczeniach.  Jeśli szukasz tego jedynego przykładu przebudzenia, poznania światła, możesz stracić wiele możliwości, aby potwierdzić swój postęp, ponieważ objawia się on w postaci mniejszych i mniej oczywistych błogosławieństw i każdy z nich jest potężnym potwierdzeniem twojego oświecenia.  I jeśli poszukujesz tylko jednego źródła oświecenia, możesz spędzić całe życie wierząc, że nie osiągnąłeś swojego celu.

Za każdym razem, gdy uznasz swoją moc, nauczysz się jakiejś lekcji,
praktykujesz współczucie i życzliwość  dla innych, osiągasz oświecenie.  Za każdym razem, gdy jesteś w stanie bezwarunkowo wybaczyć sobie i innym, osiągasz oświecenie.  Są to zwycięstwa na poziomie duszy nad lekcjami, których nie byłaś w stanie osiągnąć w poprzednich wcieleniach i każde z nich jest ważne, żadne nie jest nieznaczące.  Być oświeconym znaczy zbliżyć się do światła, podnieść swoje wibracje, wzmocnić twoje połączenie ze Źródłem i usunąć warstwy karmy, które były obciążeniem przez wiele wcieleń.

Doświadczenie oświecenia innych może ci być pomocne, ale ich doświadczenie nie może być twoim.  Przybędziesz do każdego stadium oświecenia na swój własny sposób.  Gdy to zrobisz, będziesz miała kolejną okazję postępu do następnego poziomu.  Każde doświadczenie oświecenia da ci większe zrozumienie i pokój.  Będziesz wiedziała, że kluczem do oświecenia jest uznanie, że jesteś boską istotą, której ludzka podróż jest boskim celem uzdrawiania, nauki, transformacji i Wzniesienia.  Każdy twój oświecony krok przynosi większe fale światła dla ludzkości, a przez to także uzdrawiasz świat i umożliwiasz Wzniesienie dla wszystkich.

1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.