10 May, 2011

Życie jako iluzja albo w iluzji


 

Gdy przyswajasz sobie nowe energie możesz zauważyć, że widzisz stare lekcje w postaci znanych energii w nowych sytuacjach, pojawiające się ponownie w twoim życiu.  Możesz się tu zastanawiać, czy nie powróciłeś w przeszłość, czy nie robisz postępów na swojej drodze lub czy jesteś karany.  Nic z tego nie jest prawdą.  Zmieniłeś się i jesteś na drodze do Wzniesienia.  Ale twoje ego robi ci wyzwanie do utrzymania nowych wibracji, do wyjścia poza strach i zrobienie kroku w stronę  własnej mocy.  Twój pogląd na życie zmienia się, ponieważ jesteś świadomy, że prowadzisz życie jako iluzję, ale możesz wybrać iluzję jaką chciałbyś w swoim życiu. Jest to wybór, który jest dokonany w jednej myśli, która następnie tworzy rzeczywistość w oparciu o nową iluzję życia lub utrzymuje starą iluzję życia.

 
Każdy poziom wibracji współistnieje w trzecim wymiarze.  Zmiana energii w tobie otwiera ci
ę na nowy poziom wibracji, ale nie zmienia obecności innych energii wokół ciebie.  Każda z tych energii stwarza iluzję życia, która może być wybrana.  Ale z wiedzą i zrozumieniem inna iluzja może zostać stworzona.  Wszystko w życiu jest iluzją, gdzie wszystko reaguje na myśli i energie, które to tworzą.  Bez energii, złudzenie nie może istnieć.  Każde złudzenie, które ​​nie ma wsparcia energetycznego znika.

 
W każdej chwili, z każd
ą myślą, wybierasz poziom swojej wibracji i to stwarza iluzję, którą doświadczasz jako życie.  Ale nie jest to jedyna iluzja życia, jest to po prostu ta, którą znasz.  Jej możliwe szczegóły są nieograniczone i mogą być oparte na strachu lub jakimkolwiek poziomie wibracji, ale wszystko jest iluzją.  Nie ma innej rzeczywistości poza tą, którą każdy tworzy.  Zbiorowa iluzja jakiej doświadcza rodzina ludzkości opiera się na tym, co każdy postrzega jako życie i co może wiedzieć o życiu.  Gdy zbiorowe wibracje ludzkości wzrastają, iluzje oparte na strachu znikają.  I z każdym wzrostem wibracji tempo zmian ma charakter wykładniczy.

 
Nic z tego nie jest kierowane przez Wszechświat chociaż macie wsparcie i udział Wszechświata jako waszego współtwórcy.  Życie, Wzniesienie, uzdrowienie i transformacja są drog
ą ludzkości i poprzez waszą chęć przekraczania strachu i uzyskiwania dostępu do duchowego połączenia, które wy, jako rodzina ludzkości wybrała, aby wspiąć się do swojego mistrzostwaNie ma mocy, która wymusi te zmiany na was, ponieważ Wzniesienie musi nastąpić poprzez wybór ludzkości.  Wasza dusza zna swoją drogę wznoszenia się i kiedy podążacie za jej przewodnictwem będziecie wiedzieć jak zarządzać energią tak, aby wasze iluzje były zgodne z waszymi największymi naukami, prowadzące was do właściwych działań, do najpotężniejszego zrozumienia i waszego raju na ziemi.

 25.4.2011


Tłumaczyła Krystal

1 comment:

  1. Jesli wszystko, co nas otacza jest iluzja, gdzie jest PRAWDZIWE ZYCIE, ktore nie jest iluzja?

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.